28.5.2015
AGRI_PR(2015)557277
ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi għall-kummerċ u l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ annimali għat-tnissil u tal-prodotti ġerminali tagħhom
(COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD))
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
Rapporteur: Michel Dantin

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 385kWORD 765k
Avviż legali