28.5.2015
AGRI_PR(2015)557277
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de zoötechnische en genealogische voorwaarden voor de handel in en de invoer in de Unie van fokdieren en levende producten ervan
(COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD))
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Rapporteur: Michel Dantin

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 359kWORD 658k
Juridische mededeling