28.5.2015
AGRI_PR(2015)557277
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz ich przywozu do Unii
(COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD))
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: Michel Dantin

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 391kWORD 749k
Informacja prawna