28.5.2015
AGRI_PR(2015)557277
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile comerțului în cadrul Uniunii și importurilor în Uniune de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea
(COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD))
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Raportor: Michel Dantin

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 379kWORD 803k
Notă juridică