28.5.2015
AGRI_PR(2015)557277
NÁVRH SPRÁVY
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zootechnických a genealogických podmienkach na obchodovanie s plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi a na ich dovoz do Únie
(COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD))
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajca: Michel Dantin

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 377kWORD 753k
Právne oznámenie