28.5.2015
AGRI_PR(2015)557277
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om avelstekniska och genealogiska villkor för handel med och import till unionen av avelsdjur och avelsmaterial från dem
(COM(2014)0005 - C8-0032/2014 - 2014/0032(COD))
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Michel Dantin

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 326kWORD 640k
Rättsligt meddelande