23.6.2015
AGRI_PR(2015)560619
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets direktiv 76/621/EØF om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i olier og fedtstoffer og Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien
(COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Czesław Adam Siekierski

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 155kWORD 67k
Juridisk meddelelse