23.6.2015
AGRI_PR(2015)560619
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 76/621/EMÜ, millega määratakse toiduõlide ja -rasvade maksimaalne eruukhappesisaldus, ning nõukogu määrus (EÜ) nr 320/2006, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks
(COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Raportöör: Czesław Adam Siekierski

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 151kWORD 67k
Õigusalane teave