23.6.2015
AGRI_PR(2015)560619
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/621/ETY sekä sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 kumoamisesta
(COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Esittelijä: Czesław Adam Siekierski

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 148kWORD 68k
Oikeudellinen huomautus