23.6.2015
AGRI_PR(2015)560619
NACRT IZVJEŠĆA
o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijećao stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/621/EEZ o utvrđivanju maksimalne razine eruka kiseline u uljima i mastima i Uredbe Vijeća (EZ) br. 320/2006 o utvrđivanju privremenog sustava za restrukturiranje industrije šećera
(COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
Izvjestitelj: Czesław Adam Siekierski

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 157kWORD 70k
Pravna napomena