23.6.2015
AGRI_PR(2015)560619
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 76/621/EEB dėl didžiausio eruko rūgšties kiekio nustatymo aliejuose ir riebaluose ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 320/2006, nustatantis laikiną cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą
(COM(2015) 0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėjas: Czesław Adam Siekierski

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 159kWORD 71k
Teisinis pranešimas