23.6.2015
AGRI_PR(2015)560619
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 76/621/EEG van de Raad betreffende de vaststelling van het maximumgehalte aan erucazuur in oliën en vetten, en van Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie
(COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Rapporteur: Czesław Adam Siekierski

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 155kWORD 68k
Juridische mededeling