23.6.2015
AGRI_PR(2015)560619
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego dyrektywę Rady 76/621/EWG w sprawie ustalenia najwyższego poziomu kwasu erukowego w olejach i tłuszczach oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego
(COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: Czesław Adam Siekierski

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 165kWORD 71k
Informacja prawna