23.6.2015
AGRI_PR(2015)560619
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Directivei 76/621/CEE a Consiliului privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi, precum și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului
(COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Raportor: Czesław Adam Siekierski

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 157kWORD 72k
Notă juridică