23.6.2015
AGRI_PR(2015)560619
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje smernica Rady 76/621/EHS týkajúca sa stanovenia maximálneho obsahu kyseliny erukovej v olejoch a tukoch a nariadenie Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu
(COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajca: Czesław Adam Siekierski

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 166kWORD 70k
Právne oznámenie