23.6.2015
AGRI_PR(2015)560619
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin
(COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Czesław Adam Siekierski

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 153kWORD 67k
Rättsligt meddelande