Procedure : 2014/2842(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0108/2014

Indgivne tekster :

B8-0108/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0026

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 103kWORD 51k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.010v01-00
 
B8-0108/2014

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om EU’s reaktion på udbruddet af ebola (2014/2842(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Claude Turmes, Jean Lambert, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om EU’s reaktion på udbruddet af ebola (2014/2842(RSP))  
B8‑0108/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Verdenssundhedsorganisationen WHO's erklæring af 8. august 2014 om "en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning",

–       der henviser til WHO's køreplan for indsatsen mod ebola af 28. august 2014,

–       der henviser til risikovurdering af ebola af 27. august 2014 fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme,

–       der henviser til sundhedskommissær Tonio Borgs erklæring af 8. august 2014 om udbruddet af ebola i Vestafrika,

–       der henviser til den redegørelse, som Liberias forsvarsminister Brownie Samukai har fremlagt for FN's Sikkerhedsråd om den trussel, som udbruddet af ebola udgør mod hans lands eksistens,

–       der henviser til erklæring fra kommissæren for udvikling Andris Piebalgs og kommissæren for humanitær bistand og krisestyring Kristalina Georgieva af 5. september 2014 om EU's reaktion på udbruddet af ebola,

–       der henviser til FN’s særlige briefing om ebola af dr. Joanne Liu, international formand for Læger uden Grænser, den 2. september 2014,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at ebolaudbruddet i Vestafrika hidtil har kostet mere end 2 400 personer livet, og at denne epidemi er ude af kontrol og truer den internationale folkesundhed,

B.     der henviser til, at antallet af indberettede tilfælde af ebola er på over 4 300, men at der også er urapporterede tilfælde af ebolasmittede personer og dødsfald,

C.     der henviser til, at verdens befolkning for første gang i historien står over for en epidemi, hvis spredning kan blive fremskyndet af den globale mobilitet,

D.     der henviser til, at der er slået alarm på grund af den utilstrækkelige indsats fra EU' side og fra international side i forhold til at håndtere det værste udbrud af ebola nogensinde, der bør ses som en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning,

E.     der henviser til, at mange udviklede lande, herunder EU, besidder beredskabsmekanismer til indsats mod biologiske trusler og kan indsætte uddannede lægehold på en organiseret måde og med en kommandovej, der sikrer høje sikkerhedsstandarder og effektivitet i støtten til de berørte lande,

F.     der henviser til, at en yderligere spredning af virus ikke kan undgås uden en massiv indsættelse af professionelt sundhedspersonale og tilstrækkeligt udstyr, herunder en luftbro, til styrkelse af epidemikontrolindsatsen i de berørte lande,

G.     der henviser til, at kampen mod ebola hidtil har været afhængig af overbebyrdede sundhedsministerier og private, ikke-statslige organisationer, såsom Læger uden Grænser, til at håndtere det usædvanligt store udbrud af ebola,

H.     der henviser til, at det almindelige offentlige sundhedssystem er kollapset i de berørte områder i Vestafrika,

I.      der henviser til, at udbruddet har alvorlige konsekvenser i Guinea, Liberia og Sierra Leone, hvor det har resulteret i mangel på fødevarer, stigende priser og afbrydelse af fødevareforsyninger til markedet,

1.      opfordrer EU og dets medlemsstater til at fremkomme med en konkret plan for hurtig indsats, der omfatter indsættelse af professionelle lægehold, tilvejebringelse af tilstrækkeligt udstyr og uddannelse af lokalt sundhedsfagligt personale;

2.      opfordrer WHO til at koordinere en tilstrækkelig og organiseret international indsats, der står mål med omfanget af epidemien, med en kommandovej, der sikrer høje standarder for sikkerhed og effektivitet i støtten til de berørte lande;

3.      mener, at lokalt sundhedspersonale skal inddrages på alle niveauer af kommandovejen til at behandle den berørte befolkning og til at være forbindelsesled mellem befolkningen og det internationale sundhedspersonale;

4.      opfordrer til oprettelse af ebolabehandlingscentre for at forøge isolationskapaciteten og aflaste de berørte landes sundhedssystemer, hvoraf nogle er på sammenbruddets rand;

5.      opfordrer til at indføre en bæredygtig risikostyringspolitik til uddannelse af lokalt sundhedspersonale og forbedring af svage sundhedsinfrastrukturer, herunder forsyning af rent drikkevand;

6.      opfordrer til etablering af stærkere kommunikationskanaler via nationale radiostationer og fællesskabsradiostationer til at informere og skabe bevidsthed i befolkningen om epidemien og de skridt, der skal tages for at undgå, at den spredes, med henblik på at hjælpe folk med at beskytte sig selv;

7.      opfordrer også til en klar sondring mellem ebolavaccinationsforsøg og den behandling, ebolasmittede personer tilbydes; opfordrer til, at kliniske forsøg med ebolavaccine skal overholde de relevante gældende WHO-regler;

8.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, De Forenede Nationer og Verdenssundhedsorganisationen.

 

Juridisk meddelelse