Procedūra : 2014/2842(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0108/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0108/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 18/09/2014 - 10.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0026

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 132kWORD 57k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.010v01-00
 
B8-0108/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu (2014/2842(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Claude Turmes, Jean Lambert, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu (2014/2842(RSP))  
B8‑0108/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2014. gada 8. augusta paziņojumu par starptautisku sabiedrības veselības ārkārtas situāciju,

–       ņemot vērā PVO 2014. gada 28. augusta vadlīnijas reaģēšanai uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu,

–       ņemot vērā Eiropas Slimību kontroles centra 2014. gada 27. augusta riska novērtējumu par Ebolas vīrusu,

–       ņemot vērā veselības komisāra Tonio Borg 2014. gada 8. augusta paziņojumu par Ebolas vīrusa uzliesmojumu Rietumāfrikā,

–       ņemot vērā Libērijas aizsardzības ministra Brownie Samukai paziņojumu ANO Drošības padomē par draudiem viņa valsts pastāvēšanai, ko rada Ebolas vīrusa uzliesmojums;

–       ņemot vērā ES attīstības komisāra Andra Piebalga un par humāno palīdzību un reaģēšanu krīzes situācijās atbildīgās ES komisāres Kristalina Georgieva 2014. gada 5. septembra paziņojumu par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu,

–       ņemot vērā ANO 2014. gada 2. septembra īpašo paziņojumu par Ebolas vīrusu, ko sniedza starptautiskās organizācijas „Médecins Sans Frontières” [„Ārsti bez robežām”] prezidents Dr. Joanne Liu,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā Ebolas vīrusa uzliesmojums Rietumāfrikā līdz šim ir izraisījis vairāk nekā 2400 cilvēku nāvi; tā kā šī epidēmija ir nonākusi ārpus kontroles un apdraud starptautiskās sabiedrības veselību;

B.     tā kā ziņoto Ebolas vīrusa gadījumu skaits pārsniedz 4300 un tā kā ir arī nereģistrēti ar Ebolas vīrusu inficētu personu un nāves gadījumi;

C.     tā kā pirmo reizi vēsturē pasaules iedzīvotāji saskaras ar epidēmiju, kuras izplatību varētu paātrināt cilvēku globālā mobilitāte;

D.     tā kā rodas bažas par neatbilstošu ES un starptautisko reakciju, novēršot visu laiku smagāko Ebolas vīrusa uzliesmojumu, kas būtu jāuzskata par starptautisku sabiedrības veselības ārkārtas situāciju;

E.     tā kā daudzu attīstīto valstu, tostarp ES, rīcībā ir bioloģisko draudu novēršanas mehānismi un tās var organizētā veidā un ar komandķēdi nosūtīt apmācītas medicīnas darbinieku grupas, kas nodrošinātu augstus drošības standartus un efektivitāti un atbalstītu vīrusa skartās valstis;

F.     tā kā tālāku vīrusa izplatību nevarēs novērst bez profesionālu medicīnas darbinieku masveida izvietošanas, kā arī bez atbilstoša aprīkojuma, tostarp gaisa tilta, lai stiprinātu epidēmijas kontroles centienus vīrusa skartajās valstīs;

G.     tā kā novērojumi liecina, ka cīņā pret Ebolas vīrusu līdz šim bija iesaistīti veselības ministriju un privāto nevalstiskajām organizāciju, piemēram, organizācijas „Ārsti bez robežām”, nepietiekamie resursi, cenšoties risināt ārkārtīgi plašo Ebolas vīrusa uzliesmojumu;

H.     tā kā Rietumāfrikas skarto reģionu vietējās veselības aprūpes sistēmas ir sabrukušas;

I.      tā kā uzliesmojumam ir akūta ietekme Gvinejā, Libērijā un Sjerraleonē, kur tas ir izraisījis pārtikas trūkumu, cenu pieaugumu un pārtikas piegāžu traucējumus tirgū,

1.      prasa ES un tās dalībvalstīm nākt klajā ar konkrētu steidzamas rīcības plānu, paredzot izvietot profesionālu medicīnas darbinieku grupas, nodrošināt atbilstošu aprīkojumu un vietējo profesionālo darbinieku apmācību;

2.      aicina PVO koordinēt pienācīgu un organizētu starptautisko reakciju, kas būtu atbilstoša epidēmijas apmēriem, un izmantot komandķēdi, lai nodrošinātu augstus drošības standartus un vīrusa skartajām valstīm sniegtā atbalsta efektivitāti;

3.      uzskata, ka vietējais medicīniskais personāls ir jāintegrē visos komandķēdes līmeņos, lai ārstētu vīrusa skartos iedzīvotājus un nodrošinātu sakarus starp iedzīvotājiem un starptautiskajiem medicīnas darbiniekiem;

4.      aicina veidot Ebolas vīrusa ārstēšanas centrus, lai palielinātu izolēšanas spējas un atslogotu vīrusa skarto valstu veselības aprūpes sistēmas, dažas no kurām ir uz sabrukšanas robežas;

5.      aicina veidot ilgtspējīgu riska pārvaldības politiku, kas jāievieš, lai apmācītu vietējo veselības aprūpes personālu un uzlabotu nestabilās veselības aprūpes infrastruktūras, tostarp nodrošinātu tīru dzeramo ūdeni;

6.      aicina stiprināt komunikācijas kanālus valsts un kopienu radio stacijās, lai informētu iedzīvotājus un veicinātu izpratni par epidēmiju un pasākumiem, kas būtu veicami, lai izvairītos no tās izplatīšanās un lai palīdzētu cilvēkiem sevi aizsargāt;

7.      aicina arī skaidri nošķirt Ebolas vīrusa vakcinācijas testus no ārstēšanas, ko nodrošina ar Ebolas vīrusu inficētajām personām; aicina arī Ebolas vīrusa vakcīnas klīniskajos pētījumos ievērot attiecīgos PVO noteikumus, kas ir spēkā;

8.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, ANO un Pasaules Veselības organizācijai.

Juridisks paziņojums