Postopek : 2014/2842(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0108/2014

Predložena besedila :

B8-0108/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2014 - 10.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0026

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 120kWORD 57k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.010v01-00
 
B8-0108/2014

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o odzivu Evropske unije na izbruh ebole (2014/2842(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Claude Turmes, Jean Lambert, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o odzivu Evropske unije na izbruh ebole (2014/2842(RSP))  
B8-0108/2014

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporočila Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) z dne 8. avgusta 2014 o mednarodni razsežnosti javnovarstvenih izrednih razmer,

–  ob upoštevanju časovnega načrta SZO za odziv na ebolo z dne 28. avgusta 2014,

–  ob upoštevanju ocene tveganja za ebolo z dne 27. avgusta 2014, ki jo je pripravil Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni,

–  ob upoštevanju izjave komisarja za zdravje Tonia Borga z dne 8. avgusta 2014 o izbruhu ebole v zahodni Afriki,

–  ob upoštevanju izjave liberijskega obrambnega ministra Brownija Samukaia pred varnostnim svetom OZN o grožnji, ki jo izbruh ebole predstavlja za obstoj njegove države,

–  ob upoštevanju izjave komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa in komisarke za humanitarno pomoč in krizno odzivanje Kristaline Georgieve z dne 5. septembra 2014 o odzivu EU na izbruh ebole,

–  ob upoštevanju posebnega obvestila OZN o stanju v zvezi z ebolo, ki ga je 2. septembra 2014 podala Joanne Liu, mednarodna predsednica Zdravnikov brez meja,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je zaradi izbruha ebole v zahodni Afriki do zdaj umrlo že več kot 2400 ljudi; ker je ta epidemija ušla nadzoru in ogroža mednarodno javno zdravje;

B.  ker število registriranih primerov oseb, okuženih z ebolo, presega 4300 in ker se o nekaterih primerih oseb, ki so okužene z ebolo ali so zaradi nje umrle, ni poročalo;

C.  ker se svetovno prebivalstvo prvič v zgodovini sooča z epidemijo, katere širjenje bi lahko pospešila globalna mobilnost ljudi;

D.  je zaskrbljen zaradi neustreznega odziva EU in mednarodne skupnosti pri reševanju do zdaj najhujšega izbruha ebole, ki bi ga morali obravnavati kot resen problem mednarodnih razsežnosti na področju javnega zdravja;

E.  ker v mnogih razvitih državah, pa tudi v EU, obstajajo mehanizmi odzivanja na biološke grožnje, ker lahko na organiziran način uporabijo usposobljeno zdravstveno osebje in ker imajo vzpostavljeno strukturo poveljevanja, ki zagotavlja visoke standarde varnosti in učinkovitosti v podporo prizadetim državam;

F.  ker nadaljnje širitve virusa ne bo mogoče preprečiti brez množične uporabe usposobljenega zdravstvenega osebja in ustrezne opreme, tudi zračnih mostov, za okrepitev prizadevanj za nadzor epidemije v prizadetih državah;

G.  ker je do zdaj boj proti eboli temeljil le na preobremenjenih ministrstvih za zdravje in zasebnih nevladnih organizacijah, kot so Zdravniki brez meja, ki so se spopadali z izjemno obsežnim izbruhom ebole;

H.  ker se je na prizadetih območjih zahodne Afrike običajni sistem javnega zdravstva sesul;

I.  ker je izbruh hudo prizadel Gvinejo, Liberijo in Sierro Leone, kjer je povzročil pomanjkanje hrane, rast cen in motnje pri preskrbi trga s hrano;

1.  poziva EU in države članice, naj pripravijo konkreten načrt za hitro ukrepanje, ki bo vključeval uporabo usposobljenih zdravstvenih ekip, zagotavljanje ustrezne opreme ter usposabljanje za lokalno strokovno osebje;

2.  poziva SZO, naj na ustrezen in organiziran način usklajuje mednarodni odziv, ki bo odgovarjal razsežnosti epidemije, s pomočjo strukture poveljevanja, ki zagotavlja visoke standarde varnosti in učinkovitosti v podporo prizadetim državam;

3.  meni, da je treba lokalno zdravstveno osebje vključiti na vseh ravneh strukture poveljevanja pri obravnavi prizadetega prebivalstva ter ga uporabiti za povezovanje med prebivalstvom ter mednarodnim zdravstvenim osebjem;

4.  poziva k ustanovitvi centrov za zdravljenje okuženih z ebolo, da bi s tem povečali zmogljivosti za osamitev obolelih in razbremenili zdravstvene sisteme prizadetih držav, od katerih so nekateri na robu zloma;

5.  poziva k uvedbi trajnostne politike za obvladovanje tveganj, s pomočjo katere bi usposobili lokalno zdravstveno osebje in izboljšali pomanjkljive zdravstvenovarstvene infrastrukture, vključno z zagotavljanjem čiste pitne vode;

6.  poziva k vzpostavitvi boljših načinov komuniciranja preko nacionalnih radijskih postaj in radijskih postaj v skupnostih za obveščanje in osveščanje prebivalstva o epidemiji in ukrepih za preprečevanja prenosa bolezni, da bi ljudem pomagali, da se zaščitijo;

7.  poziva k jasnemu razlikovanju med preskušanji cepiva proti eboli in zdravljenjem oseb, ki so okužene z ebolo; poziva, naj se pri kliničnem preskušanju cepiva proti eboli spoštujejo ustrezna veljavna pravila SZO;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam, Organizaciji združenih narodov in Svetovni zdravstveni organizaciji.

Pravno obvestilo