Menettely : 2014/2845(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0113/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0113/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 143kWORD 67k
16.9.2014
PE537.015v01-00
 
B8-0113/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Keith Taylor, Bart Staes, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP))  
B8‑0113/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Israelin ja Palestiinan konfliktista ja erityisesti 17. heinäkuuta 2014 Israelin ja Palestiinan välisen väkivallan kärjistymisestä antamansa päätöslauselman(1),

–       ottaa huomioon palestiinalaisten vankien ja pidätettynä olevien henkilöiden pidätystä käsitelleen tilapäisen valtuuskuntansa virkamatkan maaliskuussa 2014,

–       ottaa huomioon 15. elokuuta 2014 annetut EU:n ulkoasiainneuvoston päätelmät Lähi-idästä ja 30. elokuuta 2014 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät Lähi-idästä,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan lausunnot Israelin ja Palestiinan tilanteesta, mukaan lukien 2. syyskuuta 2014 annettu lausunto Israelin harjoittamasta maananastuksesta Länsirannalla,

–       ottaa huomioon EU:n suuntaviivat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisen edistämiseksi,

–       ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 12. heinäkuuta 2014 antaman lehdistötiedotteen ja YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 13. heinäkuuta 2014 antaman lausunnon,

–       ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyt Geneven yleissopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat sekä Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–       ottaa huomioon YK:n ihmisoikeussopimukset, joiden sopimuspuolia Israel ja Palestiina ovat,

–       ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston hyväksymät viimeisimmät raportit miehitetyistä palestiinalaisalueista,

–       ottaa huomioon Gazan kouluihin kohdistuneita iskuja koskevan 11. syyskuuta 2014 julkaistun Human Rights Watchin raportin ”In-Depth Look at Gaza School Attacks”,

–       ottaa huomioon laajan kokemuksen, jota kansainvälinen yhteisö voi hyödyntää konfliktinratkaisun alalla, erityisesti Pohjois-Irlannin rauhanprosessista saadun kokemuksen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että 8. heinäkuuta–26. elokuuta 2014 Israelin armeija toteutti Gazan alueella laaja-alaisen hyökkäyksen, jonka tavoitteeksi ilmoitettiin Gazasta ammutun rakettitulen lopettaminen;

B.     ottaa huomioon, että tämä viimeisin sota on Israelin joukkojen kuudes hyökkäys Gazaan sen jälkeen kun Israel vetäytyi Gazan alueelta vuonna 2005; ottaa huomioon, että siitä aiheutui alueella ennennäkemätöntä tuhoa ja lukuisia uhreja;

C.     ottaa huomioon, että 26. elokuuta saatiin aikaan Egyptin välityksellä Israelin ja palestiinalaisten välinen toistaiseksi voimassaoleva tulitauko; ottaa huomioon, että saatujen tietojen mukaan tulitauon ehtoihin sisältyy aiempien tulitaukosopimusten tapaan saarron lopettaminen, Gazan ja Israelin rajalla olevan puskurivyöhykkeen poistaminen ja kalastusalueen laajentaminen sekä sopimus tapaamisesta kuukauden kuluessa Kairossa, jotta voidaan keskustella laajemmista kysymyksistä, joihin sisältyy Gazan lentokentän ja sataman kunnostaminen, palestiinalaisvankien vapauttaminen ja palestiinalaisten aseellisten ryhmien riisuminen aseista;

D.     ottaa huomioon, että tämä viimeisin konflikti syttyi sen jälkeen kun huhtikuussa 2014 oli perustettu Palestiinan yhtenäisyyshallitus, jota Hamas ja Fatah kannattivat hyväksymällä väkivallattomuuden, aiemmista sopimuksista kiinnipitämisen ja Israelin tunnustamisen periaatteet ja jota Yhdysvallat ja EU tukivat;

E.     ottaa huomioon, että kolme Länsirannan siirtokunnista kotoisin ollutta israelilaisteiniä surmattiin 12. kesäkuuta ja palestiinalaisteini murhattiin kostoksi Itä-Jerusalemissa 2. heinäkuuta; ottaa huomioon, että Israelin joukot toteuttivat Länsirannalla 18‑päiväisen laajamittaisen operaation, joka liittyi israelilaisteinien surmaamiseen ja jonka aikana 700 palestiinalaista pidätettiin, tuhansia koteja tutkittiin ja lukuisia tuhottiin, Israelin turvallisuusjoukot tappoivat kuusi palestiinalaista etsintöjen aikana ja viisi Hamasin jäsentä tapettiin 7. heinäkuuta, mihin Hamas vastasi ampumalla samana päivänä ensimmäiset rakettinsa 20 kuukauteen;

F.     ottaa huomioon, että YK:n lukujen mukaan viimeisimmän konfliktin aikana on kuollut 2 116 palestiinalaista, joista 80 prosenttia oli siviilejä, mukaan lukien 500 lasta ja 11 YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) työntekijää; ottaa huomioon, että palestiinalaisia loukkaantuneita on ainakin 11 231, joista kaksi kolmannesta on naisia ja lapsia; ottaa huomioon, että 2 000 lasta on jäänyt orvoksi tämän konfliktin seurauksena;

G.     ottaa huomioon, että israelilaisia on kuollut 71, mukaan lukien neljä siviiliä, joista yksi oli lapsi; ottaa huomioon, että Israeliin ammuttiin tuhansia raketteja ja kranaatteja;

H.     ottaa huomioon, että Israelin ilmaiskut osuivat useisiin siviilikohteisiin, mukaan lukien 228 koulurakennusta sekä 58 sairaalaa ja klinikkaa, jotka vaurioituivat iskujen seurauksena; ottaa huomioon, että 140 000 ihmistä on menettänyt kotinsa; ottaa huomioon, että kolmannes Gazan 1,8 miljoonasta asukkaasta on joutunut jättämään kotinsa; ottaa huomioon, että alueen koko infrastruktuuri – tiet, julkiset rakennukset, vesi ja sähkö – on vahingoittunut ja jälleenrakennettava, mikä vaikeuttaa Israelin ja Egyptin asettaman saarron vuoksi ennestään äärimmäisen hankalaa tilannetta; ottaa huomioon, että valtava määrä räjähtämättömiä räjähteitä on löydettävä ja hävitettävä;

I.      ottaa huomioon, että palestiinalaisten asiantuntijoiden arvioiden mukaan Gazan jälleenrakennus maksaisi lähes 8 miljardia dollaria; ottaa huomioon, että 9. syyskuuta YK ja Palestiinan hallitus kehottivat kansainvälisiä avunantajia antamaan 550 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria elintarvikeapuun, puhtaan veden saantiin, terveydenhoitoon ja koulutukseen välittömänä avustuksena viimeaikaisen konfliktin vuoksi; ottaa huomioon, että Gazan jälleenrakentamista käsittelevä kansainvälisten avunantajien konferenssi pidetään joko Egyptissä tai Norjassa;

J.      ottaa huomioon, että Gazaan vietäviin rakennustarvikkeisiin ja ihmisten liikkumiseen kohdistuu edelleen tiukkoja rajoituksia tulitaukosopimuksesta huolimatta; ottaa huomioon, että palestiinalaisia kalastajia on estetty kalastamasta laajennetulla kalastusalueella; ottaa huomioon, että Gazan ja Egyptin välisiä rajanylityspaikkoja ei ole vielä avattu pysyvästi;

K.     katsoo, että vuodesta 2006 lähtien voimassa ollut Israelin Gazan alueeseen kohdistama saarto on kansainvälisen oikeuden vastainen ja tarkoittaa Human Rights Watchin mukaan siviiliväestöön kohdistettua kollektiivista rangaistusta ja pahentaa paikallisen väestön kärsimyksiä;

L.     ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusneuvosto nimitti riippumattoman tutkintakomission tutkimaan kaikkia ihmisoikeusrikkomuksia ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksia viimeisimmän Gazan konfliktin yhteydessä; ottaa huomioon, että Israelin armeija on ilmoittanut perustavansa tiedonkeruu- ja arviointikomitean tutkimaan viimeisimpien taistelujen aikaisia poikkeuksellisia välikohtauksia; ottaa huomioon, että Human Rights Watch on korostanut, että Israel ei ole pitkään aikaan toteuttanut väitettyjä sotarikoksia koskevia luotettavia tutkimuksia;

M.    katsoo, että sekä Israelin että palestiinalaisryhmien voidaan katsoa olevan vastuussa YK:n käyttämille rakennuksille aiheutuneista vahingoista, mukaan lukien koulut ja muut tilat, jotka tarjosivat suojaa kodeistaan pakenemaan joutuneille ihmisille; ottaa huomioon, että tällaiset rakennukset on suojeltu vuonna 1946 tehdyllä Yhdistyneiden Kansakuntien erioikeuksia ja vapauksia koskevalla yleissopimuksella, jonka sopimuspuoli Israel on;

N.     ottaa huomioon, että Israel maksoi 10,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria korvauksia YK:lle sen jälkeen kun YK:n tutkintakomitea oli todennut sen olevan vastuussa YK:n tiloille aiheutuneista vahingoista Gazaan tehdyssä hyökkäyksessä 2008–2009;

O.     ottaa huomioon, että kahden osapuolen neuvottelut Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin kokonaisvaltaisesta ratkaisemisesta on keskeytetty toistaiseksi sen jälkeen kun Israelin hallitus peruutti sitoumuksensa viimeisen palestiinalaisvankien ryhmän vapauttamisesta huhtikuussa 2014;

P.     ottaa huomioon, että Israelin hallitus ilmoitti 31. elokuuta päätöksestään takavarikoida 1 000 eekkeriä yksityisomistuksessa olevaa palestiinalaisten maata Länsirannalla ja että israelilaisen Peace Now -kansalaisjärjestön mukaan se on suurin maananastus 30 vuoteen; katsoo, että Israelin siirtokuntia miehitetyillä alueilla on laajennettu jatkuvasti Oslon sopimuksen jälkeen, että ne ovat edelleen laittomia kansainvälisen oikeuden nojalla ja vaarantavat rauhanpyrkimykset ja kahden valtion ratkaisun toteuttamiskelpoisuuden;

Q.     ottaa huomioon, että palestiinalaishallinnon presidentti Abbas on ilmoittanut aikeestaan laatia YK:n välityksellä aikataulun Israelin miehityksen lopettamiseksi palestiinalaisalueilla kolmen vuoden kuluessa; ottaa huomioon, että Arabiliitto on tukenut tätä toimintasuunnitelmaa ja vaatinut kansainvälistä konferenssia, jossa pyrittäisiin löytämään lopullinen ratkaisu arabien rauhanaloitteen perusteella;

R.     ottaa huomioon, että komission puolesta toukokuussa 2014 tehdyssä arviossa EU:n yhteistyöstä miehitettyjen palestiinalaisalueiden kanssa ja Palestiinan kansan tukemisesta todettiin, että nykyinen yhteistyömalli on saavuttanut rajansa, koska EU:lla ei ole samansuuntaista poliittista linjaa, jotta voitaisiin tarttua Israelin miehitys- ja asutustoimista sekä Länsirannan ja Gazan alueen poliittisesta jakautumisesta johtuviin esteisiin;

S.     ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltioiden aiempi kokemus menestyksekkäästä konfliktinratkaisusta, etenkin Pohjois-Irlannin rauhanprosessi, antavat EU:lle mahdollisuuden toimia johtavassa asemassa ratkaistaessa Israelin ja Palestiinan konfliktia käyttämällä sekä institutionaalisia että poliittisia ratkaisuja, joita on kehitetty aiempien konfliktien aikana;

1.      tuomitsee viimeisimmän Gazan sodan suhteettomat väkivaltaisuudet ja julmuuden sekä vakavat ja lukuisat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomiset, joihin molemmat konfliktin osapuolet syyllistyivät sodan kauheiden 50 päivän aikana;

2.      suhtautuu myönteisesti toistaiseksi voimassaolevaan tulitaukoon, mutta kehottaa kaikkia osapuolia panemaan todella täytäntöön sopimuksen ehdot; kehottaa erityisesti Israelin viranomaisia lopettamaan välittömästi, ehdoitta ja kokonaan Gazan alueen laittoman saarron, joka on ollut vuodesta 2006 lähtien siviiliväestöön kohdistettu kollektiivinen rangaistus;

3.      on edelleen syvästi järkyttynyt lukuisista ihmishenkien menetyksistä, mukaan lukien monet lapsiuhrit, ja Gazan siviili-infrastuktuurille aiheutuneesta tuhosta; ilmaisee myötätuntonsa molempien osapuolten uhreille;

4.      vaatii, että kaikkialla Gazassa sallitaan humanitaarisen avun ja rakennustarvikkeiden esteetön toimitus ja jakelu; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja EU:n jäsenvaltioita lisäämään diplomaattista painetta, jotta varmistetaan tulitaukosopimuksen todellinen täytäntöönpano;

5.      pitää valitettavana UNRWA:lle ehdotetun EU:n rahoituksen riittämättömyyttä vuoden 2015 EU:n talousarviossa ja vaatii, että EU:n tuen on oltava yhteismitallista paikallisten kriittisten tarpeiden kanssa;

6.      varoittaa, että kaikki jälleenrakennustoimet ovat turhia, jos konfliktin perimmäisiin syihin ei puututa, ja kehottaa osapuolia kokoontumaan pikaisesti uudelleen Kairossa tulitaukosopimuksen mukaisesti;

7.      kehottaa avunantajia välttämään tekemästä uudelleen aiempien jällenrakennustoimien yhteydessä tehtyä virhettä eli gazalaisten edustajien jättämistä prosessin ulkopuolelle;

8.      on huolissaan siitä, että Israelin hyökkäys on saattanut tuhota tai vahingoittaa EU:n ja jäsenvaltioiden Gazassa rahoittamia kehityshankkeita, ja pyytää komission varapuheenjohtajaa / unionin korkeaa edustajaa raportoimaan komission yksiköiden toteuttamasta vahinkojen arvioinnista, ja jos vahinkoja on, suunnitelmista puuttua Israelin toistuvaan EU-rahoitteisten hankkeiden tuhoamiseen; palauttaa tässä yhteydessä mieleen, että Israelin hallitus korvasi UNRWA:lle vahingot, joita sen tiloille aiheutui vuosien 2008–2009 konfliktin aikana;

9.      korostaa, että keskeinen ennakkoehto oikeudenmukaisen ja pysyvän rauhan saavuttamiselle on edelleen se, että kaikki osapuolet kunnioittavat kaikissa olosuhteissa kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta; korostaa, että miehitysvaltana Israel on vastuussa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön noudattamisesta;

 

10.    tuomitsee molempien osapuolten siviileihin ja siviilikohteisiin kohdistamat mielivaltaiset iskut, jotka ovat sotarikoksia ja joita olisi tutkittava sellaisina puolueettomasti ja joista olisi rangaistava asianmukaisesti; on erityisen tyrmistynyt Israelin joukkojen tahallisista tai mielivaltaisista iskuista kouluihin ja YK:n pakolaisille tarjoamiin suojiin;

11.    painottaa, että palaaminen edeltävään tilanteeseen ei olisi hyväksyttävää; kehottaa kaikkia osapuolia jatkamaan tosissaan rauhanneuvotteluja; toistaa kantansa, jonka mukaan ei ole vaihtoehtoa konfliktin kattavalle ratkaisemiselle neuvotteluteitse niin, että saadaan aikaan kahden valtion ratkaisu, jossa Israel ja Palestiinan valtio elävät rinta rinnan turvassa ja kansainvälisesti tunnustettujen vuoden 1967 rajojen sisällä;

12.    tuomitsee palestiinalaisväestöön kohdistuvat jatkuvat riistotoimet, joista ei ole asetettu rangaistuksia, mukaan lukien viimeisimmät 30 vuoteen laajimmat palestiinalaisten maiden anastukset Länsirannalla vain muutama päivä tulitaukosopimuksen solmimisen jälkeen; kehottaa Israelin viranomaisia välittömästi lopettamaan asutuspolitiikkansa ja muuttamaan sen suuntaa, beduiiniväestön pakkosiirtoja koskevat suunnitelmat mukaan luettuina;

13.    kehottaa EU:ta hyväksymään kiireellisesti suuntaviivoja siirtokunnista peräisin olevien tuotteiden pakkausmerkinnöistä; vaatii siirtokunnista peräisin olevien tuotteiden kieltämistä EU:n markkinoilla; pitää valitettavana, että EU:ssa toimivat yhtiöt jatkavat liiketoimiaan Israelin siirtokuntien kanssa ja siirtokunnissa;

 

14.    vaatii komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan koordinoimaa kattavaa arviointia eurooppalaisten yhtiöiden osallistumisesta siirtokuntiin liittyvään liiketoimintaan ja niiden toiminnan yhteensopivuudesta kansainvälisen oikeuden ja EU:n lainsäädännön kanssa;

15.    pitää myönteisinä kannustavia askelia kohti palestiinalaisten keskinäistä sovintoa ja virkamieshallituksen muodostamista, jossa onnistuttiin ennen Israelin sotilaallista operaatiota; kehottaa kaikkia palestiinalaisryhmiä aloittamaan uudelleen ponnistelut sovinnon aikaansaamiseksi; tuomitsee yritykset vaarantaa tämä mahdollisesti historiallinen prosessi ja kehottaa Israelin viranomaisia vapauttamaan kaikki kesäkuun 12. päivän jälkeen pidätetyt henkilöt tai syyttämään heitä todetusta rikoksesta;

16.    suhtautuu myönteisesti siihen, että Espanja lykkäsi elokuussa asevientiä Israeliin, ja panee merkille Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen päätöksen tarkastella uudelleen asevientiään Israeliin; päättää laatia mietinnön EU:n jäsenvaltioiden ja Israelin tai Palestiinan välisestä asekaupasta ja muiden turvallisuusvarusteiden kaupasta ja tällaisen kaupan yhteensopivuudesta EU:n yhteisen kannan kanssa; kehottaa Frontexia sulkemaan pois tavarantoimittajistaan Israelin aseteollisuuden, Israel Aerospace Industries ja Elbit mukaan luettuina; vaatii kattavaa alueen kaikkia osapuolia koskevaa YK:n asevientikieltoa, jotta estetään jatkossa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset ja ihmisoikeusrikkomukset;

17.    pitää valitettavana, että EU ei osallistunut YK:n ihmisoikeusneuvoston riippumattoman tutkintakomission perustamiseen ja että tietyt EU:n jäsenvaltiot yrittävät parhaillaan nujertaa palestiinalaishallinnon presidentin Abbasin pyrkimykset saada palestiinalaishallinto kansainvälisen ihmisoikeustuomioistuimen jäseneksi; katsoo, että tällainen toiminta kyseenalaistaa täysin EU:n ihmisoikeuspolitiikan uskottavuuden ja sen viralliset lausunnot vastuullisuudesta ja kansainvälisestä oikeudesta;

18.    kehottaa EU:ta antamaan täyden taloudellisen ja poliittisen tukensa tutkintakomission työlle; kehottaa Israelia sallimaan esteettömän pääsyn konfliktialueelle; kehottaa Palestiinan hallitusta pyytämään yksiselitteisesti kansainvälistä rikostuomioistuinta laajentamaan tuomiovaltaansa Länsirannalle ja Gazaan, jotta mahdollistetaan syytteeseenpano molempien osapuolten tekemistä vakavista kansainvälisistä rikoksista;

19.    kehottaa EU:ta täyttämään velvollisuutensa vaikutusvaltaisena toimijana ja tekemään aluetta koskevan selkeän ja kattavan rauhanaloitteen, joka perustuu EU:n jäsenvaltioiden aiempiin saavutuksiin strategisen konfliktinratkaisun alalla, etenkin Pohjois-Irlannin rauhanprosessin yhteydessä, ja hyödyntämään käytössään olevaa kaikenlaista vaikutusvaltaa, etenkin lainsäädäntöön perustuvaa, taloudellista ja diplomaattista vaikutusvaltaa, edistääkseen kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön tehokasta noudattamista; kehottaa EU:ta kehittämään uuden lähestymistavan nykyiseen toimintaansa alueen keskeisten toimijoiden kanssa antaakseen itselleen keinot toteuttaa kunnianhimoinen rauhansuunnitelma;

20.    kehottaa EU:ta laatimaan strategisen toiminta-asiakirjan, jossa hahmotellaan kansainväliseen oikeuteen perustuvat selkeät ja aikaan sidotut arviointiperusteet, joilla määritetään EU:n toiminnan luonne ja laajuus sekä Israelin että Palestiinan kanssa ja varmistetaan, että sen toimet näitä kohtaan ovat täysin kansainvälisen oikeuden ja EU:n lainsäädännön mukaisia;

21.    katsoo, että ihmisoikeusloukkausten ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomusten taso Gazan konfliktin aikana ja viimeisin Israelin toteuttama maananastus oikeuttavat EU:n toimimaan EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen 2 artiklan nojalla;

22.    päättää lähettää tilapäisen valtuuskunnan Gazaan ja Palestiinaan sekä Israeliin arvioimaan tilannetta paikan päällä, tulitauon täytäntöönpanoa ja mahdollisuuksia löytää kestävä ratkaisu konfliktiin;

23.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, Israelin hallitukselle ja knessetille, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle sekä Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen elimille.

 

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0012.

Oikeudellinen huomautus