Procedūra : 2014/2845(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0113/2014

Pateikti tekstai :

B8-0113/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2014 - 10.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 151kWORD 218k
16.9.2014
PE537.015v01-00
 
B8-0113/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Izraelio ir Palestinos po Gazos konflikto ir ES vaidmens (2014/2845(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Keith Taylor, Bart Staes, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Izraelio ir Palestinos po Gazos konflikto ir ES vaidmens (2014/2845(RSP))  
B8‑0113/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Izraelio ir Palestinos konflikto, visų pirma, į 2014 m. liepos 17 d. rezoliuciją dėl smurto protrūkio tarp Izraelio ir Palestinos(1),

–       atsižvelgdamas į savo 2014 m. kovo mėn. ad hoc delegaciją dėl palestiniečių kalinių ir sulaikytųjų kalinimo,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 15 d. ES Užsienio reikalų tarybos ir rugpjūčio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Artimųjų Rytų;

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimus dėl padėties Izraelyje ir Palestinoje, įskaitant 2014 m. rugsėjo 2 d. pareiškimą dėl Izraelio įvykdyto žemės nusavinimo Vakarų Krante;

–       atsižvelgdamas į ES gaires dėl skatinimo laikytis tarptautinės humanitarinės teisės,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 12 d. JT Saugumo Tarybos pranešimą spaudai ir liepos 13 d. JT generalinio sekretoriaus Ban Ki-Moono pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijas ir jų papildomus protokolus, taip pat į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

–       atsižvelgdamas į JT žmogaus teisių konvencijas, kurių šalys yra Izraelis ir Palestina,

–       atsižvelgdamas į naujausius pranešimus dėl Okupuotosios Palestinos Teritorijos, kuriuos patvirtino JT žmogaus teisių taryba,

–       atsižvelgdamas į organizacijos „Human Rights Watch“ 2014 m. rugsėjo 11 d. ataskaitą „Atidesnis žvilgsnis į išpuolius Gazos mokyklose“ (angl. In-Depth Look at Gaza School Attacks),

–       atsižvelgdamas į plačią tarptautinės bendruomenės patirtį, kuria ji gali pasinaudoti spręsdama konfliktus, ypač į Šiaurės Airijos taikos procese įgytą patirtį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2014 m. liepos 8 – rugpjūčio 26 d. Izraelio armija pradėjo didelės apimties puolimą Gazos Ruože, kurio tikslas, Izraelio teigimu – nutraukti apšaudymus raketomis iš Gazos;

B.     kadangi pastarieji kariniai veiksmai yra šeštasis izraeliečių armijos Gazos puolimas nuo Izraelio pasitraukimo iš Gazos Ruožo 2005 m.; kadangi tai sukėlė beprecedenčio lygmens nuostolius ir daugelio žmonių žūtį anklave;

C.     kadangi rugpjūčio 26 d. Izraelis ir Palestina, Egiptui tarpininkaujant, sutarė neribotam laikui nutraukti ugnį; kadangi pranešama, jog ugnies nutraukimo sąlygos (panašiai kaip ir ankstesnių paliaubų susitarimų) apima blokados nutraukimą, buferinės zonos prie Gazos ir Izraelio sienos panaikinimą ir žuvininkystės ploto išplėtimą, taip pat susitarimą per mėnesį surengti susitikimą Kaire ir apsvarstyti kitus klausimus, įskaitant Gazos oro ir jūrų uostų atstatymą, kalinių palestiniečių paleidimą ir Palestinos karinių grupuočių nusiginklavimą;

D.     kadangi paskutinis konfliktas įvyko iškart po to, kai 2014 m. balandžio mėn. buvo suformuota vienybės vyriausybė, kurią parėmė „Hamas“ ir „Fatah“, kuri laikosi smurto netoleravimo, ankstesnių susitarimų ir Izraelio valstybės pripažinimo principų ir kurią remia JAV ir ES;

E.     kadangi birželio 12 d. Vakarų Krante buvo nužudyti trys izraeliečiai paaugliai, o liepos 2 d. kaip atsakomasis veiksmas buvo įvykdyta palestiniečio paauglio žmogžudystė Rytų Jeruzalėje; kadangi po izraeliečių paauglių nužudymo Izraelio pajėgos įvykdė 18 dienų trukusią plataus masto operaciją Vakarų Krante, per kurią buvo suimta 700 palestiniečių, tūkstančiai namų apieškota ir sunaikinta, Izraelio saugumo pajėgos atlikdamos kratas nužudė šešis palestiniečius, liepos 7 d. buvo nužudyti penki „Hamas“ nariai – į tai „Hamas“ atsakė tą dieną paleisdamas pirmąsias raketas per 20 mėnesių;

F.     kadangi, remiantis JT duomenimis, per pastarąjį konfliktą buvo nužudyta 2 116 palestiniečių (iš jų – 80 proc. civilių, įskaitant 500 vaikų ir 11 Jungtinių Tautų paramos ir darbo Palestinos pabėgėliams organizacijos (JTPDO) darbuotojų); kadangi sužeista mažiausiai 11 231 palestiniečių, iš jų du trečdalius sudaro moterys ir vaikai; kadangi 2 000 vaikų dėl šio konflikto liko našlaičiais;

G.     kadangi žuvo 71 izraelietis, įskaitant keturis civilius (iš jų vienas vaikas); kadangi į Izraelį buvo paleista tūkstančiai raketų ir minosvaidžių;

H.     kadangi per Izraelio oro antpuolius nukentėjo įvairios civilių gyventojų vietos, įskaitant 228 mokyklas ir medicinos įstaigas; kadangi 140 000 žmonių prarado namus; kadangi trečdalis Gazos gyventojų (Gazos gyventojų skaičius – 1,8 mln.) buvo perkelti; kadangi visa anklavo infrastruktūra (keliai, visuomeniniai pastatai, vandens ir elektros tiekimo įranga) yra nusidėvėjusi ir jai reikia rekonstrukcijos, o tai blogina ir taip ypač nestabilią padėtį, susidariusią dėl Izraelio ir Egipto vykdomos blokados; kadangi yra daugybė nesprogusių šaudmenų, kuriuos reikia surasti ir pašalinti;

I.      kadangi palestiniečių ekspertai įvertino, jog Gazos atstatymas kainuos beveik 8 milijardus JAV dolerių; kadangi rugsėjo 9 d. JT ir Palestinos vyriausybė dėl pastarojo konflikto paprašė tarptautinių paramos teikėjų suteikti 550 mln. JAV dolerių skubią pagalbą maistui, prieigai prie švaraus vandens, sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugų; kadangi tarptautinių paramos teikėjų konferencija Gazos atstatymo klausimu numatyta arba Egipte, arba Norvegijoje;

J.      kadangi, nepaisant paliaubų susitarimo, vis dar griežtai ribojamas statybinių medžiagų įvežimas į Gazą ir žmonių judėjimas; kadangi palestiniečiams žvejams nebuvo leidžiama žvejoti išplėstoje žvejybos zonoje; kadangi perėjimo punktas tarp Gazos ir Egipto vis dar veikia nereguliariai;

K.     kadangi nuo 2006 m. trunkanti Izraelio vykdoma Gazos Ruožo blokada yra neteisėta pagal tarptautinę teisę, kadangi ji, organizacijos „Human Rights Watch“ nuomone, galėtų būti laikoma kolektyvine civilių gyventojų bausme, didinančia vietos gyventojų kančias;

L.     kadangi JT žmogaus teisių taryba paskyrė nepriklausomą tyrimo komisiją tirti visų žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės pažeidimų atvejų, susijusių su naujausiu Gazos konfliktu; kadangi Izraelio karinės pajėgos paskelbė, kad bus sudaryta „Faktų nustatymo ir vertinimo komisija“, kuri tirs „išskirtinius atvejus“, pasitaikiusius per pastarąjį konfliktą; kadangi organizacija „Human Rights Watch“ pabrėžė, jog Izraeliui „jau seniai nebepavyksta vykdyti patikimų su įtariamais karo nusikaltimais susijusių tyrimų“;

M.    kadangi ir Izraelio, ir Palestinos grupės gali būti atsakingos už JT naudojamiems pastatams, taip pat mokykloms ir kitiems statiniams, naudojamiems kaip pastogė perkeltiems asmenims, padarytą žalą; kadangi šie pastatai saugomi 1946 m. Jungtinių Tautų konvencijos dėl privilegijų ir imunitetų, kurią Izraelis yra pasirašęs,

N.     kadangi Izraelis sumokėjo 10,5 mln. JAV dolerių žalą JT po to, kai JT tyrimų taryba nustatė, jog jis atsakingas už JT pastatams per 2008–2009 m. karinių veiksmų Gazoje metu padarytą žalą;

O.     kadangi dviejų konflikto šalių derybos siekiant visapusiško Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimo buvo sustabdytos neribotam laikotarpiui po to, kai 2014 m. balandžio mėn. Izraelio vyriausybė panaikino savo įsipareigojimą paleisti paskutinę kalinčių palestiniečių grupę;

P.     kadangi Izraelio vyriausybė rugpjūčio 31 d. paskelbė savo sprendimą konfiskuoti 1 000 akrų privačios palestiniečių žemės Vakarų Krante, o tai, anot Izraelio NVO „Taika dabar“ (angl. Peace Now), yra didžiausias žemės grobimo atvejis per 30 metų; kadangi Izraelio gyvenviečių Okupuotosiose Teritorijose plėtimas nebuvo sumažintas po Oslo susitarimų, nors jos yra neteisėtos ir daro žalą pastangoms užtikrinti taiką ir įgyvendinti dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą;

Q.     kadangi Palestinos Administracijos Prezidentas M. Abbas pažymėjo ketinąs (padedant JT) nustatyti tvarkaraštį, kad Izraelio vykdoma Palestinos teritorijos okupacija per trejus metus būtų nutraukta; kadangi Arabų lyga parėmė šį veiksmų planą ir paragino surengti tarptautinę konferenciją siekiant galutinai išspręsti šią problemą remiantis Arabų taikos iniciatyva;

R.     kadangi 2014 m. gegužės mėn. Komisijos vardu atliktame ES bendradarbiavimo su Okupuotąja Palestinos Teritorija ir paramos Palestinos gyventojams vertinime padaryta išvada, kad dabartinė bendradarbiavimo paradigma yra nepakankama, nes trūksta lygiagretaus ES politinio proceso siekiant panaikinti dėl Izraelio okupacijos ir gyvenviečių politikos atsiradusias kliūtis ir politinį Vakarų Kranto ir Gazos susiskaldymą;

S.     kadangi tai, jog Europos Sąjunga turi ankstesnės sėkmingos konfliktų sprendimo patirties kai kuriose valstybėse narėse, visų pirma vykdant Šiaurės Airijos taikos procesą, suteikia jai galimybę atlikti svarbiausią vaidmenį sprendžiant Izraelio ir Palestinos konfliktą pasitelkiant ir institucinius, ir politinius sprendimus, kurių buvo ieškoma tada, kai reikėjo išspręsti ankstesnius konfliktus;

1.      smerkia neproporcingą ir brutalų jėgos panaudojimą per pastarąjį Gazos konfliktą, taip pat smerkia šiukščius ir dažnus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, abiejų ginkluoto konflikto pusių padarytus per šias 50 siaubingų karo dienų;

2.      palankiai vertina susitarimą neribotam laikui nutraukti ugnį, tačiau ragina visas šalis veiksmingai laikytis šiame susitarime numatytų sąlygų; visų pirma ragina Izraelio valdžios institucijas nedelsiant, besąlygiškai ir visiškai nutraukti neteisėtą Gazos Ruožo uždarymą, kuris yra nuo 2006 m. vykdoma kolektyvinė bausmė, nukreipta prieš vietos gyventojus;

3.      vis dar yra labai sukrėstas dėl tragiškų žmonių mirčių, taip pat daugelio vaikų, ir dėl milžiniškų Gazos civilinei infrastruktūrai padarytų nuostolių; išreiškia solidarumą su abiejų konflikto pusių aukomis;

4.      primygtinai reikalauja sudaryti sąlygas Gazoje be kliūčių teikti ir skirstyti humanitarinę pagalbą ir statybines medžiagas; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares padidinti diplomatinį spaudimą, kad būtų užtikrintas tinkamas paliaubų susitarimo įgyvendinimas;

5.      apgailestauja dėl to, kad ES 2015 m. biudžete nėra numatyta pakankamai lėšų JTPDO, ir ragina ES numatyti paramą, atitinkančią svarbiausius vietos poreikius;

6.      įspėja, kad bet kokios atstatymo pastangos bus bevaisės, jei nebus pašalintos giluminės konflikto priežastys, ir ragina šalis netrukus vėl susitikti Kaire – šis susitikimas būtų paliaubų susitarimo dalis;

7.      ragina paramos teikėjus nekartoti klaidų, padarytų ankstesniais atstatymo etapais, kai Gazoje įsikūrę atstovai nebuvo įtraukti į procesą;

8.      reiškia susirūpinimą dėl to, kad Gazoje ES ir valstybių narių finansuojami plėtros projektai per Izraelio atakas galbūt buvo sugriauti arba jiems padaryta žala, ir prašo Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę pranešti apie Komisijos tarnybų atliktą žalos vertinimą ir, jeigu žala padaryta, apie planus reaguoti į tai, kad Izraelis vėl sugriovė ES finansuojamus projektus; atsižvelgdamas į tai, primena, kad Izraelio vyriausybė atlygino JTPDO už jos pastatams per 2008–2009 m. vykusį konfliktą padarytą žalą;

9.      pabrėžia, kad siekiant užtikrinti tikrą ir ilgai trunkančią taiką svarbiausia sąlyga ir toliau yra tai, kad visos šalys esant bet kokioms aplinkybėms gerbtų tarptautines žmogaus teises ir tarptautinę humanitarinę teisę; visų pirma pabrėžia Izraelio kaip okupacinės valdžios atsakomybę laikytis tarptautinės humanitarinės ir žmogaus teisių teisės nuostatų;

10.    griežtai smerkia tai, kad abi šalys beatodairiškai vykdė išpuolius prieš civilius gyventojus ir taikėsi į civilinius taikinius – tai karo nusikaltimai, kurie turėtų būti nešališkai ištirti ir už kuriuos turėtų būti atitinkamai nubausta; yra ypač pasipiktinęs tuo, kad Izraelio pajėgos vykdė tyčinius ar beatodairiškus išpuolius prieš mokyklas ir JT pabėgėlių pastoges;

11.    pabrėžia, kad grįžimas į esamą padėtį būtų nepriimtinas; ragina visas konflikto šalis vėl iš tikrųjų pradėti taikos derybas; pakartoja savo nuomonę, kad nėra alternatyvos visapusiškam konflikto sprendimui derybų būdu, t. y. dviejų valstybių sambūviu pagrįstam sprendimui, kad Izraelis ir Palestina turi gyvuoti viena šalia kitos, nustačiusios saugias ir tarptautiniu lygiu pripažintas sienas, pagrįstas 1967 m. programa;

12.    smerkia tai, kad visiškai nebaudžiama tęsiama Palestinos žmonių nuosavybės atėmimo politika, įskaitant visai neseniai, praėjus vos kelioms dienoms po paliaubų susitarimo, įvykdytą patį didžiausią per 30 metų Palestinos žemių nusavinimą Vakarų Krante; ragina Izraelio valdžios institucijas nedelsiant nutraukti ir pakeisti gyvenviečių politiką, įskaitant planus prievarta iškeldinti gyventojus beduinus;

13.    ragina ES skubiai priimti vartotojams skirtų produktų iš gyvenviečių ženklinimo gaires; ragina neleisti gyvenviečių produktams patekti į ES rinką; apgailestauja, kad ES įsisteigusios bendrovės tęsia verslo su Izraelio gyvenvietėmis ir jose veiklą;

14.    prašo atlikti išsamų Europos bendrovių su gyvenvietėmis susijusio verslo veiklos ir jos suderinamumo su tarptautine ir ES teise vertinimą, kurį koordinuotų vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja;

15.    teigiamai vertina vilčių teikiančius žingsnius siekiant palestiniečių tarpusavio susitaikymo ir technokratinės vyriausybės formavimo, įgyvendintus prieš Izraeliui imantis karinių veiksmų; ragina visas Palestinos pajėgas vėl imtis susitaikymo veiksmų; smerkia mėginimus pakenkti šiam galbūt istoriniam procesui ir ragina Izraelio valdžios institucijas paleisti visus nuo birželio 12 d. sulaikytus asmenis arba pateikti jiems kaltinimus dėl pripažintos nusikalstamos veikos;

16.    palankiai vertina tai, kad Ispanija rugpjūčio mėn. nutraukė ginklų eksportą į Izraelį, ir atkreipia dėmesį į JK vyriausybės sprendimą atlikti savo ginklų eksporto į Izraelį peržiūrą; nusprendžia parengti ataskaitą apie prekybą ginklais ir kita apsaugos įranga tarp ES valstybių narių ir Izraelio ir (arba) Palestinos, ir apie tokios prekybos suderinamumą su ES bendrąja pozicija; ragina FRONTEX iš savo tiekėjų sąrašo pašalinti Izraelio ginklų pramonę, įskaitant įmones „Israel Aerospace Industries“ ir „Elbit“; ragina visoms konflikto šalims regione taikyti visapusišką JT ginklų embargą, kad būtų užkirstas kelias tolesniems tarptautinės humanitarinės ir žmogaus teisių teisės pažeidimams;

17.    apgailestauja dėl to, kad ES nusprendė nesteigti JT žmogaus teisių tarybos nepriklausomos tyrimų komisijos ir dėl nuolatinių kai kurių ES valstybių narių pastangų atkalbėti Palestinos Administracijos Prezidentą M. Abbasą nuo prisijungimo prie Tarptautinio baudžiamojo teismo; mano, kad toks elgesys akivaizdžiai kelia grėsmę ES žmogaus teisių politikos ir jos pareiškimų dėl atsakomybės ir tarptautinio teisingumo patikimumui;

18.    ragina ES teikti visišką finansinę ir politinę paramą tyrimo komisijos darbui; ragina Izraelį suteikti galimybę nevaržomai patekti į visą konflikto zoną; ragina Palestinos vyriausybę vienareikšmiškai prašyti Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) į savo jurisdikciją įtraukti Vakarų Krantą ir Gazos Ruožą tam, kad būtų sudaryta galimybė patraukti baudžiamojon atsakomybėn už sunkius abiejų konflikto šalių įvykdytus nusikaltimus;

19.    ragina ES atlikti savo kaip įtakingo subjekto pareigas ir imtis aiškios ir visapusiškos taikos iniciatyvos regione, remiantis ankstesniais gerais ES valstybių narių rezultatais strateginio konfliktų sprendimo srityje, visų pirma dalyvaujant Šiaurės Airijos taikos procese, taip pat panaudoti visus turimus svertus – būtent teisinius, ekonominius ir diplomatinius – siekiant skatinti veiksmingą tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisių teisės laikymąsi; ragina ES savo dabartinei dalyvavimo kartu su pagrindiniais regiono veikėjais politikai taikyti visiškai naują požiūrį siekiant užsitikrinti priemones plačių užmojų taikos darbotvarkei įvykdyti;

20.    ragina ES parengti strateginės politikos dokumentą, kuriame apibrėžiamos aiškios ir konkretų įgyvendinimo terminą turinčios gairės, paremtos tarptautine teise, pagal kurias bus nustatomas jos įsipareigojimų ir Izraeliui, ir Palestinai pobūdis ir aprėptis, kurios taip pat padės užtikrinti, kad ES politika šių šalių atžvilgiu visiškai atitiktų tarptautinę ir ES teisinę sistemą;

21.    mano, kad dėl žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų lygio konflikto Gazos Ruože metu ir neseniai Izraelio įvykdytos žemių aneksijos ES turi pagrindą imtis veiksmų pagal ES ir Izraelio asociacijos susitarimo 2 straipsnį;

22.    nusprendžia siųsti ad hoc delegaciją į Gazos Ruožą / Palestiną ir į Izraelį tam, kad įvertintų padėtį vietoje, ugnies nutraukimo įgyvendinimą ir tvaraus konflikto sprendimo galimybę;

23.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT generaliniam sekretoriui, Artimųjų Rytų Ketverto atstovui, Izraelio vyriausybei, Knesetui, Palestinos Administracijos Prezidentui, Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai bei Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių parlamentinės asamblėjos organams.

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0012.

Teisinis pranešimas