Διαδικασία : 2014/2842(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0114/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0114/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0026

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 153kWORD 203k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.016v01-00
 
B8-0114/2014

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα (2014/2842(RSP))


Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα (2014/2842(RSP))  
B8‑0114/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) της 8ης Αυγούστου σχετικά με την «έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία»,

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη Πορείας του ΠΟΥ της 28ης Αυγούστου 2014 σχετικά με την αντιμετώπιση του ιού Έμπολα,

–       έχοντας υπόψη την αξιολόγηση κινδύνου για τον Έμπολα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων στις 27 Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του αρμόδιου για την υγεία Επιτρόπου Tonio Borg, της 8ης Αυγούστου 2014 σχετικά με την εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα στη Δυτική Αφρική,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου για την ανάπτυξη Andris Piebalgs και της αρμόδιας για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση κρίσεων Επιτρόπου Kristalina Georgieva, της 5ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της επιδημίας Έμπολα,

–       έχοντας υπόψη την αποστολή της «Στήριξης της Δυτικής Αφρικής για την επιδημία Έμπολα» της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) (ASEOWA) που συστάθηκε στις 21 Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη την ειδική ενημέρωση του ΟΗΕ για τον Έμπολα από τη Δρ. Joanne Liu, διεθνή πρόεδρο των Médecins Sans Frontiéres, στις 2 Σεπτεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος του ιού Έμπολα (EVD) επισήμως γνωστή ως αιμορραγικός πυρετός Έμπολα, είναι μια σοβαρή, συχνά θανατηφόρος ασθένεια στους ανθρώπους·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη στιγμή που η επιδημία Έμπολα κηρύχθηκε επίσημα στις 22 Μαρτίου στη Γουϊνέα, εξαπλώθηκε σε άλλες 4 χώρες (Λιβερία, Νιγηρία, Σιέρρα Λεόνε και Σενεγάλη), έχει προσβάλει περίπου 4.000 ανθρώπους και προκαλέσει περισσότερους από 2.000 θανάτους·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία εξαπλώνεται με ταχύ ρυθμό στην περιοχή της Δυτικής Αφρικής, μολονότι μια χωριστή εκδήλωση του ιού παρατηρείται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΥ αναγνωρίζει ότι η εμφάνιση της νόσου είχε υποτιμηθεί και υπολογίζει ότι ο αριθμός των ασθενών θα μπορούσε να υπερβεί τους 20 000 κατά τους επόμενους τρεις μήνες·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΥ έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη καταγραφείσα επιδημία από άποψη κρουσμάτων, θανάτων και γεωγραφικής εξάπλωσης και κήρυξε την κρίση «έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία» που απαιτεί συντονισμένη διεθνή αντιμετώπιση·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάρτης πορείας του ΠΟΥ απαριθμεί σειρά πολύ συγκεκριμένων και άμεσων μέτρων με σκοπό να σταματήσει η συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού Έμπολα ανά τον κόσμο εντός 6 έως 9 μηνών, με ταυτόχρονα ταχεία διαχείριση των συνεπειών οιασδήποτε περαιτέρω διεθνούς εξάπλωσης και αναγνώριση της ανάγκης να εξετασθεί, παράλληλα, ο ευρύτερος κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος της επιδημίας·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο δραστήριες επί τόπου ΜΚΟ όπως οι Médecins Sans Frontières και η Διεθνής Ομοσπονδία των Εταιριών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου κατακρίνουν τη διεθνή προσπάθεια ως επικίνδυνα ανεπαρκή, καθώς οι εξαιρετικά περιορισμένες ικανότητες επί τόπου έχουν ως αποτέλεσμα κρίσιμης σημασίας κενά σε όλες τις πτυχές της αντιμετώπισης: ιατρική υποστηρικτική μέριμνα, κατάρτιση του υγειονομικού προσωπικού, έλεγχος λοιμώξεων, ιχνηλάτηση επαφών, επιδημιολογική εποπτεία, συστήματα ειδοποίησης και παραπομπής ασθενών, εκπαίδευση και κινητοποίηση στο πλαίσιο της κοινότητας·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Επιτροπής έχει δεσμεύσει περισσότερα από 147 εκατομμύρια EUR σε ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, την παροχή θεραπείας και βασικού εξοπλισμού σε άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό και την κινητοποίηση εμπειρογνωμόνων στον ανθρωπιστικό τομέα·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 11,9 εκατομμύρια EUR από τα 147 που δεσμεύθηκαν προορίζονται ειδικά για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιο επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση μέσω του Κέντρου Συντονισμού για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης που θα πρέπει να χρησιμεύει ως πλατφόρμα για το συντονισμό της προερχόμενης από την ΕΕ βοήθειας·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν την ικανότητα να κινητοποιούν ομάδες άμεσης αντιμετώπισης για να εξασφαλιστούν η έγκαιρη διάγνωση, η απομόνωση (ύποπτα κρούσματα και επιβεβαιωμένα κρούσματα σε διαφορετικούς θαλάμους), η παρακολούθηση των προσώπων επαφής και ο εντοπισμός των αλυσίδων μετάδοσης, τα μέτρα για την ταφή, την εκπαίδευση και την τοπική υποστήριξη·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληγείσες χώρες υποφέρουν ήδη από έλλειψη τροφίμων και καθαρού νερού και οικονομική κατάρρευση που προκλήθηκε από τη διαταραχή του εμπορίου, των εμπορικών πτήσεων και των εργασιών συγκομιδής μετά το ξέσπασμα της επιδημίας, πράγμα που οδηγεί σε κοινωνική αναταραχή, φυγή, χάος, απειλές για τη δημόσια τάξη και περαιτέρω εξάπλωση του ιού·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού Έμπολα εντός των συνόρων της ΕΕ είναι χαμηλός·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία έχει αποκαλύψει τη σοβαρή ανεπάρκεια των συστημάτων υγείας των χωρών που επλήγησαν και την επείγουσα ανάγκη για υποστήριξη με σκοπό την ενίσχυσή τους·

1.      επιδοκιμάζει και ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της οικονομικής δέσμευσης της Επιτροπής στον τομέα της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας για την αντιμετώπιση της κρίσης, και ιδιαίτερα από την άποψη της υποστήριξης προς την αποστολή ASEOWA της Αφρικανικής Ένωσης·

2.      συγχαίρει τις οργανώσεις εταίρους για το έργο που επιτελούν επί τόπου·

3.      υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η οικονομική βοήθεια που παρέχεται στις πληγείσες χώρες δεν θα πρέπει να είναι σε βάρος της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά να είναι μάλλον συμπληρωματική προς αυτήν·

4.      εκφράζει τη λύπη του για την υποτίμηση της κρίσης από τα κράτη μέλη και την καθυστέρηση στην πρόβλεψη κάθε επαρκούς συντονισμένης στρατηγικής·

5.      προτρέπει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεξαγάγει συνεδρίαση σε επίπεδο υπουργών για την κατάρτιση στρατηγικής με σκοπό την κινητοποίηση ιατρικής αντιμετώπισης και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από τα κράτη μέλη, υπό τον συντονισμό της Επιτροπής·

6.      καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει εκτιμήσεις των αναγκών και σχέδια προσαρμοσμένα στις συνθήκες κάθε χώρας με σκοπό να καθορίσει και να συντονίσει τη ζήτηση και ανάπτυξη όσον αφορά ειδικευμένο σε θέματα υγείας προσωπικό, κινητά εργαστήρια, εργαστηριακό εξοπλισμό, προστατευτικό ρουχισμό και κέντρα θεραπείας με θαλάμους απομόνωσης·

7.      τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν η επιστημονική συνεργασία και η τεχνολογική υποστήριξη στις περιοχές που επλήγησαν από αυτή την επιδημία, με σκοπό τη δημιουργία κλινικών, επιδημιολογικών και διαγνωστικών υποδομών δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην παραχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών στο τοπικό προσωπικό·

8.      καλεί την Επιτροπή να διατηρεί στενές επαφές με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), τον ΠΟΥ και τα κράτη μέλη μέσω της επιτροπής υγειονομικής ασφάλειας·

9.      θεωρεί ότι ο χάρτης πορείας του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση του Έμπολα αποτελεί βάση για δραστηριότητες προτεραιότητας, συγκεκριμένα η διαφοροποίηση της αντιμετώπισης για χώρες με μεγάλης κλίμακας μετάδοση του ιού, χώρες με τα πρώτα κρούσματα και γειτονικές χώρες στις οποίες η ετοιμότητα πρέπει να ενισχυθεί·

10.    καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν πτήσεις και να δημιουργήσουν αερογέφυρες για τη μεταφορά υγειονομικού προσωπικού και εξοπλισμού στις πληγείσες χώρες και εντός της περιοχής, και για την απομάκρυνση για ιατρικούς λόγους του προσωπικού αν κριθεί απαραίτητο·

11.    καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν την Αφρικανική Ένωση όσον αφορά την ανάγκη για ολιστικό σχέδιο δράσης, καθώς η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται ραγδαία και επηρεάζει την οικονομία και τη δημόσια τάξη στις εν λόγω χώρες·

12.    τονίζει ότι η σημερινή κρίση δεν μπορεί να επιλυθεί μόνον από τα συστήματα υγείας, αλλά ότι απαιτείται συντονισμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει διάφορους τομείς (υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και κατάρτιση, εγκαταστάσεις υγιεινής, επισιτιστική βοήθεια) για την αντιμετώπιση των κρίσιμων κενών σε όλες τις βασικές υπηρεσίες·

13.    καλεί τα κράτη μέλη να διενεργούν σχολαστικό έλεγχο των λοιμώξεων και, σε συνεργασία με το ECDC, να παρέχουν πληρέστερες πληροφορίες στο κοινό σχετικά με τους κινδύνους·

14.    καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συντονίσουν και να ενισχύσουν την ιατρική έρευνα και την παραγωγή αποτελεσματικών φαρμάκων και εμβολίων κατά του Έμπολα·

15.    ζητεί από την Επιτροπή Ανάπτυξης να παράσχει σε βάθος συστάσεις για τον περιορισμό των μακροπρόθεσμων συνεπειών της επιδημίας και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας των χωρών που έχουν πληγεί με σκοπό να αποφευχθούν παρόμοιες επιδημίες·

16.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Αφρικανικής Ένωσης και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

 

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου