Postup : 2014/2845(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0116/2014

Předložené texty :

B8-0116/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 129kWORD 68k
16.9.2014
PE537.018v01-00
 
B8-0116/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o Izraeli a Palestině po válce v Gaze a o úloze EU (2014/2845(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o Izraeli a Palestině po válce v Gaze a o úloze EU (2014/2845(RSP))  
B8‑0116/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na obecné zásady EU na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva;

–       s ohledem na Chartu OSN,

–       s ohledem na tiskové prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 12. července 2014 a na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna ze dne 13. července 2014,

–       s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly,

–       s ohledem na úmluvy OSN o lidských právech, jejichž smluvními stranami jsou i Izrael a Palestina,

–       s ohledem na nejnovější zprávy Rady OSN pro lidská práva o okupovaných palestinských územích,

–       s ohledem na dohodu o příměří uzavřenou v Egyptě dne 26. srpna 2014,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že se Evropský parlament několikrát postavil za právo Palestinců na sebeurčení, a vzhledem k tomu, že jejich právo na vlastní stát je nezpochybnitelné;

B.     vzhledem k tomu, že Egypt hraje klíčovou úlohu při uzavření příměří a vytváření co nejlepších podmínek pro dlouhodobou mírovou dohodu;

C.     vzhledem k tomu, že podle údajů OSN zahynulo 2139 Palestinců, mezi nimi 490 dětí, přibližně 500 000 obyvatel Gazy bylo nuceno opustit své domovy a v Gaze bylo zničeno 20 000 domů; v průběhu násilného konfliktu zahynulo 80 Izraelců včetně jednoho dítěte;

D.     vzhledem k tomu, že v současné době je v izraelských věznicích zadržováno 33 palestinských poslanců, dva ministři a 7000 palestinských civilistů, včetně 500 osob v administrativní vazbě, aniž by jim bylo sděleno obvinění nebo byli postaveni před soud;

E.     vzhledem k tomu, že mise EUBAM Rafáh (Mise EU pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh) zastavila svou činnost na přechodu v Rafáhu v roce 2007;

F.     vzhledem k tomu, že dne 3. července 2013 Rada Evropské unie rozhodla, že mandát EUBAM Rafáh bude prodloužen o dalších 12 měsíců od 1. července 2013 do 30. června 2014, a to na základě stávajícího mandátu;

G.     vzhledem k tomu, že mise EUBAM Rafáh se na hraniční přechod Rafáh po roce 2007 již nevrátila, protože Pásmo Gazy ovládá Hamás; vzhledem však k tomu, že EU zachovává acquis Dohody o pohybu a přístupu (AMA) a uznává její důležitou úlohu třetí strany a je připravena znovu rozmístit svou misi na hraničním přechodu, jakmile to politické a bezpečnostní podmínky dovolí;

H.     vzhledem k tomu, že většina palestinských poslanců, které Izrael nyní zadržuje, byla zatčena v červnu a červenci 2014;

1.      vyjadřuje znovu soustrast všem obětem ozbrojeného konfliktu a jejich rodinám; ostře odsuzuje porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva oběma stranami;

2.      uznává a oceňuje úlohu, kterou při jednání o příměří sehrál Egypt; podporuje egyptské orgány v jejich další práci s Izraelci a Palestinci s cílem uzavřít dlouhodobé příměří a oceňuje strategickou úlohu Egypta jako současného a budoucího zprostředkovatele mírového řešení; vítá nedávné zprávy o tom, že Egypťané brzy zahájí rozhovory o trvalém příměří;

3.      vítá bilaterální rozhodnutí izraelské vlády a palestinské samosprávy, že přistoupí na návrh Egypta na příměří v Gaze; vyzývá obě strany, aby dodržovaly podmínky příměří;

4.      vyzývá izraelskou vládu a palestinskou samosprávu, aby vzájemně uznali možnost budoucího uplatnění řešení spočívajícího v existenci dvou států;

5.      vyzývá obě strany, aby dodržovaly podmínky příměří, zejména rozhodnutí o rozšíření rybolovné oblasti na šest a posléze dvanáct námořních mil;

6.      vyzývá izraelskou vládu a palestinskou samosprávu, aby zajistily okamžité uplatnění podmínek příměří, a žádá obě strany, aby dodržovaly podmínky příměří, neboť to je v jejich oboustranném zájmu a je to i jeden z předpokladů dlouhodobého míru v regionu a vytvoření co nejlepších podmínek pro urychlení druhého kola mírových rozhovorů;

7.      vyzývá hlavní regionální aktéry, zejména Egypt a Jordánsko, aby pokračovaly ve svém úsilí o zklidnění situace a dosažení konkrétních výsledků;

8.      opět poukazuje na skutečnost, že spor mezi Izraelci a Palestinci nelze vyřešit vojensky, nýbrž pouze mírovou a nenásilnou cestou; znovu vyzývá k pokračování přímých mírových rozhovorů mezi oběma stranami;

9.      klade důraz na to, že je nezbytné, aby palestinská samospráva, EU, Egypt a Jordánsko společně vyvíjely maximální úsilí o to, aby byly ozbrojené skupiny v Gaze odzbrojeny a nemohly se v budoucnosti znovu vyzbrojit ani začít znovu pašovat zbraně, vyrábět rakety a stavět tunely;

10.    zdůrazňuje, že izraelští i palestinští občané mají právo žít v míru a bezpečnosti v bezpečných a zajištěných hranicích, což musí být oficiálně akceptováno oběma stranami;

11.    žádá EU a členské státy, aby hrály aktivnější politickou úlohu, a žádá EU, aby plnila své úkoly, které má jako jeden z vlivných aktérů, a aby se postavila do čela úsilí o dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci;

12.    podporuje místopředsedkyni/vysokou představitelku v jejím úsilí o vytvoření reálných vyhlídek na obnovu mírového procesu;

13.    opětovně připomíná, že EU hodlá poskytovat pomoc při uplatňování praktických prvků spojených se současnou dohodou mezi palestinskou samosprávou a Izraelem a bude usilovat o to, aby budoucí mírové rozhovory, včetně druhého kola jednání v Egyptě, které má proběhnout dne 26. září 2014, se věnovaly též ukončení blokády Gazy, výstavby námořního přístavu v Pásmu Gazy, obnovení provozu na letišti v Gaze, propuštění palestinských vězňů, návratu ostatků izraelských vojáků a demilitarizaci Gazy;

14.    zdůrazňuje, že mírové a nenásilné prostředky jsou jediným způsobem, jak dosáhnout spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci;

15.     vyzývá k pokračování přímých mírových rozhovorů mezi oběma stranami;

16.    vyzývá ke zřízení nezávislé vyšetřovací komise, která by se zabývala škodami způsobenými ozbrojeným konfliktem a odhadem nákladů na obnovu;

17.    znovu vyjadřuje svou rozhodnou podporu řešení založenému na existenci dvou států v hranicích z roku 1967 s tím, že hlavním městem obou států bude Jeruzalém a že Stát Izrael a nezávislý, demokratický, spojitý a životaschopný Stát Palestina budou žít vedle sebe v míru a bezpečí;

18.    vyzývá k ukončení blokády Pásma Gazy, které vyžaduje účinný kontrolní mechanismu, který by zamezil pašování zbraní do Gazy;

19.    uznává legitimní bezpečnostní zájmy Izraele;

20.    vyzývá ke konkrétním kroků, které by umožnily rekonstrukci a hospodářskou obnovu Gazy, přičemž na uplatňování těchto kroků by měla dohlížet EU;

21.    trvá na tom, že je naléhavě třeba, aby EU poskytovala pomoci při obnově a rekonstrukci v Pásmu Gazy;

22.    zdůrazňuje, že všechny orgány EU musí soustavně podporovat palestinskou samosprávu a izraelskou vládu při jejich mírových rozhovorech s cílem stanovit bezpečné a zajištěné hranice budoucího palestinského státu a bezpečné a zajištěné hranice Izraele;

23.    vyzývá k vytvoření nezávislé vyšetřovací komise pro rekonstrukci; je přesvědčen, že EU by měla plně – politicky i ekonomicky – podporovat vytvoření nezávislé vyšetřovací komise EU pro rekonstrukci, která by zajišťovala koordinaci a monitoring za pomoci a účasti EUBAM a s využitím fondů EU, přičemž je třeba zajistit, aby se finanční prostředky poskytnuté EU dostaly k řádným příjemcům a nebyly používány na stavbu tunelů, nákup zbraní a výbušnin či na jiné nezákonné činnosti;

24.    vyzývá k vytvoření nezávislé vyšetřovací komise EU pro rekonstrukci, která by zajišťovala, aby byly prostředky EU používány k výstavbě vzdělávacích a zdravotnických zařízení, vzdělávání zdravotnických pracovníků a uspokojování základních potřeb obyvatel;

25.    vyjadřuje politování nad tím, že Izrael neustále rozšiřuje osady, které jsou podle mezinárodního práva nezákonné a představují jednu z překážek míru, zejména nyní, kdy je příměří zjevně nestabilní;

26.    vyzývá EU, aby zaujala postoj k oznámení izraelské vlády z 30. dubna 2014 o vyvlastnění 400 hektarů půdy v okolí osady Etzion u Betléma ve prospěch sousední osady Gvaot;

27.    vyzývá k tomu, aby byla okamžitě ukončena blokáda Gazy a do Gazy mohlo snáze proudit zboží a zjednodušil se přístup k humanitární pomoci a vybavení potřebnému k obnově;

28.    vyzývá EU, aby kladla důraz na to, že poskytování humanitární pomoci je chráněno mezinárodním humanitárním právem (článek 59 Čtvrté ženevské úmluvy z roku 1949), a aby se zavázala, že zajistí odpovědnost za veškerou interferenci v tomto ohledu;

29.    vyzývá Izrael, aby zmenšil bezpečnostní pásmo podél hranic uvnitř Gazy a umožnil tak Palestincům větší přístup k zemědělské půdě u hranic;

30.    vyzývá palestinskou samosprávu, aby převzala odpovědnost za správu hranic Gazy;

31.    konstatuje, že Evropská unie bude situaci a její širší důsledky nadále pozorně sledovat a odpovídajícím způsobem jednat;

32.    vítá rozhodnutí Izraele, aby byl palestinský poslanec Chálid Jahjá Saíd propuštěn z věznice Meggido; vyzývá Izrael, aby okamžitě propustil 33 palestinských poslanců a dva ministry, kteří jsou stále drženi v izraelské administrativní vazbě, aniž by jim bylo sděleno obvinění nebo byli postaveni před soud, a připomíná, že palestinští poslanci byli zvoleni demokraticky a že demokratické vyjádření vůle všech občanů musí být respektováno;

33.    vyzývá ESVČ, aby rozšířila působnost mise EUBAM Rafáh na pozorovatelskou misi EU odpovědnou za veškeré financování EU pro tento region, neboť tato mise je od roku 2007 neaktivní, ačkoli její mandát byl prodloužen do roku 2014;

34.    vyzývá EU, aby rozmístila členy mise EUBAN Rafáh za účelem monitorování způsobu využití financování EU, zejména pokud mají být prostředky použity na výstavbu letiště a přístavu v Gaze;

35.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, předsedovi Valného shromáždění OSN, vládám a parlamentům států, jež jsou členy Rady bezpečnosti OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, Knesetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě, vládě Egypta a vládě Jordánského království.

Právní upozornění