Postupak : 2014/2845(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0116/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0116/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2014 - 10.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
WORD 70k
16.9.2014
PE537.018v01-00
 
B8-0116/2014

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o Izraelu i Palestini nakon rata u Gazi i o ulozi EU-a (2014/2845(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o Izraelu i Palestini nakon rata u Gazi i o ulozi EU-a (2014/2845(RSP))  
B8‑0116/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir smjernice EU-a o promicanju usklađenosti s međunarodnim humanitarnim pravom,

–       uzimajući u obzir Povelju Ujedinjenih naroda,

–       uzimajući u obzir izjavu za medije Vijeća sigurnosti UN-a od 12. srpnja 2014. i izjavu glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Ban Ki-Moona od 13. srpnja 2014.,

–       uzimajući u obzir Ženevske konvencije iz 1949. i njihove Dopunske protokole,

–       uzimajući u obzir konvencije UN-a o ljudskim pravima kojih su Izrael i Palestina države potpisnice,

–       uzimajući u obzir najnovija izvješća o okupiranom palestinskom području koja je donijelo Vijeće UN-a za ljudska prava,

–       uzimajući u obzir sporazum o prekidu vatre od 26. kolovoza 2014. postignut u Egiptu,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je Parlament u više navrata izrazio podršku pravu Palestinaca na samoodređenje te budući da je njihovo pravo na vlastitu državu neupitno;

B.     budući da Egipat ima ključnu ulogu u postizanju prekida vatre i stvaranju najboljih uvjeta za dugotrajan mirovni sporazum;

C.     budući da je prema podacima UN-a tijekom nasilja ubijeno 2 139 Palestinaca, uključujući 490 djece, raseljeno je otprilike 500 000 stanovnika s područja Gaze, uništeno 20 000 domova u Gazi i ubijeno 80 Izraelaca, uključujući jedno dijete;

D.     budući da se u izraelskim zatvorima trenutno nalazi 33 zastupnika Palestinskog parlamenta, dva ministra i 7 000 palestinskih civila, uključujući 500 osoba koje su u administrativnom pritvoru bez optužbe ili suđenja;

E.     budući da je 2007. godine prekinuta misija EUBAM Rafah (Misija pomoći Europske unije za granični prijelaz Rafah) na graničnom prijelazu Rafah;

F.     budući da je 3. srpnja 2014. Vijeće Europske unije odlučilo produžiti mandat misije EUBAM Rafah na još 12 mjeseci, od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2014. na temelju njezinog trenutačnog mandata;

G.     budući da misija EUBAM Rafah nije ponovno pokrenuta na graničnom prijelazu Rafah nakon 2007. zbog Hamasovog nadzora nad Pojasom Gaze; budući da se EU ipak pridržava stečevine Sporazuma o kretanju i pristupu i svoje važne uloge treće strane te da je ponovo spreman pokrenuti misiju na graničnom prijelazu ako će politički i sigurnosni uvjeti to dopuštati;

H.     budući da je većina zastupnika Palestinskog parlamenta, koje trenutačno drži Izrael, uhićena u lipnju i srpnju 2014.;

1.      izražava još jednom sućut svim žrtvama oružanog sukoba i njihovim obiteljima; oštro osuđuje kršenje ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava na obje strane;

2.      prihvaća ulogu Egipta u posredovanju u prekidu vatre te mu odaje priznanje; podržava egipatske vlasti u njihovom neprekinutom radu s Izraelcima i Palestincima na uspostavi dugoročnog prekida vatre te u isticanju njihove strateške uloge trenutačnog i budućeg posrednika u mirnom rješavanju sukoba; pozdravlja najnovije informacije prema kojima bi Egipćani trebali započeti razgovore o trajnom prekidu vatre;

3.      pozdravlja bilateralnu odluku vlade Izraela i Palestinske samouprave o prihvaćanju egipatskog prijedloga za prekid vatre u Gazi; poziva obje strane da poštuju sve uvjete prekida vatre;

4.      poziva vladu Izraela i Palestinsku samoupravu da međusobno priznaju mogućnost provedbe rješenja koje podrazumijeva dvije države u budućnosti;

5.      poziva obje strane da poštuju uvjete prekida vatre i posebno odluku da se ribolovno područje ponovo proširi na šest nautičkih milja te konačno na 12;

6.      poziva vladu Izraela i Palestinsku samoupravu da osiguraju trenutnu primjenu uvjeta prekida vatre te zahtijeva od obje strane da ispune uvjete prekida vatre jer je to u interesu obje strane te uvjet dugoročnog mira u regiji i stvaranja najboljih mogućih uvjeta za ubrzavanje drugog kruga mirovnih pregovora;

7.      potiče ključne regionalne aktere, prije svega Egipat i Jordan, da nastave u svojim nastojanjima za smirivanje situacije i postizanje konkretnih rezultata;

8.      ponovo naglašava činjenicu da se spor između Izraela i Palestine ne može riješiti vojnim sredstvima, već samo mirnim i nenasilnim postupkom; još jednom poziva na nastavak izravnih mirovnih pregovora između dvije strane;

9.      naglašava činjenicu da Palestinska samouprava, EU, Egipat i Jordan moraju odlučno raditi kako bi zajamčili razoružanje oružanih skupina u Gazi, da se one ne mogu u budućnosti ponovno naoružati te da neće opet krijumčariti oružje, proizvoditi rakete i kopati tunele;

10.    naglašava činjenicu da i izraelski i palestinski građani imaju pravo živjeti u miru i sigurnosti unutar sigurnih granica te da to trebaju službeno priznati obje strane;

11.    potiče EU i države članice da budu politički aktivniji te potiče EU da kao utjecajan igrač ispuni svoje obveze i zauzme se u naporima za postizanje poštenog i dugoročnog mira između Izraelaca i Palestinaca;

12.    podržava potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu u njezinim nastojanjima za stvaranje prave perspektive za ponovno pokretanje mirovnog procesa;

13.    ponovo podsjeća na činjenicu da EU želi pomoći u provedbi praktičnih dijelova povezanih s trenutnim sporazumom koji su postigli Palestinska samouprava i Izrael te osigurati da se na budućim mirovnim pregovorima, uključujući drugi krug u Egiptu planiran za 26. rujna 2014., razmotri ukidanje blokade Gaze, izgradnja morske luke u Pojasu Gaze, ponovno otvaranje zračne luke u Gazi, puštanje palestinskih zatvorenika na slobodu, povratak preostalih izraelskih vojnika te demilitarizacija Gaze;

14.    naglašava činjenicu da su mirna i nenasilna sredstva jedini način ostvarenja poštenog i dugotrajnog mira između Izraelaca i Palestinaca;

15.     poziva na nastavak izravnih mirovnih pregovora između dvije strane;

16.    poziva na osnivanje nezavisnog istražnog povjerenstva radi istrage o štetama koje su posljedica oružanog sukoba i procijenih troška obnove;

17.    ponovno izražava snažnu podršku rješenju sukoba koje podrazumijeva dvije države na temelju granica iz 1967., s Jeruzalemom kao glavnim gradom obiju država te Državom Izrael i neovisnom, demokratskom i održivom Državom Palestinom koja graniči s Izraelom te da obje žive jedna uz drugu u miru i sigurnosti;

18.    poziva na ukidanje blokade Pojasa Gaze uz učinkovit mehanizam nadzora kako bi se spriječilo krijumčarenje oružja u Gazu;

19.    shvaća legitimne sigurnosne potrebe Izraela;

20.    poziva na konkretne mjere kojima bi se omogućila obnova i gospodarski oporavak Gaze dok bi EU nadzirao provedbu;

21.    tvrdi da EU pod hitno treba pomoći u rehabilitaciji i obnovi Pojasa Gaze;

22.    naglašava činjenicu da sve institucije EU-a moraju pružati kontinuiranu potporu Palestinskoj samoupravi i izraelskoj vladi u mirovnim pregovorima kako bi se odredile sigurne i dobro čuvane granice buduće palestinske države te sigurne i dobro čuvane granice Izraela;

23.    poziva na osnivanje nezavisnog istražnog povjerenstva za obnovu; smatra da bi EU trebao u potpunosti politički i gospodarski podržati osnivanje nezavisnog istražnog povjerenstva EU-a za obnovu koje bi imalo zadaću koordinacije i nadzora uz pomoć i sudjelovanje EUBAM-a i korištenje sredstvima EU-a te voditi računa da sredstva EU-a završe na pravom mjestu i ne koriste se za izgradnju tunela, nabavku oružja ili drugog eksplozivnog materijala ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti;

24.    poziva na osnivanje nezavisnog istražnog povjerenstva EU-a za obnovu koje bi trebalo osnovati kako bi se osiguralo da se sredstva EU-a koriste za izgradnju obrazovnih i zdravstvenih ustanova, pružanje izobrazbe zdravstvenom osoblju i zadovoljavanje osnovnih potreba građana;

25.    ne odobrava neprestano širenje izraelskih naselja koja su prema međunarodnom pravu nezakonita i predstavljaju prepreku miru, pogotovo tijekom ovog vrlo nestabilnog prekida vatre;

26.    poziva EU da donese stajalište o izjavi izraelske vlade od 30. kolovoza 2014. o izvlaštenju 400 hektara zemlje u okolici naselja Etzion blizu Betlehema u korist susjednog naselja Gvaot;

27.    poziva na trenutačno ukidanje blokade Gaze kako bi se omogućilo lakše kretanje robe i olakšao pristup humanitarnoj pomoći i opremi za obnovu;

28.    poziva EU da naglasi činjenicu da je isporuka humanitarne pomoći zaštićena međunarodnim humanitarnim pravom (članak 59. Četvrte ženevske konvencije iz 1949.) te da se obveže na osiguravanje odgovornosti za bilo kakvo uplitanje u tom pogledu;

29.    poziva Izrael da suzi tampon zonu duž granice s Gazom kako bi Palestinci imali veći pristup poljoprivrednim površinama u blizini granice;

30.    poziva Palestinsku samoupravu da preuzme odgovornost za upravljanje granicama Gaze;

31.    napominje da će Europska unija i dalje pomno pratiti situaciju i njezine šire posljedice te postupati u skladu s tim;

32.    pozdravlja potez Izraela da se iz zatvora Meggido na slobodu pusti Halid Jaja Said, palestinski zastupnik u parlamentu; poziva Izrael da bez odgađanja na slobodu pusti 33 palestinskih zastupnika u parlamentu i dva ministra koji se još uvijek nalaze u izraelskom administrativnom pritvoru bez optužbi i suđenja te podsjeća da su palestinski zastupnici u parlamentu demokratski izabrani te da se demokratska odluka svih građana treba poštovati;

33.    poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje da nadležnosti misije EUBAM Rafah, koja od 2007. nije aktivna, a mandat joj je produžen do 2014., proširi na promatračku misiju EU-a odgovornu za sva sredstva EU-a koja su namijenjena toj regiji;

34.    poziva EU da rasporedi postrojbe misije EUBAM Rafah da nadziru upotrebu sredstava EU-a općenito, a posebno ako će se sredstva EU-a koristiti za izgradnju buduće zračne luke i morske luke u Gazi;

35.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predsjednici EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, posebnom predstavniku EU-a u bliskoistočnom mirovnom procesu, predsjedniku Generalne skupštine UN-a, vladama i parlamentima članica Vijeća sigurnosti UN-a, izaslaniku bliskoistočnog kvarteta, Knessetu i vladi Izraela, predsjedniku Palestinske samouprave i Palestinskom zakonodavnom vijeću, vladi Egipta i vladi Kraljevine Jordana.

Pravna napomena