Postup : 2014/2845(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0117/2014

Predkladané texty :

B8-0117/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0029

NÁVRH UZNESENIA
PDF 138kWORD 73k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.019v01-00
 
B8-0117/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o Izraeli a Palestíne po vojne v pásme Gazy a o úlohe EÚ (2014/2845(RSP))


Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o Izraeli a Palestíne po vojne v pásme Gazy a o úlohe EÚ (2014/2845(RSP))  
B8‑0117/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o mierovom procese na Blízkom východe, najmä na uznesenie zo 17. júla 2014 o vyhrotení násilia medzi Izraelom a Palestínou(1),

–       so zreteľom na závery Európskej rady z 30. augusta 2014,

–       so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Blízkom východe (Gaza) z 15. augusta 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie EÚ o prímerí v Gaze z 27. augusta 2014,

–       so zreteľom na dohodu o prímerí medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi z 26. augusta 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže od začiatku júla do konca augusta 2014 zahynulo v pásme Gazy viac ako 2 000 Palestínčanov – väčšinu z nich tvorili civilisti vrátane stoviek detí – a vyše 10 000 Palestínčanov bolo zranených a o život prišlo aj 66 izraelských vojakov a 6 civilistov vrátane dieťaťa a viac ako 500 Izraelčanov bolo zranených v dôsledku operácie izraelských obranných síl s názvom Ochranné ostrie a ostreľovania Izraela raketami zo strany Hamasu a ďalších palestínskych ozbrojených skupín v pásme Gazy; keďže tento násilný konflikt spôsobil v Gaze vážnu humanitárnu krízu;

B.     keďže pozemná a námorná blokáda pásma Gazy je zavedená už vyše sedem rokov; keďže po najnovšom vážnom vyhrotení násilia v oblasti v novembri 2012 dosiahli Izrael a Hamas prímerie, ktoré sprostredkoval Egypt; keďže 2. júna 2014 bola vytvorená palestínska vláda národného konsenzu s podporou Fatahu a Hamasu; keďže v polovici júna boli na západnom brehu Jordánu unesení traja izraelskí tínedžeri, ktorých našli zabitých 30. júna 2014 neďaleko Hebronu; keďže izraelské sily zabili v rámci operácie Brother’s Keeper pri pátraní po unesených tínedžeroch viacero militantov a zatkli vyše 350 Palestínčanov; keďže Hamas reagoval obnovením raketových útokov na Izrael; keďže palestínskeho tínedžera uniesli a 2. júla 2014 ho našli upáleného zaživa v Jeruzaleme;

C.     keďže obe strany zapojené do konfliktu sa dohodli na prímerí na neurčitý čas, ktoré sprostredkoval Egypt a ktoré nadobudlo účinnosť 26. augusta 2014; keďže na základe dohody o prímerí by sa mal umožniť prístup humanitárnej pomoci do pásma Gazy cez priechody do Izraela, mal by sa otvoriť priechod v Rafahu a rybolovná zóna by sa mala rozšíriť na šesť míľ od pobrežia Gazy;

D.     keďže ak prímerie pretrvá, obe strany by mali koncom septembra 2014 začať rokovania o rôznych otázkach týkajúcich sa situácie v pásme Gazy; keďže tieto rokovania môžu zahŕňať odzbrojenie ozbrojených skupín v Gaze a vrátanie pozostatkov dvoch izraelských vojakov zabitých počas násilného konfliktu na jednej strane a požiadavky prepustiť palestínskych väzňov a zrušiť alebo zmierniť blokádu Gazy, a to aj prostredníctvom rekonštrukcie námorného prístavu a letiska v oblasti, na strane druhej;

E.     keďže spravodlivý a trvalý mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi možno dosiahnuť len prostredníctvom priamych mierových rokovaní vedúcich k riešeniu v podobe dvoch štátov na základe hraníc z roku 1967 a s Jeruzalemom ako hlavným mestom oboch štátov, pričom izraelský štát a s ním susediaci nezávislý, demokratický a životaschopný palestínsky štát by vedľa seba existovali v mieri a bezpečí; keďže pásmo Gazy by malo byť súčasťou tohto budúceho palestínskeho štátu;

F.     keďže 30. augusta 2014 Izrael v reakcii na únos a zabitie troch tínedžerov, ku ktorému došlo v júni 2014, oznámil vyvlastnenie takmer 1 000 akrov palestínskej pôdy, čo je najväčšia plocha za 30 rokov, na výstavbu novej osady; keďže výstavba a rozširovanie izraelských osád na západnom brehu Jordánu vrátane východného Jeruzalema napriek dôrazným medzinárodným protestom pokračuje;

G.     keďže v izraelských väzniciach a zadržiavacích centrách je naďalej väznených približne 7 000 Palestínčanov vrátane 36 členov Palestínskej zákonodarnej rady, mnohých žien a detí, 39 väzňov z obdobia pred podpísaním dohody v Osle a vyše 500 administratívnych väzňov;

H.     keďže Európska rada vo svojich záveroch z 30. augusta 2014 zopakovala, že Európska únia je pripravená prispieť ku komplexnému a udržateľnému riešeniu, ktoré zvýši bezpečnosť, blahobyt a prosperitu tak Palestínčanov, ako aj Izraelčanov;

I.      keďže Rada pre zahraničné veci vo svojich záveroch z 15. augusta 2014 vyhlásila, že EÚ je pripravená podporiť prípadný medzinárodný mechanizmus schválený Bezpečnostnou radou OSN, a to aj prostredníctvom opätovného aktivovania a možného rozšírenia rozsahu a mandátu svojich misií EUBAM Rafah a EUPOL COPPS v oblasti a začatia programu odbornej prípravy pre colný personál a políciu Palestínskej samosprávy na účel ich opätovného nasadenia v Gaze; keďže Rada tiež vyhlásila, že EÚ je pripravená prispieť k opatreniam, ktoré zabránia nezákonnému predaju zbraní a munície do Gazy a môžu zabezpečiť trvalé opätovné otvorenie hraničných priechodov v Gaze, a bude skúmať možnosti na vytvorenie mechanizmu fungujúceho pod medzinárodným dohľadom, ktorý umožní plný prístup a pohyb cez všetky colné prístavy v Gaze;

J.      keďže Rada pre zahraničné veci vo svojich záveroch zo 16. decembra 2013 oznámila, že Európska únia poskytne v rámci dohody o konečnom stave obom stranám bezprecedentnú politickú, hospodársku a bezpečnostnú podporu, že v prípade dosiahnutia dohody o konečnom stave ponúkne Izraelu a budúcemu palestínskemu štátu osobitné privilegované partnerstvo vrátane rozšíreného prístupu na európske trhy, užších kultúrnych a vedeckých väzieb, uľahčenia obchodu a investícií a podpory podnikateľských vzťahov a že v tejto súvislosti ponúkne aj posilnenie politického dialógu a bezpečnostnej spolupráce;

1.      odsudzuje zabíjanie civilistov vrátane mnohých žien a detí a utrpenie civilného obyvateľstva na oboch stranách, najmä čo sa týka obyvateľov pásma Gazy, počas násilného konfliktu medzi Izraelom na jednej strane a Hamasom a ďalšími palestínskymi ozbrojenými skupinami na strane druhej v júli a auguste 2014 a vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám nevinných obetí;

2.      víta dohodu o prímerí z 26. augusta 2014, oceňuje úspešné sprostredkovateľské úsilie Egypta a vyzýva všetky strany, aby prímerie plne dodržiavali;

3.      zdôrazňuje, že naliehavou prioritou musí byť poskytnutie neobmedzeného prístupu humanitárnej pomoci k obyvateľom pásma Gazy; nalieha na medzinárodné spoločenstvo, aby v tomto smere ešte viac zintenzívnilo svoje úsilie a urgentne reagovalo na naliehavé žiadosti o dodatočné finančné prostriedky pre UNRWA; vyzýva všetkých aktérov v regióne, aby uľahčili okamžitý prístup humanitárnej pomoci k ľuďom, ktorí potrebujú základný tovar a služby, najmä pokiaľ ide o zásobovanie elektrickou energiou a vodou a obzvlášť osobitné potreby detí, v Gaze; vyjadruje znepokojenie nad údajnými prípadmi úmyselného blokovania dodávok humanitárnej pomoci do Gazy; zároveň zdôrazňuje, že humanitárna a finančná pomoc EÚ musí v plnej miere čo najúčinnejším spôsobom prinášať prospech palestínskemu ľudu a nikdy sa nesmie priamo ani nepriamo využívať na teroristickú činnosť;

4.      víta prebiehajúcu spoluprácu izraelskej vlády a palestínskej vlády národného konsenzu v rôznych oblastiach a naliehavo žiada obe strany, aby v tejto ceste pokračovali; zároveň naliehavo vyzýva palestínsku vládu národného konsenzu, aby bezodkladne prevzala plnú moc nad pásmom Gazy s cieľom predísť vypuknutiu chaosu a bezprávia v tejto oblasti; v tomto duchu požaduje dokončenie palestínskeho zmierovacieho procesu, čo by malo viesť k skorému usporiadaniu parlamentných a prezidentských volieb;

5.      zdôrazňuje, že súčasný stav v pásme Gazy je neudržateľný a humanitárna kríza v oblasti sa nedá vyriešiť bez zrušenia blokády; opätovne žiada zrušenie režimu blokády, ktorý je kolektívnym trestom pre miestne obyvateľstvo a hrá do karát extrémistom, pričom vedie k neustálemu obnovovaniu násilia; domnieva sa, že dlhodobú stabilitu v Gaze sa nepodarí dosiahnuť bez obnovy a hospodárskeho oživenia, ktoré je narúšané chýbajúcim voľným pohybom osôb a tovaru; požaduje urýchlenú rekonštrukciu a obnovu Gazy a dôrazne podporuje konferenciu darcov, ktorá sa má uskutočniť 12. októbra 2014 v Káhire;

6.      znovu opakuje svoju podporu, pokiaľ ide o riešenie v podobe dvoch štátov na základe hraníc z roku 1967 a s Jeruzalemom ako hlavným mestom oboch štátov, pričom izraelský štát a s ním susediaci nezávislý, demokratický a životaschopný palestínsky štát by vedľa seba existovali v mieri a bezpečí; opätovne zdôrazňuje, že spravodlivý a trvalý mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi možno dosiahnuť jedine nenásilnými prostriedkami; opakuje, že pásmo Gazy musí byť súčasťou budúceho palestínskeho štátu;

7.      odsudzuje nepretržitú výstavbu a rozširovanie izraelských osád na západnom brehu Jordánu vrátane východného Jeruzalema a hromadné vyvlastňovanie palestínskej pôdy, čo narúša vyhliadky na riešenie v podobe dvoch štátov a vedie jedine k väčšiemu extrémizmu, a znovu požaduje okamžité ukončenie tejto politiky;

8.      opakuje svoju podporu, čo sa týka bezpečnosti Izraela, práva Palestínčanov na vlastný štát a politiky nenásilného odporu prezidenta Mahmúda Abbása v tejto súvislosti; nabáda Európsku úniu a jej členské štáty, aby podporovali úsilie prezidenta Abbása vyriešiť súčasnú patovú situáciu v mierovom procese prostredníctvom novej iniciatívy; odsudzuje všetky akty terorizmu či násilia a požaduje odzbrojenie ozbrojených teroristických skupín v Gaze ako súčasť mierového procesu;

9.      opätovne požaduje prepustenie všetkých palestínskych politických väzňov vrátane zvolených členov Palestínskej zákonodarnej rady, ako je Marwán Barghútí, čo by výrazne prispelo k budovaniu dôvery a mierovému úsiliu medzi oboma stranami;

10.    naliehavo žiada Európsku úniu, aby splnila svoju historickú povinnosť a stala sa skutočným politickým hráčom na Blízkom východe, okrem iného prostredníctvom komplexnej európskej mierovej iniciatívy a plánu na riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, ktoré by mala predstaviť a prerokovať na medzinárodnej mierovej konferencii za účasti oboch strán a všetkých kľúčových regionálnych a medzinárodných aktérov v úzkej spolupráci so Spojenými štátmi; opäť zdôrazňuje, že EÚ má ako významný obchodný partner a darca v regióne k dispozícii širokú škálu nástrojov, najmä v oblasti obchodnej politiky, ktorými môže obe strany motivovať k obnoveniu dôveryhodných mierových rokovaní a dosiahnutiu hmatateľných výsledkov v tomto procese, a požaduje účinnejšie využívanie tohto vplyvu v rámci dvojstranných rozhovorov Únie s Izraelom a Palestínskou samosprávou;

11.    nabáda Európsku úniu a jej členské štáty, aby vypracovali konkrétne iniciatívy a návrhy zamerané na zavedenie medzinárodných opatrení a mechanizmov, ktoré by umožnili trvalé zrušenie blokády pásma Gazy vrátane opätovného aktivovania misie EUBAM Rafah;

12.    vyzýva izraelské orgány, aby umožnili neobmedzený prístup oficiálnych delegácií Európskeho parlamentu do pásma Gazy;

13.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, parlamentu a vláde Egypta, Knessetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0012.

Právne oznámenie