Procedură : 2014/2841(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0123/2014

Texte depuse :

B8-0123/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0025

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 152kWORD 97k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0118/2014
16.9.2014
PE537.025v01-00
 
B8-0123/2014

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Ucraina și la stadiul actual al relațiilor UE-Rusia (2014/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß, Lorenzo Cesa în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Ucraina și la stadiul actual al relațiilor UE-Rusia (2014/2841(RSP))  
B8‑0123/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la politica europeană de vecinătate, Parteneriatul estic (PaE) și la Ucraina, cu precădere Rezoluția sa din 17 iulie 2014 referitoare la Ucraina(1),–  având în vedere declarația comună a liderilor G7 la Summit-ul de la Bruxelles in 04 iunie 2014;

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 22 iulie și 15 august, precum și concluziile Consiliului European privind Ucraina din 30 august 2014,

–       având în vedere declarația făcută cu ocazia summit-ului NATO din 7 septembrie 2014,

–       având în vedere declarația Președintelui Consiliului European privind noi măsuri restrictive ale UE împotriva Rusiei, din 11 septembrie 2014,

–       având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al SEAE din 11 septembrie 2014 privind răpirea ofițerul de poliție eston;

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Grupul de contact trilateral reunit la Minsk, la 5 septembrie, a căzut de acord asupra încetării focului, acord ce a intrat în vigoare în aceeași zi; întrucât acordul conține, de asemenea, un protocol în 12 puncte care cuprinde eliberarea ostaticilor, măsuri de îmbunătățire a situației umanitare, retragerea tuturor grupurilor armate ilegale, echipamentului militar și a mercenarilor din Ucraina, precum și măsuri privind descentralizarea în regiunile Donețk și Luhansk;

B.     întrucât încetarea focului a fost încălcată în mod repetat de către mercenari după 5 septembrie, în zonele din apropierea Mariupolului și a aeroportului din Donetsk, prin încercări de penetrare a apărării Ucrainei și a altor câteva localități;

C.     întrucât summit-ul NATO de la Newport a reafirmat că NATO sprijină Ucraina în fața influenței destabilizatoare a Rusiei, oferă sprijin pentru consolidarea forțelor armate ucrainene și face apel la Rusia să-și retragă trupele din Ucraina și să anuleze anexarea ilegală a Crimeei;

D.     întrucât Consiliul European din 30 august a cerut propuneri vizând consolidarea restricțiilor UE, având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a estului Ucrainei; întrucât aceste propuneri au intrat în vigoare la 12 septembrie;

E.     întrucât dl Mykola Zelenec, Consulul Onorific Lituaniei în Luhansk, a fost răpit și ucis cu brutalitate de către rebeli;

F.     întrucât noua Delegație la Comisia parlamentară de cooperare UE-Ucraina a fost înființată la 8 septembrie 2014 ca o chestiune de prioritate, iar Parlamentul este pregătit să sprijine procesul de reforme politice, legislative și economice în Ucraina prin activitatea viitoare a Comisiei parlamentare de asociere;

G.     întrucât conform primelor analize ale celor care au anchetat locul prăbușirii zborului MH17 al companiei Malaysia Airlines, avionul a explodat în aer deasupra estului Ucrainei după ce a fost lovit de mai multe ,,obiecte propulsate de o mare energie provenită din afara aeronaveiˮ;

H.     întrucât, la 12 septembrie, Comisia a anunțat că aplicarea provizorie a AA/ALSAC va fi amânată până la 31 decembrie 2015; întrucât acest lucru va conduce la o prelungire a preferințelor comerciale unilaterale acordate de UE pentru Ucraina, care urmau să expire la data de 1 noiembrie a acestui an;

I.      întrucât, la 7 august, guvernul rus a adoptat o listă a produselor din UE, SUA, Norvegia, Canada și Australia care vor fi interzise pe piața rusă pentru o perioadă de un an; întrucât UE va fi afectată cel mai mult, deoarece Rusia este a doua cea mai mare piață de export pentru produsele agricole din UE și a șasea cea mai mare piață pentru produse pescărești, iar de 73% din importurile interzise provin din UE;

J.      întrucât restricțiile generale aplicate în prezent de către Rusia ar putea pune în pericol schimburi comerciale în valoare de 5 miliarde de euro și vor afecta veniturile a 9,5 milioane de persoane din UE care lucrează la exploatațiile agricole cel mai vizate;

K.     întrucât interdicția produselor alimentare din UE pe piața rusă, care a afectat mai ales sectorul fructelor și legumelor, precum și sectoarele de produse lactate și carne, ar putea avea un posibil efect în lanț care să conducă la supraalimentarea pieței interne; întrucât valoarea produselor pescărești interzise se ridică la aproape 144 de milioane de euro;

L.     întrucât interzicerea exportului de produse pescărești din UE pe piața rusă ar putea conduce la probleme grave în unele state membre, cum ar fi Spania, Franța, Marea Britanie, Danemarca, Letonia, Estonia și Irlanda;

M.    întrucât Rusia subminează securitatea UE, prin încălcarea repetată a spațiului aerian al Finlandei, statelor baltice și al Ucrainei, precum și prin reducerea recentă a exportului de gaze în Polonia, ce reprezintă 45% din exporturile rusești în această țară;

N.     întrucât aproximativ un milion de copii sunt afectați de conflictul actual din estul Ucrainei și mulți copii au fost uciși și răniți,

1.      salută ratificarea simultană a AA/ALSAC de către Rada Supremă și Parlamentul European; consideră acest lucru un pas important, care demonstrează un angajament al ambelor părți pentru implementarea sa reușită; ia act de amânarea implementării provizorii a ALSAC UE-Ucraina până la 31 decembrie 2015, ce va fi înlocuit cu prelungirea măsurilor comerciale unilaterale, fapt care reprezintă o implementare asimetrică de facto a acordului; deplânge presiunile și șantajul exercitate de partea rusă;

2.      reiterează faptul că Rusia își propune să submineze și în cele din urmă să împiedice intrarea în vigoare a prezentului acord; subliniază, prin urmare, că noul calendar de adoptare a acordului nu va afecta procesul de ratificare, care se va încheia cu implementarea sa în totalitate; susține că acordul nu va fi schimbat și că Uniunea Europeană a transmis foarte clar prin această ratificare că nu există nicio posibilitate de schimbare;

3.      subliniază faptul că în lunile următoare, când implementarea AA/ALSAC ar trebui utilizată pentru a demara transformarea și modernizarea necesară a sistemului politic din Ucraina, a economiei și societății ucrainene, în conformitate cu programul de asociere; salută programul de reformă anunțat de președintele Poroșenko, care include legi cu privire la anti-corupție, descentralizare și amnistie; invită Comisia și statele membre să ofere Ucrainei toată asistența susținută posibilă, economică și financiară, pentru a o ajuta să demareze aceste reforme; reiterează faptul că acest lucru ar trebui făcut unilateral de către UE și nu dictat de amenințări sau intruziuni ale Rusiei în relațiile UE-Ucraina sau cu prețul de a pune în pericol intrarea în vigoare a unui acord AA/ALSAC între UE și Ucraina prin posibilitatea contagiunii acestui model slăbit de acord de asociere și la acordurile cu alte țări partenere;

4.      invită statele membre, care au o experiență anterioară de implementare a acordurilor de asociere cu UE, să se bazeze și să facă ofere Ucrainei această experiență și know-how;

5.      subliniază faptul că Rusia are mai puține motive decât oricând să critice Acordul UE-Ucraina sau să reacționeze prin restricții comerciale nejustificate și agresiune militară; își exprimă îngrijorarea că această nouă evoluție este un stimulent pentru Rusia să-și amplifice politica de intimidare a Ucrainei și să o atragă în propria sa sferă de influență; se teme de pericolul contagiunii acestui conflict în Georgia și Republica Moldova;

6.      reafirmă că UE a planificat să lanseze în noiembrie Misiunea consultativă pentru reforma sectorului de securitate civilă în Ucraina (EUAM Ucraina), o misiune civilă în cadrul politicii de securitate și apărare comună, care are scopul de a sprijini Ucraina în reforma securității civile, inclusiv a poliției și a statului de drept; invită UE să îi furnizeze resursele necesare pentru a-și îndeplini mandatul;

7.      subliniază că reforma și programul de asociere trebuie să se desfășoare în paralel cu lupta continuă de asigurare a integrității și unității teritoriale a Ucrainei; reiterează că aceste două sarcini sunt indisolubil și sinergic interconectate; subliniază necesitatea unui dialog pașnic și a descentralizării, ceea ce va asigura păstrarea autorității asupra întregului teritoriu în mâinile guvernului central, garantându-se astfel, unitatea Ucrainei;

8.      salută încetarea focului obținută de Grupul de contact trilateral la 5 septembrie, la Minsk și speră ca Protocolul în 12 puncte de la Minsk fixează condițiile pentru aplicarea integrală a planului de pace Poroșenko, inclusiv controlul permanent și eficient al frontierei ucrainene verificat de către OSCE, retragerea completă și necondiționată a trupelor rusești, a grupărilor armate ilegale, a echipamentelor și a mercenarilor militari de pe teritoriul recunoscut pe plan internațional al Ucrainei, precum și eliberarea ostaticilor; regretă faptul că acordul de încetare a focului este încălcat în mod constant de către separatiști și forțele ruse, care continuă atacurile;

9.      este ferm convins că escaladarea politicii imperialiste ruse și acțiunile de război împotriva Ucrainei subminează grav capacitatea UE de a-și aplica propriile politici; subliniază că trebuie consolidată de urgență hotărârea UE de a-și întări și apăra propria politică de vecinătate și de a contracara Rusia, izolând-o și mai mult în domeniul relațiilor economice și politice internaționale, pentru a o face să plătească cât mai mult pentru politicile sale agresive;

10.    își exprimă profunda îngrijorare că încetarea focului este un pretext pentru trupele ruse de a se regrupa pentru a-și continua ofensiva pentru a stabili ,,un coridor terestruˮ către Crimea și dincolo de Transnistria, stabilind astfel, de facto, o nouă cortină de fier; atrage atenția, în acest sens, asupra afirmațiilor publice periculoase făcute de Președintele Putin în ceea ce privește Noua Rusie, politică de sorginte țaristă și colonialistă din secolul al 18-lea;

11.    condamnă cu fermitate intruziunea a personalului militar rus în estul Ucrainei, fluxurile ilegale continue de personalului și echipament militar din Federația Rusă pentru Ucraina, precum și așa-numitele ,,convoaie umanitareˮ, care nu au nicio autorizație prealabilă de la omologul ucrainean și care nu permit accesul organizațiilor umanitare internaționale; își exprimă profunda îngrijorare că, după implicarea intensă a Federației Ruse în ,,menținerea păciiˮ, s-a dublat teritoriul afectat de instabilitate iar batalioanele de ucraineni au fost încercuite și bombardate în timp ce străbăteau coridoarele umanitare;

12.    își exprimă susținerea totală pentru integritatea teritorială, unitatea și suveranitatea Ucrainei; reiterează faptul că comunitatea internațională nu va recunoaște anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului sau încercările de a crea cvasi-republici în Donbas; invită UE să consolideze politica de nerecunoaștere a anexării ilegale a Crimeei, inclusiv prin interzicerea de investiții ale UE în toate sectoarele publice și private din Crimeea și Sevastopol; condamnă totodată darea forțată de pașapoarte rusești cetățenilor ucraineni din Crimeea, persecutarea ucrainenilor și a tătarilor din Crimeea, precum și amenințările făcute de către liderii autoproclamați împotriva cetățenilor din Crimeea care și-au exprimat dorința de a vota la viitoarele alegeri parlamentare;

13.    reiterează apelul către Rusia de a reveni la calea dreptului internațional, prin respectarea propriilor angajamente, printre altele, a Cartei ONU, a Actului final de la Helsinki și a Memorandumului de la Budapesta, prin retragerea trupelor sale din Ucraina și oprirea fluxului de mercenari la frontiera sa cu Ucraina și a oricărui sprijin direct și indirect pentru aceștia, eliberarea ostaticilor, inclusiv a Nadiei Savcenko, care a fost capturată în Ucraina, dusă ilegal în Rusia și ținută în arest la Moscova;

14.    condamnă cu fermitate răpirea ilegală a unui ofițer de contrainformații estonian de pe teritoriul Estoniei și invită autoritățile ruse să-l elibereze imediat pe dl Kohver și să permită întoarcerea sa în condiții de siguranță în Estonia;

15.    invită UE și statele sale membre să tragă concluziile necesare din situația extremă și dramatică în sud-estul Ucrainei și a rolului pe care Rusia continuă să-l joace, ceea ce constituie o amenințare pentru securitatea indivizibilă a Uniunii Europene și mai ales a statelor sale membre din flancul estic; atrage atenția supra unor scenarii mult mai amenințătoare, Rusia putând să facă presiuni la adresa statelor membre ale UE și NATO prin desfășurarea unui război hibrid sau jucând cartea energiei;

16.    crede cu fermitate că singurul răspuns viabil al UE la amenințările Rusiei constă în unitatea UE și necesitatea de a vorbi cu Rusia cu o singură voce unică; consideră că UE trebuie să-și regândească relațiile cu Rusia și să-și găsească o abordare nouă, unificată față de Rusia, inclusiv o veritabilă politică externă comună în domeniul energiei și apărării;

17.    invită statele membre să-și consolideze propriile capabilități militare și să le completeze pe cele ale NATO, pentru a crește capacitatea de rezistență a UE împotriva diferitelor tipuri de război, în special a războiului hibrid; invită UE, instituțiile și forțele sale politice să-și întărească hotărârea comună, capacitatea de a limita amenințările externe, precum și unitatea și solidaritatea;

18.    solicită continuarea discuțiilor trilaterale cu privire la livrările de gaze în Ucraina, suspendate din luna iunie, pentru a găsi o soluție pentru reluarea acestora; reiterează necesitatea de a asigura alimentarea cu gaze prin intermediul fluxurilor inverse ale gazelor din statele UE vecine în Ucraina;

19.    subliniază necesitatea de a îmbunătăți radical securitatea energetică, independența și rezistența UE la presiunea externă, ​​prin consolidarea sectorului energetic, dezvoltarea și mai mare a infrastructurii energetice din țările vecine ale UE și dezvoltarea interconexiunilor energetice între aceste țări și UE, în conformitate cu obiectivele Comunității Energetice, și necesitatea de a implementa aceste proiecte prioritare de interes comun cât mai urgent, pentru a construi o piață total liberă a gazelor în Europa;

20.    salută angajamentul reînnoit al NATO de a acorda prioritate de securității colective și angajamentul NATO pentru respectarea articolului 5 din Tratatul de la Washington; salută deciziile de la summit-ul NATO de la Newport de a crește nivelul de securitate a aliaților estici, inclusiv crearea unei grupări de forțe de tip ,,vârf de lanceˮ, o prezență militară permanentă a NATO, asigurată prin rotație și crearea infrastructurii logistice, precum și sprijinul acordat pentru consolidarea forțelor armate ucrainene;

21.    ia act de faptul că statele membre, la nivel bilateral, pot furniza Ucrainei armele, tehnologia și know-how-ul necesar pentru securitate și apărare; subliniază faptul că această posibilitate a fost aprobată la summit-ul NATO de la Newport; consideră că UE ar trebui să încurajeze statele membre să facă acest lucru; invită UE să ia în considerare trimiterea de instructori și tehnologie militară, pentru a sprijini forțele armate terestre ale Ucrainei cu know-how-ul pentru o instrucția de tip Mulino, și de a consolida capabilitățile sale maritime pentru a apăra coasta Mării Negre și sistemul său de apărare anti-aeriană;

22.    salută decizia președintelui francez, Francois Hollande, de a amâna vânzarea a două nave de război Mistral către Rusia, condiționând astfel livrarea de evoluția situației din Ucraina; încurajează statele membre să ia în considerare, în cazul anulării contractului, măsuri compensatorii și modalități de folosire a navelor Mistral în misiunile UE legate pentru a atenua pierderile financiare de peste 1,2 miliarde de euro pe care le-ar putea avea Franța;

23.    salută restricțiile adoptate de UE împotriva Rusiei în timpul verii, datorate agresiunii continue a Rusiei, invaziei armate și destabilizării estului Ucrainei; sprijină sancțiunile economice suplimentare în sectorul financiar, energetic și militar, precum și cele privind bunurile cu dublă utilizare și tehnologiile sensibile, creșterea numărului de persoane vizate, inclusiv noua conducere de la Donbas, guvernul din Crimeea și factorii de decizie și oligarhi ruși; salută punerea lor în aplicare la 12 septembrie 2014;

24.    invită UE să continue, să extindă și să înăsprească sancțiunile pentru a realiza o blocadă economică pe scară largă a finanțelor și economiei Rusiei, să excludă Rusia din cooperarea nucleară și sistemul Swift, precum și să aplice un embargo complet asupra exportului de arme de către Rusia;

25.    subliniază necesitatea de a stabili criterii clare care, odată realizate, ar putea împiedica adoptarea unor restricții și mai dure împotriva Rusiei sau revenirea la cele deja existente; subliniază faptul că aceste obiective ar trebui să includă retragerea completă a trupelor rusești și a mercenarilor de pe teritoriul ucrainean, încetarea sprijinului direct și indirect pentru separatiști, respectarea de către Rusia a încetării focului, controlul internațional eficient la granița cu Ucraina și restaurarea controlului Ucrainei asupra întregul ei teritoriu;

26.    subliniază importanța anchetării independente, rapide și complete a cauzelor prăbușirii zborului MH17 al companiei Malaezia Airlines, delegată Consiliul olandez pentru siguranță, precum și necesitatea de a-i deferi justiției pe cei răspunzători de accident; ia act de faptul că Consiliul olandez pentru siguranță a publicat raportul preliminar privind ancheta prăbușirii cursei MH17 la 9 septembrie 2014; subliniază faptul că, în funcție de constatările preliminare, până în prezent, nu s-au găsit indicii cu privire la vreo problemă tehnică sau operațională a aeronavei sau a echipajului, și că stricăciunile analizate în partea din față a avionului par să indice faptul că aeronava a fost penetrată de un număr mare de mare obiecte propulsate cu mare energie din afara aeronavei;

27.    invită organismele sportive internaționale să retragă dreptul Rusiei de a organiza Grand Prix-ul de Formula 1 în toamna anului 2014 și Cupa mondială la fotbal în 2018;

28.    salută decizia de a organiza alegeri parlamentare anticipate în Ucraina la 26 octombrie 2014 și se așteaptă ca guvernul să asigure alegeri libere și corecte; invită Ucraina să asigure transparența în finanțarea partidelor și a campaniilor politice; speră că se va constitui o majoritate puternică în fața provocărilor importante și a reformelor necesare; se angajează să trimită observatori electorali pentru a monitoriza aceste alegeri și solicită o misiune internațională substanțială de monitorizare a alegerilor pentru a supraveghea aceste alegeri cruciale, care se vor desfășura în actualele condiții dificile;

29.    își exprimă profunda îngrijorare în ceea ce privește situația umanitară catastrofală din estul Ucrainei, în special în ceea ce privește iarna viitoare; subliniază importanța asistenței umanitare masive sub egida Uniunii Europene de a arăta sprijinul nostru pentru cei care suferă din estul Ucrainei; solicită așadar, eforturi urgente din partea UE, inclusiv trimiterea unui convoi de ajutor umanitar pentru a sprijini persoanele cele mai defavorizate;

30.    salută eforturile continue depuse de autoritățile ucrainene pentru a asigura dreptul la educație și, în special, pentru a se asigura că toți copiii vor putea să se întoarcă cât mai curând posibil în școlile afectate de conflict; subliniază că trebuie oferit sprijin psihosocial pentru toți copiii care au fost expuși direct la evenimente violente;

31.    salută măsurile rapide adoptate de Comisie ca răspuns la măsurile excepționale temporare din sectorul fructelor și legumelor și pentru produsele cele mai afectate de interdicție; invită Comisia să adopte măsuri adecvate, nediscriminatorii și specifice în sprijinul fermelor, operatorilor din sectorul alimentar și pescarilor afectați cel mai mult de interdicția Rusiei privind produsele alimentare din UE;

32.    invită Comisia să monitorizeze îndeaproape piețele agricole, alimentare, de pescuit și de acvacultură, pentru a informa Consiliul și Parlamentul cu privire la orice modificări și pentru a evalua impactul măsurilor luate pentru a extinde, eventual, lista de produse acoperite și pentru a crește pachetul de 125 de milioane de euro; îndeamnă Comisia UE să nu se limiteze la doar măsurile vizând piețele, ci să ia, de asemenea, măsuri pe termen mediu pentru a consolida prezența UE pe piețele țărilor terțe (de exemplu, activități de promovare);

33.    consideră că posibilitatea de a se baza pe fonduri europene, altele decât fondurile agricole, deoarece criza este în primul rând de natură politică și nu rezultatul unui eșec al pieței sau a unor condiții meteorologice nefavorabile;

34.    invită Comisia să negocieze o flexibilitate adecvată a cotelor pentru statele de coastă;

35.    invită statele membre să utilizeze EMFF ca asistență financiară extraordinară pentru a oferi sprijin financiar produselor europene din sectorul pescuitului și acvaculturii;

36.    invită Comisia și statele membre să modifice momentan normele privind flexibilitățile anuale pentru a asigura posibilitatea de a transfera mai mult de 10% din cota de anul viitor (flexibilitatea ce se aplică în prezent) și să ajute pescarii să-și vândă produsele interzise pe alte piețe;

37.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, Președintelui, Guvernului și Parlamentului Ucrainei, Consiliului Europei, precum și Președintelui, Guvernului și Parlamentului Federației Ruse.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0009.

Notă juridică