Eljárás : 2014/2842(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0124/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0124/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 18/09/2014 - 10.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
WORD 61k
16.9.2014
PE537.026v01-00
 
B8-0124/2014

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az Ebola-járvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről (2014/2842(RSP))


Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Ebola-járvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről (2014/2842(RSP))  
B8‑0124/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetet kihirdető 2014. augusztus 8-i közleményére,

–       tekintettel a WHO által az Ebola-járvány kezelésére készített 2014. augusztus 28-i tervre,

–       tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014. augusztus 27-i értékelésére az ebola kockázatáról,

–       tekintettel Tonio Borg egészségügyért felelős biztos 2014. augusztus 8-i nyilatkozatára az Ebola-járvány kitöréséről Nyugat-Afrikában,

–       tekintettel Andris Piebalgs fejlesztési biztos és Kristalina Georgieva humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos 2014. szeptember 5-i nyilatkozatára az Ebola-járvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről,

–       tekintettel az eboláról szóló 2014. szeptember 2-i ENSZ-különjelentésre, melyet Dr. Joanne Liu, az Orvosok Határok Nélkül nemzetközi ügyekért felelős elnöke készített,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az Ebola-vírus (EVD), korábbi nevén ebola vérzéses láz súlyos, gyakran halálos kimenetelű betegség;

B.     mivel az Ebola-járvány március 22-én Guineában hivatalosan bejelentett kitörése óta a betegség az egész nyugat-afrikai térségre − és különösen Libériára, Nigériára, Sierra Leonéra és Szenegálra − kiterjedt;

C.     mivel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az Ebola-járványt összehangolt nemzetközi reagálást igénylő nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította;

D.     mivel a helyszínen legaktívabb nem kormányzati szervezetek, mint például az Orvosok Határok Nélkül vagy a Nemzeti Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége veszélyesen elégtelennek ítélték a nemzetközi reagálást;

E.     mivel az Európai Bizottság Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága elkötelezte magát, hogy több mint 147 millió euró összegű humanitárius és fejlesztési támogatást fog nyújtani annak érdekében, hogy a vírus terjedését megfékezzék, valamint hogy a fertőzött személyek részére egészségügyi ellátást és alapvető felszereléseket biztosítsanak, továbbá hogy humanitárius szakértőket küldjenek a helyszínre;

F.     mivel a 147 millió euróból csupán 11,9 millió eurót irányoztak elő kifejezetten a legsürgetőbb humanitárius szükségletek fedezésére;

G.     mivel az EU tagállamai rendelkeznek az azonnal reagáló csoportok mozgósításához szükséges kapacitásokkal, amelyek képesek biztosítani a korai diagnózist, az elkülönítést (a gyanús és a megerősített esetek különböző osztályokon való elhelyezését), a vírussal érintkezésbe került személyek megfigyelését és a fertőzési láncok visszakövetését, továbbá az érintett lakosság azonnali egészségügyi ellátását;

H.     mivel az érintett országoknak a járvány kitörését követően a kereskedelemben, a polgári légi járatok közlekedésében és a termés betakarításában bekövetkezett fennakadások miatt már eleve élelmiszerhiánnyal, a tiszta víz hiányával és a gazdaság összeomlásával kell megbirkózniuk;

I.      mivel a járvány kitörése fényt derített az érintett országok egészségügyi rendszereinek súlyos hiányosságaira és az ezek megerősítésére irányuló támogatás sürgősségére;

1.      sajnálatát fejezi az Ebola-járvány kitörése által sújtott régiókban elszenvedett halálesetek miatt;

2.      sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a tagállamok lassan és felületes hozzáállással reagáltak az Ebola-járvány kitörésére, és hogy nem készítettek kellő időben megfelelően összehangolt stratégiát;

3.      sürgeti az Európai Unió Tanácsa miniszteri találkozójának összehívását egy olyan stratégia kidolgozása érdekében, amely az Európai Bizottság koordinációjával mobilizálja a tagállamok részéről orvosi segítségnyújtás formájában nyújtandó humanitárius segélyt;

4.      felszólít arra, hogy haladéktalanul tegyenek előkészületeket polgári szakorvosi személyzet kiküldésére és a nemzetközi orvosi szakértők igénybevételére;

5.      üdvözli a WHO azon bejelentését, hogy 165 szakosodott egészségügyi munkatársat küld az érintett térségbe Kubából; megjegyzi, hogy a jelenlegi Ebola-járvány alatt ez volt a legnagyobb egy ország részéről érkezett felajánlás a külföldi orvosi csapatokat illetően;

6.      arra kéri az Európai Bizottságot, hogy mérje fel az igényeket és készítsen országspecifikus terveket annak megállapítása érdekében, hogy mennyi egészségügyi személyzetre, mozgó laboratóriumra, laboratóriumi berendezésre, védőruházatra és elkülönítő helységre van szükség;

7.      úgy véli, hogy a WHO által az Ebola-járvány kezelésére készített terv szolgálhat alapul a kiemelt tevékenységekhez, például azon országok eltérő kezeléséhez, ahol a járvány elterjedt, ahol éppen felüti a fejét, illetve a szomszédos országokat illetően, ahol javítani kell a felkészültséget;

8.      felhívja a tagállamokat, hogy hangolják össze légi járataikat, és jelöljenek ki külön légifolyosókat az egészségügyi személyzet és felszerelés érintett országokba történő eljuttatása céljából, valamint hogy szükség esetén gondoskodjanak az egészségügyi evakuálásról;

9.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Afrikai Unió kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Egészségügyi Világszervezetnek.

 

Jogi nyilatkozat