Procedură : 2014/2842(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0124/2014

Texte depuse :

B8-0124/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 134kWORD 61k
16.9.2014
PE537.026v01-00
 
B8-0124/2014

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la răspunsul UE la epidemia de Ebola (2014/2842(RSP))


Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la răspunsul UE la epidemia de Ebola (2014/2842(RSP))  
B8‑0124/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere anunțul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din 8 august 2014 privind o „urgență la nivel internațional în domeniul sănătății publice”,

–       având în vedere foaia de parcurs privind răspunsul la Ebola emisă de OMS la 28 august 2014,

–       având în vedere evaluarea riscurilor asociate cu Ebola efectuată de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor la 27 august 2014,

–       având în vedere Declarația privind epidemia de Ebola în Africa de Vest dată de comisarul pentru sănătate, Tonio Borg, la 8 august 2014,

–       având în vedere „Declarația privind răspunsul UE la epidemia de Ebola” dată de comisarul pentru dezvoltare, Andris Piebalgs, și de comisarul pentru ajutor umanitar și răspuns la situații de criză, Kristalina Georgieva, la 5 septembrie 2014,

–       având în vedere „Informarea specială cu privire la Ebola” a Națiunilor Unite, ținută de dr Joanne Liu, președinte internațional al Médecins Sans Frontières, la 2 septembrie 2014,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât boala virală Ebola (EVD), cunoscută în trecut și sub denumirea de „febră hemoragică Ebola” este o boală umană gravă, adesea fatală;

B.     întrucât epidemia de Ebola, care a fost declarată oficial la 22 martie în Guineea, afectează în prezent întreaga regiune a Africii de Vest, în special Liberia, Nigeria, Sierra Leone și Senegalul;

C.     întrucât Organizația Mondială a Sănătății (OMC) a declarat epidemia de Ebola o urgență la nivel internațional în domeniul sănătății publice care necesită un răspuns internațional coordonat;

D.     întrucât cele mai active ONG-uri de la fața locului, cum ar fi Médecins Sans Frontières și Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, au condamnat răspunsul internațional ca fiind periculos de inadecvat;

E.     întrucât Direcția Generală Ajutor Umanitar și Protecție Civilă din cadrul Comisiei Europene a angajat o sumă de peste 147 de milioane EUR pentru ajutorul umanitar și de dezvoltare cu scopul de a opri răspândirea virusului, de a pune la dispoziția persoanelor infectate servicii de îngrijire și echipamentele medicale esențiale și de a permite detașarea experților umanitari;

F.     întrucât doar 11,9 milioane EUR din cele 147 de milioane angajate vor fi utilizate pentru măsuri specifice care vizează satisfacerea unora dintre nevoile vitale pe plan umanitar;

G.     întrucât statele membre ale UE au capacitatea de a mobiliza de urgență echipe de intervenție pentru a asigura diagnosticarea rapidă, izolarea (cazurilor suspecte și a celor confirmate în săli diferite), monitorizarea persoanelor care au intrat în contact cu bolnavii și depistarea canalelor de transmitere a bolii, precum și asigurarea de îndată a îngrijirilor medicale pentru persoanele afectate;

H.     întrucât țările afectate suferă deja ca urmare a penuriei de alimente și de apă potabilă, a colapsului economic survenit după izbucnirea epidemiei, provocat de perturbarea comerțului, a zborurilor comerciale și a activităților agricole de recoltare;

I.      întrucât epidemia a scos la iveală neajunsurile serviciilor și sistemelor de sănătate din țările afectate și nevoia urgentă de sprijin pentru consolidarea acestora,

1.      deplânge pierderea de vieți omenești în regiunea devastată de epidemia de Ebola;

2.      regretă faptul că statele membre au răspuns lent și derizoriu la această epidemie de Ebola, precum și faptul că se înregistrează întârzieri în elaborarea unei strategii coordonate adecvate;

3.      insistă asupra organizării unei reuniuni ministeriale a Consiliului Uniunii Europene în cadrul căreia să se stabilească o strategie pentru mobilizarea răspunsului medical astfel încât statele membre să acorde ajutor umanitar sub coordonarea Comisiei Europene;

4.      solicită să se facă pregătiri pentru desfășurarea urgentă a unor cadre medicale civile de specialitate și pentru mobilizarea expertizei medicale internaționale;

5.      salută anunțul OMC privind desfășurarea în regiunea afectată a unui efectiv medical de specialitate alcătuit din 165 de membri provenind din Cuba, aceasta fiind oferta cea mai generoasă de punere la dispoziție a unei echipe medicale străine de către o țară individuală în timpul epidemiei de Ebola actuale;

6.      invită Comisia Europeană să întocmească evaluări ale nevoilor și planuri specifice fiecărei țări, pentru a stabili necesitățile în materie de personal medical, laboratoare mobile, echipamente de laborator, îmbrăcăminte de protecție și instituirea unor saloane de carantină;

7.      consideră că foaia de parcurs privind răspunsul la Ebola emisă de OMS reprezintă baza activităților prioritare, în special în ceea ce privește răspunsul diferențiat în cazul țărilor cu o transmitere pe scară largă a bolii, al primelor cazuri depistate și al țărilor învecinate unde trebuie consolidate măsurile de pregătire pentru intervenție;

8.      invită statele membre să își coordoneze zborurile și să stabilească punți aeriene dedicate pentru transportarea personalului și echipamentelor medicale către țările afectate și să asigure evacuarea medicală în cazul în care este nevoie;

9.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernelor și parlamentelor țărilor din Uniunea Africană, precum și Organizației Mondiale a Sănătății.

Notă juridică