Postopek : 2014/2842(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0124/2014

Predložena besedila :

B8-0124/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2014 - 10.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 119kWORD 57k
16.9.2014
PE537.026v01-00
 
B8-0124/2014

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o odzivu EU na izbruh ebole (2014/2842(RSP))


Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Barbara Spinelli, Martina Michels v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o odzivu EU na izbruh ebole (2014/2842(RSP))  
B8-0124/2014

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporočila Svetovne zdravstvene organizacije z dne 8. avgusta 2014 o mednarodni razsežnosti izrednih razmer na področju javnega zdravja,

–  ob upoštevanju načrta Svetovne zdravstvene organizacije za odziv na ebolo z dne 28. avgusta 2014,

–  ob upoštevanju ocene tveganja za ebolo z dne 27. avgusta 2014, ki jo je pripravil Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni,

–  ob upoštevanju izjave komisarja za zdravje Tonia Borga z dne 8. avgusta 2014 o izbruhu ebole v Zahodni Afriki,

–  ob upoštevanju izjave komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa in komisarke za humanitarno pomoč in krizno odzivanje Kristaline Georgijeve z dne 5. septembra 2014 o odzivu EU na izbruh ebole,

–  ob upoštevanju posebnega obvestila Organizacije združenih narodov o stanju v zvezi z ebolo, ki ga je 2. septembra 2014 podala dr. Joanne Liu, mednarodna predsednica Zdravnikov brez meja,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je bolezen ebolavirusa (EVD), prej znana kot hemoragična mrzlica ebola, za ljudi huda in pogosto usodna;

B.  ker epidemija ebole, katere izbruh je bil uradno razglašen 22. marca v Gvineji, sedaj razsaja v vsej zahodnoafriški regiji, zlasti v Liberiji, Nigeriji, Sierri Leone in Senegalu;

C.  ker je Svetovna zdravstvena organizacija zaradi izbruha ebole razglasila izredne razmere mednarodnih razsežnosti na področju javnega zdravja in pozvala k usklajenemu mednarodnemu odzivu;

D.  ker so najdejavnejše nevladne organizacije na terenu, kot sta organizaciji Zdravniki brez meja in Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmeseca, mednarodni odziv označile za nevarno neustreznega;

E.  ker je služba Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito obljubila, da bo več kot 147 milijonov EUR človekoljubne in humanitarne pomoči namenila za zajezitev širjenja virusa, zdravljenje okuženih oseb in zagotovitev nujne opreme ter napotitev humanitarnih delavcev;

F.  ker je od obljubljenih 147 milijonov EUR le 11,9 milijona specifično namenjenih nekaterim najnujnejšim humanitarnim potrebam;

G.  ker imajo države članice EU zmogljivosti za takojšnjo mobilizacijo skupin za odzivanje, ki bi zagotovile hitro prepoznavanje, izolacijo (ločeno za domnevne in potrjene primere), spremljanje stikov med osebami in sledenje verig prenosa ter takojšnje zdravstveno varstvo za prizadeto prebivalstvo;

H.  ker prizadete države že trpijo zaradi pomanjkanja hrane in pitne vode ter gospodarskega zloma, ki sta posledica motene trgovine, komercialnih letov in žetve po izbruhu epidemije;

I.  ker se je ob izbruhu epidemije pokazalo, da so zdravstveni sistemi in storitve v prizadetih državah pomanjkljivi in da je treba nujno pomagati, da bi jih okrepili;

1.  obžaluje smrtne žrtve na območju, kjer razsaja ebola;

2.   obžaluje, da so države članice krizo podcenjevale in da je prišlo do zamude pri zagotavljanju ustrezne strategije usklajevanja;

3.  poziva Svet Evropske unije, naj skliče ministrsko srečanje za vzpostavitev strategije za mobilizacijo zdravstvenega odziva in zagotavljanje humanitarne pomoči držav članic, ki jo bo usklajevala Evropska komisija;

4.  poziva k pripravam za nujno napotitev specializiranih civilnih zdravstvenih delavcev in zagotavljanje mednarodnega strokovnega medicinskega znanja;

5.  pozdravlja sporočilo Svetovne zdravstvene organizacije, da bo na prizadeto območje poslala165 specializiranih zdravstvenih delavcev iz Kube, kar je od izbruha ebole največja pomoč, kar zadeva napotitev tujega zdravstvenega osebja iz posameznih držav;

6.  poziva Komisijo, naj pripravi ocene potreb in načrte za posamezne države, da bi opredelili povpraševanje po usposobljenem zdravstvenem osebju, mobilnih laboratorijih, laboratorijski opremi, zaščitnih oblačilih in ureditvi oddelkov za izolacijo;

7.  meni, da je časovni načrt Svetovne zdravstvene organizacije za odziv na ebolo osnova za prednostne ukrepe, predvsem za diferenciran odziv za države, kjer je virus močno razširjen, prve primere in sosedske države, kjer je treba okrepiti pripravljenost;

8.   poziva države članice, naj usklajujejo polete in vzpostavijo ustrezne zračne mostove za prevoz zdravstvenega osebja in opreme v prizadete države ter po potrebi zagotovijo zdravstveno evakuacijo;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladam in parlamentom Afriške unije ter Svetovni zdravstveni organizaciji.

Pravno obvestilo