Διαδικασία : 2014/2842(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0126/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0126/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0026

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 535kWORD 210k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.028v01-00
 
B8-0126/2014

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας 'Έμπολα'  (2014/2842(RSP))


Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα (2014/2842(RSP))  
B8‑0126/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) της 8ης Αυγούστου 2014 που θεωρεί την επιδημία Έμπολα στην Δυτική Αφρική έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου Borg, της 8ης Αυγούστου 2014 σχετικά με την επιδημία Έμπολα στη Δυτική Αφρική,

–       έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση του Ηνωμένων Εθνών για το συνολικό συντονισμό του συστήματος, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Ban Ki-moon στις 13 Αυγούστου 2014 ανταποκρινόμενος στην τρέχουσα έξαρση της επιδημίας Έμπολα στη Δυτική Αφρική, όπου η επικίνδυνη ζώνη για τη μετάδοση της ασθένειας βρίσκεται στη διασταύρωση των συνόρων μεταξύ Γουινέας, Λιβερίας και Σιέρρα Λεόνε,

–       έχοντας υπόψη τα πορίσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Αυγούστου 2014, σχετικά με την κρίση του Έμπολα στη Δυτική Αφρική,

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη Πορείας του ΠΟΥ που δημοσιεύθηκε στις 28 Αυγούστου 2014, σχετικά με την αντιμετώπιση του Έμπολα,

–       έχοντας υπόψη την ειδική ενημέρωση των Ηνωμένων Εθνών για τον Έμπολα από τη Δρ. Joanne Liu, Διεθνή Πρόεδρο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, στις 2 Σεπτεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την έκκληση που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Ban Ki-moon απηύθυνε προς τη διεθνή κοινότητα στις 5 Σεπτεμβρίου 2014, προκειμένου να κινητοποιηθούν με κάθε τρόπο τα Ηνωμένα Έθνη και να αντιμετωπίσουν την έξαρση του Έμπολα στη Δυτική Αφρική,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του ΠΟΥ της 5ης Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με την οποία ειδικοί που έλαβαν μέρος στη διήμερη συζήτηση για δυνητικές θεραπείες και εμβόλια κατά του Έμπολα εντόπισαν διάφορες θεραπευτικές και βασιζόμενες σε εμβόλια επεμβάσεις στις οποίες θα πρέπει αυτή τη στιγμή να επικεντρωθεί κατά προτεραιότητα η κλινική αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων δύο πολλά υποσχόμενων εμβολίων κατά του Έμπολα,

–       έχοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Barack Obama επιβεβαίωσε στις 7 Σεπτεμβρίου 2014 ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμβάλουν στις παγκόσμιες προσπάθειες περιορισμού της εξάπλωσης της επιδημίας του Έμπολα στη Δυτική Αφρική πριν να αποφασιστεί η αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων και με τη δημιουργία μονάδων απομόνωσης, την αποστολή εξοπλισμού και τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών για τις παγκόσμιες δυνάμεις των επαγγελματιών της δημόσιας υγείας,

–       έχοντας υπόψη την έκκληση των Ιατρών Χωρίς Σύνορα της 10 Σεπτεμβρίου 2014 για την κινητοποίηση διεθνούς στρατιωτικής δύναμης, δεδομένου ότι η επιδημία του Έμπολα στη Δυτική Αφρική έχει πλέον καταστεί εθνική και παγκόσμια απειλή για την ασφάλεια, καθότι ολόκληρη η περιοχή αντιμετωπίζει όχι μόνο κρίση δημόσιας υγείας, αλλά και κρίση σε ανθρωπιστικό επίπεδο και στο πεδίο της ασφάλειας,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή έξαρση του Έμπολα, που πλήττει την περιοχή της Δυτικής Αφρικής (Λιβερία, Σιέρρα Λεόνε, Γουινέα, Νιγηρία και, προσφάτως, Σενεγάλη) και άρχισε το Δεκέμβριο του 2013, αποτελεί την σοβαρότερη ποτέ έξαρση της επιδημίας,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2014, είχαν καταγραφεί 4269 περιπτώσεις και 2288 θάνατοι εξαιτίας της τωρινής έξαρσης του ιού του Έμπολα στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Νιγηρία σημειώθηκαν 21 κρούσματα και 8 θάνατοι, ενώ στη Σενεγάλη επιβεβαιώθηκε ένα κρούσμα·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Σεπτεμβρίου 2014, η ειδική εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Karin Landgren ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την εξάπλωση του Έμπολα στη Λιβερία, τονίζοντας ότι η ταχύτητα με την οποία χάνονται ζωές και η κλιμάκωση της κατάστασης αυτής καθώς και οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες και οι επιπτώσεις της κρίσης στην ασφάλεια επηρεάζουν βαθιά τη Λιβερία, όπου έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 2070 περιπτώσεις εκ των οποίων τουλάχιστον οι 160 είναι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα άτομα που εργάζονται στην ιατρική περίθαλψη εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, χωρίς εκπαίδευση και χωρίς αμοιβή λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές τελετουργίες που έχουν σχέση με την κηδεία και συνεπάγονται το άγγιγμα και το πλύσιμο του νεκρού σώματος, όπως και η παράδοση της φροντίδας που παρέχεται σε ασθενείς συγγενείς και φίλους, συμβάλλουν στην εξάπλωση του ιού·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό Υγείας του ΟΗΕ, πρότυπα μέτρα, όπως ο έγκαιρος εντοπισμός κρουσμάτων και η απομόνωση ασθενών, η ανίχνευση περιστατικών επαφής και η παρακολούθηση, καθώς και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου της μόλυνσης, έχουν σταματήσει την εξάπλωση προηγούμενων επιδημιών του ιού του Έμπολα, όπως στην Ουγκάντα, τη Δημοκρατία του Κονγκό και τη Γκαμπόν, και μπορούν να επιτύχουν το ίδιο αποτέλεσμα και τώρα·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το τεράστιο έργο της αντιμετώπισης της επιδημίας του Έμπολα έχει αποκαλύψει την ύπαρξη μόνιμων και βαθιών θεσμικών αδυναμιών, όπως στον τομέα της ασφάλειας, ενώ συμβάλλει στην οικονομική αβεβαιότητα·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 12μελής δεοντολογική ειδική επιτροπή , που συγκάλεσε ο ΠΟΥ τον Αύγουστο του 2014, δήλωσε ότι θεωρεί δεοντολογικά δικαιολογημένη τη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από Έμπολα με πειραματικά φάρμακα, προκειμένου να καταπολεμηθεί η μεγαλύτερη, σοβαρότερη και περιπλοκότερη στην ιστορία έξαρση του ιού του Έμπολα·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αρχές του Αυγούστου οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, Nancy Writebol και Kent Brantly μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στις ΗΠΑ για να υποβληθούν σε θεραπεία αφού είχαν μολυνθεί με τον ιό· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από τη θεραπεία τους με τον πειραματικό ορό ZMapp·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Αυγούστου 2014, η Αφρικανική Ένωση δημιούργησε την ASEOWA (Στήριξη της Δυτικής Αφρικής για την επιδημία Έμπολα» της Αφρικανικής Ένωσης), μια αποστολή καταπολέμησης του Έμπολα που θα λειτουργήσει αρχικά για ένα εξάμηνο, έχει το επιτελείο της στη Λιβερία και διαθέτει ένα προσωπικό τουλάχιστον 100 ατόμων, τα οποία συντονίζουν τις εθνικές και διεθνείς επιχειρήσεις, διασφαλίζουν τη σύνδεση με τους παράγοντες της ανθρωπιστικής δράσης, παρέχουν ιατρική υποστήριξη και βοηθούν τις τοπικές αρχές για να σταθεροποιηθεί ο έλεγχος της επιδημίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 5 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης, που δημιουργήθηκε στις 8 Αυγούστου 2014·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, εγκρίθηκε το ποσό των σχεδόν 4 εκατ. δολαρίων που θα τεθεί στη διάθεση της αεροπορικής υπηρεσίας ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ (UNHAS) για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις στη Δυτική Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση αυτή θα αξιοποιηθεί από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, που διαχειρίζεται την UNHAS, για την ταχεία και αποτελεσματική μεταφορά ανθρωπιστικού προσωπικού, ιατρικών εργαλείων και εξοπλισμού και άλλου ουσιαστικού ανθρωπιστικού υλικού προς διάφορες απομονωμένες τοποθεσίες στη Γουινέα, τη Λιβερία, τη Νιγηρία και τη Σιέρα Λεόνε·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι έως τώρα οι ανθρωπιστικοί εταίροι έχουν λάβει 7,6 εκατ. δολάρια από το Κεντρικό Αποθεματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης του ΟΗΕ (CERF) για την ενίσχυση της αρχικής τους δράσης για την αντιμετώπιση της έξαρσης του Έμπολα σε τέσσερις χώρες, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης ιατροφαρμακευτικής και επισιτιστικής βοήθειας: Γουινέα (2,7 εκατ. δολάρια), Λιβερία (1,9 εκατ. δολάρια), Νιγηρία (1,5 εκατ. δολάρια) και Σιέρα Λεόνε (1,5 εκατ. δολάρια)·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι από το Μάρτιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυξάνει τη δράση της για την αντιμετώπιση της επιδημίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Σεπτεμβρίου 2014 η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διατεθεί συμπληρωματικό χρηματοδοτικό ποσό ύψους 140 εκατ. ευρώ για τις χώρες που πλήττονται επί του παρόντος από τον ιό του Έμπολα στη Δυτική Αφρική: Γουινέα, Σιέρα Λεόνε, Λιβερία και Νιγηρία·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έστειλε εμπειρογνώμονες του ανθρωπιστικού τομέα στην περιοχή, οι οποίοι παρακολουθούν την κατάσταση και επικοινωνούν με τις οργανώσεις εταίρους και τις τοπικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες ομάδες ευρωπαίων ειδικών από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητών εργαστηρίων για τις επικίνδυνες και μεταδοτικές ασθένειες έχουν μεταβεί στη Γουινέα, τη Νιγηρία και τη Λιβερία, με φορητό εργαστηριακό εξοπλισμό για να παράσχουν βοήθεια για τη διάγνωση του ιογενούς αιμορραγικού πυρετού, ταχείες αναλύσεις δειγμάτων και την επιβεβαίωση κρουσμάτων·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας Ban Ki-moon θα συγκαλέσει ηγέτες που θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη για την επικείμενη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του Ηνωμένων Εθνών για να στραφεί η προσοχή τους στις επείγουσες ανάγκες και στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί η έξαρση του Έμπολα στη Δυτική Αφρική·

1.      εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την έξαρση του ιού Έμπολα που πλήττει διάφορες χώρες στη Δυτική Αφρική, και ειδικότερα για την συνεχιζόμενη επιδείνωση της ασθένειας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την επανεμφάνισή της, ακόμα και σε τοποθεσίες όπου είχε τεθεί υπό έλεγχο· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίζει σε συνεχή βάση τους αφρικανούς μας εταίρους και να συνεργάζεται μαζί τους για την καταπολέμηση της θανατηφόρας αυτής ασθένειας·

2.      τονίζει ότι πρόκειται για την σοβαρότερη επιδημία που καταγράφηκε ποτέ, η οποία επέφερε ήδη το θάνατο περισσοτέρων των δυο χιλιάδων ανθρώπων.

3.      εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις αφρικανικές κυβερνήσεις και τους πληθυσμούς που πλήττονται από την έξαρση του ιού· σημειώνει την πρόσφατη απόφαση του ΠΟΥ να κηρύξει την επιδημία Ebola ως έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία και ζητεί επιτακτικά την εκ μέρους της ΕΕ αλληλεγγύη και στήριξη προς τις οικείες χώρες, καθώς και προς τους επαγγελματίες υγείας και τους διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι καταπολεμούν την νόσο·

4.      προειδοποιεί ότι η κρίση του Έμπολα έχει προσλάβει περίπλοκες διαστάσεις με πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την περιοχή πέραν της σημερινής κατάστασης έκτακτης ιατρικής ανάγκης·

5.      τονίζει ότι η έξαρση του Έμπολα θέτει παγκόσμια πρόκληση ως προς την ασφάλεια, και δεν αποτελεί μόνο δυτικοαφρικανικό πρόβλημα αλλά, αντίθετα, πρόβλημα παγκόσμιας κλίμακας·

6.      καλεί τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να επιταχύνει την ανάπτυξη αποτελεσματικών και ασφαλών θεραπειών κατά του Έμπολα· συμμερίζεται, ωστόσο, την άποψη του ΠΟΥ ότι η έρευνα των θεραπειών αυτών δεν πρέπει να αποσύρει την προσοχή από την εφαρμογή αποτελεσματικής κλινικής περίθαλψης, την αυστηρή πρόληψη και τον έλεγχο της μόλυνσης, την προσεκτική ανίχνευση περιστατικών επαφής και την παρακολούθηση, την αποτελεσματική επικοινωνία σχετικά με τους κινδύνους και την κοινωνική κινητοποίηση, παράγοντες που όλοι είναι κρίσιμης σημασίας για να τεθεί τέρμα σε επιδημικές εκρήξεις·

7.      υπογραμμίζει ότι η επιτυχής αντιμετώπιση του Έμπολα απαιτεί σταθερή διακυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης, όπως κατέστη σαφές στην περίπτωση της αδυναμίας της κυβέρνησης της Λιβερίας να αντιμετωπίσει την κρίση, έχει συμβάλει στην κινητοποίηση της διασποράς που απευθύνει έκκληση για οργανωμένη μετάβαση εξουσίας από τη σημερινή κυβέρνηση· ζητεί διεθνή υποστήριξη για να διασφαλιστεί ότι η Λιβερία θα συνεχίσει την πορεία της προς μακροπρόθεσμη ειρήνη και ευημερία, και για να διασφαλιστούν ο σεβασμός του κράτους δικαίου και η προστασία των πολιτών, όπως και η λήψη αποτελεσματικών μέτρων επικοινωνίας με το κοινό και άλλων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης·

8.      επικροτεί στο πλαίσιο αυτό τις συζητήσεις σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι ειρηνευτικές προσπάθειες του ΟΗΕ μπορούν να υποστηρίξουν περαιτέρω την καταπολέμηση του Έμπολα στη Λιβερία· τονίζει ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να καλύπτουν την παροχή ασφάλειας για τους επαγγελματίες της υγείας και τις εγκαταστάσεις, καθώς και υλικοτεχνική υποστήριξη για απαραίτητες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και εξοπλισμό·

9.      καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες και να συντονίσει τις δράσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους για να καταπολεμηθεί η έξαρση του ιού του Έμπολα·

10.    χαιρετίζει την χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ στην αποστολή ASEOWA της Αφρικανικής Ένωσης για την καταπολέμηση του Έμπολα, και τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει τις αφρικανικές αρχές των πληττόμενων χωρών κατά την εφαρμογή των μηχανισμών επείγουσας ανάγκης·

11.    επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ να διαθέσει συνολικά 140 εκατ. ευρώ μέσω διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ καθώς και την επιπρόσθετη βοήθεια από τα κράτη μέλη ως μέρος της συνεισφοράς της ΕΕ σε μια ισχυρή και συντονισμένη διεθνή αντιμετώπιση·

12.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Αφρικανικής Ένωσης και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου