Procedură : 2014/2841(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0128/2014

Texte depuse :

B8-0128/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0025

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 138kWORD 79k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0118/2014
16.9.2014
PE537.030v01-00
 
B8-0128/2014

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Ucraina și la stadiul actual al relațiilor UE-Rusia (2014/2841(RSP))


Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Louis Michel în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Ucraina și la stadiul actual al relațiilor UE-Rusia (2014/2841(RSP))  
B8‑0128/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la politica europeană de vecinătate, Parteneriatul estic (PaE) și Ucraina, în special Rezoluția din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Ucraina(1), Rezoluția din 13 martie 2014 referitoare la invadarea Ucrainei de către Rusia(2) , Rezoluția din 17 aprilie 2014 referitoare la presiunea exercitată de Rusia asupra țărilor din Parteneriatul estic și, în special, destabilizarea Ucrainei de est (3) și Rezoluția din 17 iulie 2014 referitoare la situația din Ucraina(4),

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Rusia, în special Rezoluția din 6 februarie 2014 privind summitul UE-Rusia(5),

–       având în vedere semnarea părților finale ale Acordului de asociere și a ALSAC dintre UE și Ucraina, la 27 mai 2014, și aprobarea de către Parlamentul European și de către Verhovna Rada în cursul acestei săptămâni;

–       având în vedere ocuparea în continuare a Crimeii, luptele înverșunate din estul Ucrainei și dovada credibilă și de necontestat a implicării directe a forțelor militare ruse în această luptă,

–       având în vedere doborârea avionului Malaysia Airlines MH17 la 17 iulie, care a arătat că conflictul din estul Ucrainei este cu adevărat o amenințare pentru securitatea generală a Europei și nu poate fi considerat doar un conflict regional,

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe al UE din 29 august 2014, concluziile Consiliului European referitoare la Ucraina din 30 august iunie 2014 și decizia din 5 septembrie privind o serie de sancțiuni suplimentare împotriva Federației Ruse,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât conflictele armate din partea estică a Ucrainei s-au soldat cu peste 2 600 de victime civile și militare, cu un număr și mai mare de persoane rănite și cu câteva sute de mii de persoane care și-au părăsit locuințele sau au îndurat nesiguranța lunilor de lupte; întrucât costurile economice ale conflictului, inclusiv costurile de reconstrucție în regiunile estice, constituie motive serioase de îngrijorare pentru dezvoltarea economică și socială din Ucraina;

B.     întrucât nu există o soluție militară la acest conflict; întrucât, fiind vorba de o problemă sociopolitică internă care a fost transformată în agresiune armată, soluția trebuie să se bazeze pe dialog politic și acord în interiorul Ucrainei, în conformitate cu planul de pace prezentat de Președintele Poroșenko, și să includă o guvernare mai locală și regională, pe baza respectării depline a suveranității, integrității teritoriale, unității și independenței Ucrainei;

C.     întrucât acordul de încetare a focului semnat la Minsk, la 5 septembrie, a fost până în prezent respectat în mare măsură, oferind șansa încetării violențelor și a începerii găsirii unei soluții politice la conflict;

D.     întrucât campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate, programate pentru 26 octombrie, ar trebui să se concentreze pe găsirea unor modalități constructive și concludente de progres, pentru a asigura unitatea Ucrainei și pe crearea bazelor pentru o reformă cuprinzătoare a modului în care Ucraina este guvernată, reformă axată pe o descentralizare efectivă;

E.     întrucât Uniunea Europeană își menține angajamentul de a aprofunda și dezvolta în continuare relațiile cu Rusia, iar UE și Rusia au stabilit deja relații aprofundate și cuprinzătoare, în special în sectoarele energiei, economiei și afacerilor, și au devenit interconectate și interdependente în contextul economiei mondiale;

F.     întrucât actuala criză, pe lângă de îngrijorările serioase legate de evoluția situației interne din Federația Rusă în ceea ce privește respectarea principiilor democratice, a drepturilor fundamentale și a statului de drept, precum și a tratatelor și obligațiilor internaționale, reprezintă un semnal că relațiile UE - Rusia nu se mai pot fi desfășura sub semnul „afacerilor obișnuite”, pentru că acest conflict reprezintă cea mai mare provocare în materie de securitate europeană din perioada postbelică și necesită o poziție fermă și unită din partea tuturor statelor membre ale UE;

G.     întrucât Uniunea Europeană continuă să condamne anexarea ilegală a Republicii Autonome Crimeea și a orașului Sevastopol, și nu o va recunoaște,

1.      transmite condoleanțe pentru victime civile și militare ale luptelor din estul Ucrainei, inclusiv pentru numeroasele victime civile provocate de doborârea avionului Malaysia Airlines MH17, și își exprimă solidaritatea cu numeroasele persoane strămutate în Ucraina și cu refugiații care au fost nevoiți să părăsească țara;

2.      condamnă încă o dată intruziunea militară rusă și orice altă intruziune pe teritoriul Ucrainei, puternicul sprijin politic pe care conducerea rusă l-a oferit așa-ziselor forțe separatiste, precum și asistența militară pe care forțele de securitate ruse au oferit-o acestor separatiști; subliniază faptul că aceste acțiuni ale conducerii ruse constituie o amenințare nu numai la unitatea și independența Ucrainei, ci a întregului continent european;

3.      invită Federația Rusă și orice altă entitate care nu are permisiunea Ucrainei, să își retragă fără întârziere trupele de pe teritoriul Ucrainei, să reducă efectivele desfășurate de-a lungul frontierei cu Ucraina și să înceapă retragerea completă a tuturor forțelor sale cât mai curând;

4.      își exprimă sprijinul deplin pentru acordul de încetare a focului încheiat la Minsk, la 5 septembrie, și invită toate părțile implicate să respecte încetarea focului și să se abțină de la orice acțiune sau mișcare care ar putea periclita acordul; subliniază că încetarea violențelor este doar începutul procesului politic în vederea unei soluționări a conflictului;

5.      solicită Rusiei să ia măsuri urgente pentru a controla frontiera cu Ucraina și să oprească toate incursiunile și mișcările de combatanți ilegali, arme și echipamente, astfel încât să înceteze definitiv orice infiltrare suplimentară pe teritoriul Ucrainei; subliniază că atât timp cât Rusia rămâne o forță de ocupație în Crimeea, Federația Rusă trebuie să garanteze protecția deplină a tuturor minorităților din Crimeea;

6.      solicită conducerii ruse să își folosească influența asupra ucrainenilor și străinilor din est pentru a-i convinge să depună armele și să se angajeze într-un proces politic de soluționare a conflictului; este ferm convins că nu poate exista decât o soluție negociată la acest conflict; solicită ambelor părți să înceteze retorica beligerantă, în interesul păcii și al reconcilierii;

7.      subliniază că orice soluție politică a conflictului trebuie realizată cu respectarea deplină a suveranității Ucrainei, a integrității sale teritoriale, a unității și independenței; subliniază că Uniunea Europeană și Consiliul Europei ar trebui să fie pregătită să ofere asistență și expertiză pe perioada acțiunilor pentru o guvernare mai descentralizată în Ucraina; subliniază că separatiștii nu ar trebui în niciun caz să aibă drept de veto asupra opțiunilor de politică externă ale Ucrainei;

8.      solicită eliberarea tuturor persoanelor deținute ilegal în Ucraina și a celor despre care se presupune că au fost transferate în Rusia, ca o măsură semnificativă de creștere a încrederii; atrage atenția în special asupra cazului Nadejdei Savcenko, o voluntară ucraineană capturată de separatiști în iunie, transferată ulterior către Rusia și ținută în continuare în detenție;

9.      invită Consiliul și statele membre să nu ridice nicio sancțiune înainte de a evalua clar progresul procesului de pace din Ucraina, precum și să fie pregătite să impună Rusiei sancțiuni suplimentare pentru orice acțiuni care subminează acordul de încetare a focului sau care conduc la escaladarea tensiunilor în Ucraina; salută intrarea în vigoare a sancțiunilor suplimentare la 12 septembrie, îndreptate împotriva unor persoane și societățile ruse;

10.    subliniază faptul că deteriorarea actuală a relațiilor UE-Rusia este rezultatul unui proces îndelungat și al opțiunilor de politică internă și externă ale Rusiei;

11.    subliniază faptul că stabilitatea și dezvoltarea politică și economică pe termen mediu și lung din Rusia depind de apariția unei democrații veritabile și atrage atenția că viitoarea evoluție a relațiilor UE-Rusia va depinde de eforturile de consolidare a democrației, a statului de drept și a respectării drepturilor fundamentale în Rusia; reiterează faptul că Uniunea Europeană își menține angajamentul pentru relații bune și o cooperare constructivă cu Rusia, cu condiția ca Rusia să-și respecte angajamentele care decurg din locul său permanent în Consiliul de Securitate al ONU și din statutul său de membră a Consiliului Europei și a OSCE;

12.    regretă, de asemenea, faptul că liderii Rusiei consideră Parteneriatul estic al UE ca pe o amenințare la adresa propriilor interese politice și economice; subliniază că, dimpotrivă, Rusia va avea de câștigat de pe urma unor activități comerciale și economice mai intense, iar securitatea Rusiei va fi consolidată de o vecinătate stabilă și predictibilă; subliniază că viziunea istorică și politică în alb și negru asupra lumii promovată de Kremlin și de mass-media oficială de stat creează o provocare serioasă nu numai pentru vecinii Rusiei, ci și pentru stabilitatea sa internă și pentru dezvoltarea sa politică și economică;

13.    salută decizia guvernului francez de a opri livrarea de elicoptere Mistral, și invită toate statele membre să adopte o linie similară în ceea ce privește exporturile care nu fac obiectul deciziilor de sancțiune ale UE, în special în ceea ce privește armamentul și materialul cu dublă utilizare;

14.    invită Comisia să monitorizeze îndeaproape impactul așa-numitelor „contra-sancțiuni ruse” și să ia rapid măsuri pentru a sprijini producătorii afectați de restricțiile comerciale ale Rusiei;

15.    subliniază faptul că UE trebuie să ia măsuri urgente pentru a reduce dependența de combustibilii fosili din Rusia, în special cărbuni și gaz, precum și de uraniu; consideră că înființarea Uniunii Europene a Energiei ar trebui să conducă la independența energetică față Rusia;

16.    invită Comisia și SEAE să elaboreze de urgență un vast și ambițios pachet de ajutor și asistență financiară pentru Ucraina, în special pentru populația din estul Ucrainei, pentru a sprijini eforturile de a găsi o soluție politică și de a realiza reconcilierea națională; solicită, în plus, Comisiei să ia toate măsurile pentru a asigura o implementare rapidă și fără probleme a Acordului de asociere cu Ucraina, acesta fiind un instrument esențial pentru dezvoltarea relațiilor dintre UE și Ucraina în toate domeniile prevăzute; ia act de decizia din 12 septembrie de a amâna aplicarea ZLSAC cu un an, menținând în același timp regimul comercial preferențial al UE pentru Ucraina;

17.    speră că campania electorală pentru alegerile parlamentare din 26 octombrie va consolida activitățile legate de o agendă de reforme proeuropeană ambițioasă, pentru a consolida statul de drept, a elimina impunitatea și corupția și a garanta conformitatea cu standardele internaționale în materie de drepturile omului și libertăți fundamentale, în special în ceea ce privește tratarea minorităților culturale, lingvistice, religioase și etnice;

18.    ia act de faptul că, în timp ce acordul de încetare a focului include unele dispoziții privind impunitatea persoanelor implicate în conflictul din estul Ucrainei, o astfel de decizie nu poate fi adoptată pentru crime de război precum doborârea avionului companiei Malaysia Airlines MH17; subliniază că autorii acestui act trebuie aduși în fața justiției ucrainene sau internaționale;

19.    sprijină toate măsurile care vizează refacerea infrastructurii în regiunile din estul Ucrainei afectate de operațiuni militare; invită Comisia și statele membre să intensifice acordarea de ajutoare umanitare pentru populația din Ucraina care are nevoie de aceasta;

20.    condamnă puternic răpirea ilicită a unui funcționar al serviciului de securitate internă din Estonia, Eston Kohver, de către Serviciul Federal de Securitate (SFS) din Federația Rusă, de pe teritoriul Estoniei; invită autoritățile ruse să permită dlui Kohver un contact nestânjenit și regulat cu reprezentanții oficiali ai Estoniei, să-i asigure confortul și securitatea personală în perioada în care se află pe teritoriul Rusiei și să-l elibereze fără întârziere și să-i permită să revină în Estonia; subliniază faptul că solidaritatea UE și NATO este deosebit de necesară în condițiile în care autoritățile ruse încearcă să-l prezinte pe dl Kohver ca parte a activităților NATO împotriva Rusiei;

21.    sprijină eforturile depuse de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației pentru a crea un model de evaluare a riscurilor mai coordonat pentru rutele de zbor în zonele de conflict și invită Agenția, Comisia și statele membre să lucreze împreună la crearea unui sistem de alertă eficace pentru riscurilor la scară mondială;

22.    ia act de rolul miniștrilor de externe german și francez în eforturile diplomatice de soluționare a acestui conflict; regretă absența vădită a Înaltului Reprezentant al UE și subliniază că o parte din rolul său este și cel de a fi o figură publică vizibilă și audibilă în situații de criză;

23.    solicită o mai bună coordonare a responsabilității politicilor UE în raport cu Rusia în următorul mandat al Comisiei Europene, cu un rol clar și central al Înaltului Reprezentant/Vicepreședinte și cu un angajament al statelor membre de a se adresa Rusiei cu un mesaj unitar; invită noul Înalt Reprezentant să lanseze de urgență o revizuire a Strategiei europene de securitate din perspectiva evenimentelor recente și să propună măsuri de creștere a eficacității politicii externe și de securitate comune, precum și a capacității UE de a acționa;

24.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, Președintelui, Guvernului și Parlamentului Ucrainei, Consiliului Europei, Președintelui, Guvernului și Parlamentului Federației Ruse, precum și Consiliului Europei.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0170.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0248.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0457.

(4)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0009.

(5)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0101.

Notă juridică