Postup : 2014/2844(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0133/2014

Předložené texty :

B8-0133/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 150kWORD 71k
16.9.2014
PE537.035v01-00
 
B8-0133/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Libyi (2014/2844(RSP))


Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Georgios Katrougkalos za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Libyi (2014/2844(RSP))  
B8‑0133/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2174 (2014) o Libyi ze dne 27. srpna 2014 (S/RES/2174 (2014)),

–       s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1970 ze dne 26. února 2011 o míru a bezpečnosti v Africe (S/RES/1970 (2011)),

–       s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1973 (2011) o Libyi ze dne 17. března 2011 (S/RES/1973 (2011)),

–       s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2009 ze dne 16. září 2011 o Libyi (S/RES/2009 (2011)), 2017 ze dne 31. října 2011 o Libyi (S/RES/2017 (2011)), 2022 ze dne 2. prosince 2011 o Libyi (S/RES/2022 (2011)) a 2040 ze dne 12. března 2012 o Libyi (S/RES/2040 (2012)),

–       s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 23. června 2014 a 15. srpna 2014,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 15. září 2011 o situaci v Libyi(1),

–       s ohledem na společná stanoviska zvláštních vyslanců pro Libyi Ligy arabských států, Evropské unie, Francie, Itálie, Malty, Německa, Spojeného království, Španělska a Spojených států ze dne 26. června 2014,

–       s ohledem na shrnutí Evropské komise 14/0228 o balíčku EPS pro Libyi ze dne 27. března 2014,

–       s ohledem na společnou zprávu mise OSN na podporu Libye (UNSMIL) a úřadu pro lidská práva OSN (OHCHR) ze dne 4. září 2014 o situaci v oblasti lidských práv v Libyi,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že zásah NATO, který zahrnoval nasazení i britské speciální jednotky SAS v roce 2011 v Libyi, si vyžádal ztráty na životech nevinných civilistů, vedl k humanitární krizi a zemi těžce poškodil, což mělo za následek destabilizaci libyjského státu a občanskou válku, jež trvá dodnes; vzhledem k tomu, že Libyi bude možné v brzké době vyhlásit za nefunkční stát;

B.     vzhledem k tomu, že ozbrojené boje mezi libyjskými politickými frakcemi, které v Tripolisu, Benghází a v dalších částech země trvají téměř bez přestání od července 2014, mají za následek další zhoršování životních podmínek, vnitřní vysídlení a vzrůstající úmrtnost, včetně dětí;

C.     vzhledem k tomu, že je v sázce jednota libyjského státu a existuje reálné nebezpečí rozdělení na nejméně tři regiony (Fezzán, Kyrenaika a Tripolsko) v případě, že se nezahájí proces hledání kompromisního řešení a usmíření;

D.     vzhledem k tomu, že bývalý libyjský generál Chalífa Haftar zahájil v květnu 2014 tzv. Operaci důstojnost namířenou proti Radě Šura bengházských revolucionářů (SCBR), což je spojenectví zahrnující skupiny Ansar al-Šaría, jednotky Libyjského štítu a další ozbrojené formace;

E.     vzhledem k tomu, že v srpnu 2014 se mezinárodního letiště v Tripolisu zmocnily milice z Misuráty (Fadžr Libya) a Benghází (Ansár al-Šaría), kterým onehdy západní země a země Perského zálivu poskytovaly finance a vybavení na boj proti Muammaru Kaddáfímu;

F.     vzhledem k tomu, že zbraně dodané povstalcům se mezitím dostaly do celé severní Afriky a jsou používány v konfliktech a destabilizačních procesech v zemích, jako jsou Středoafrická republika, Mali či Sýrie, a objevily se i v Alžírsku;

G.     vzhledem k tomu, že USA možná zvažují nový zásah v Libyi; vzhledem k tomu, že došlo k několika nočním útokům neidentifikovaných letadel proti silám hnutí Úsvit Libye v Tripolisu; vzhledem k tomu, že Spojené arabské emiráty a Egypt byly obviněny, že těmto útokům velely; vzhledem k tomu, že Libye vyhostila súdánského vojenského atašé poté, co obvinila Súdán, že letecky dodává zbraně povstalcům; vzhledem k tomu, že západní sousedé Libye, Alžírsko a Tunisko posilují své hranice; vzhledem k tomu, že pokračuje příliv zbraní do Libye;

H.     vzhledem k tomu, že Libye je stále předmětem mezinárodního zbrojního embarga uvaleného v roce 2011; vzhledem k tomu, že pracovníci OSN měli k 15. září 2014 podat zprávu o jakémkoli porušení tohoto embarga;

I.      vzhledem k tomu, že milice Darná a Sirte již vyjádřily solidaritu s Islámským státem v Sýrii;

J.      vzhledem k tomu, že se v Libyi dne 7. července 2012 a 24. června 2014 konaly volby; vzhledem k tomu, že v zemi jsou v současné době dva rivalitní parlamenty, jmenovitě Sněmovna, která vzešla z voleb v roce 2014, ale přemístila se do Tobrúku poté, co síly milice převzaly kontrolu nad dvěma největšími libyjskými městy, a bývalý Generální národní kongres, který podporují milice spojené s islamisty a který sídlí v Tripolisu;

K.     vzhledem k tomu, že v roce 2011 členové NATO vyjádřili zásadní podporu jedné ze stran občanské války v Libyi – což představuje porušení mezinárodního práva – a tvrdili, že bezletová zóna a dodávky zbraní (takzvaným) povstalcům jsou v souladu s koncepcí odpovědnosti za ochranu (R2P);

L.     vzhledem k tomu, že v červenci 2014 mise OSN na podporu Libye (UNSMIL), jež byla ustavena v roce 2011 na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2009, stáhla své pracovníky z Libye z důvodu uzavření mezinárodního letiště v Tripolisu a nemožnosti zajistit bezpečnost UNSMIL; vzhledem k tomu, že tisíce Libyjců, mezinárodních diplomatů a všichni pracovníci EU a aktivisté mezitím odešli do Tuniska;

M.    vzhledem k tomu, že UNSMIL rovněž odhaduje, že nejméně 100 000 Libyjců je vnitřně vysídleno v důsledku bojů, včetně obyvatel Tawergy, kteří jsou ve vysídleneckých táborech již od roku 2011, a že dalších 150 000 lidí, včetně mnoha migrujících pracovníků, opustilo Libyi a hledá útočiště jinde;

N.     vzhledem k tomu, že členové NATO a spojenci (jmenovitě USA, Francie, Spojené království, Katar a Spojené arabské emiráty) a mimo jiné také kanadská společnost Aeryon Labs Inc(2) porušili zbrojní embargo vůči Libyi uložené na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 v odpovědi na pokračující násilnosti v Libyi;

O.     vzhledem k tomu, že v květnu 2013 EU zřídila misi EUBAM v Libyi s cílem poskytnout vojenskou podporu libyjských orgánům při ochraně a kontrole hranic; vzhledem k tomu, že prioritou této mise je bránit přílivu uprchlíků a migrantů do Evropy a zajistit státní kontrolu nad ropnými poli a těžebními zařízeními; vzhledem k tomu, že s náklady 30 milionů EUR je EUBAM Libye nejdražší misí, kterou kdy EU zahájila; vzhledem k tomu, že polovina rozpočtu je vynaložena na soukromé bezpečnostní společnosti;

P.     vzhledem k tomu, že Libye má 10. prokazatelně největší zásoby ropy na světě a největší zásoby v Africe; vzhledem k tomu, že 80 % jejího HDP závisí na ropném odvětví; vzhledem k tomu, že těžba ropy činila 1,6 milionu barelů denně před zásahem NATO a toto číslo se snížilo na méně než 200 000 barelů denně, přičemž se nedávno zvýšilo na 725 000 v souvislosti s obnovením vývozu navzdory chaosu, který v zemi panuje;

Q.     vzhledem k tomu, že velení USA v Africe (AFRICOM) odložilo školení 5 000 až 8 000 libyjských vojáků z důvodu eskalace střetů mezi milicemi;

R.     vzhledem k tomu, že dne 14. září 2014 odvolal parlament v Tobrúku prezidenta centrální banky poté, co se pokusil zabránit tomu, aby centrální banka poskytla zákonodárcům finanční prostředky, které jim byly přiděleny;

S.     vzhledem k tomu, že loď s téměř 250 migranty směřující do Evropy se potopila u libyjských břehů a mnoho pasažérů zemřelo, přičemž zachráněno jich bylo jen 36; vzhledem k tomu, že více než 100 Afričanů zahynulo při podobné nehodě v srpnu;

1.      opětně odsuzuje vojenský zásah vedený Francií, Spojeným královstvím, Spojenými státy a Kanadou pod záštitou NATO, jenž vedl k současné situaci;

2.      rozhodně se staví proti jakékoli další vnější vojenské intervenci v zemi; nicméně zdůrazňuje nutnost, aby se všechny strany zapojily do mírového politického dialogu; vyzývá všechny strany, aby se dohodly na okamžitém příměří a přestaly bojovat, což je podmínkou pro zapojení do otevřeného politického dialogu pod vedením Libyjců s cílem zahájit proces usmíření a nastolit stabilitu v zemi;

3.      je hluboce znepokojen současným hospodářským a politickým rozdělením země, které zhoršuje již tak dost zranitelnou situaci obyvatel; znovu potvrzuje svůj závazek vůči svrchovanosti, nezávislosti a územní celistvosti Libye; opakuje svou podporu nezcizitelnému právu všech lidí na přístup k vlastním zdrojům jejich země a na kontrolu nad těmito zdroji;

4.      odsuzuje narůstající míru násilí v Libyi; odsuzuje použití násilí, jež vedlo k velkému počtu zraněných, zabitých či vysídlených civilistů; vyzývá k tomu, aby ti, kteří jsou odpovědni za násilnosti či porušování lidských práv nebo mezinárodního humanitárního práva, byli pohnáni k odpovědnosti;

5.      vyzývá země regionu, Ligu arabských států a Africkou unii, aby podpořily okamžité příměří, konec bojů a konstruktivní zapojení stran s cílem nalézt řešení; v této souvislosti vyjadřuje podporu iniciativám, jako je iniciativa Alžírska zahájit ve spolupráci se sousedy Libye národní dialog mezi bojujícími frakcemi;

6.      vyzývá k zastavení vývozu a dodávek zbraní do Libye a celého regionu, zastavení vývozu zbraní do států Perského zálivu a ukončení financování všech milic ze strany států Zálivu a nepřímo i západních států, což zejména znamená ukončení nákupu ropy z polí, které spravují milice; vyzývá k vyšetření případů porušení zbrojního embarga uloženého na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970;

7.      připomíná skutečnost, že Evropská unie, mnoho jejích členských států a Spojené státy, které po desetiletí podporovaly Kaddáfího a posléze podporovaly vojenský zásah v Libyi, mají obzvláštní odpovědnost za současnou situaci v Libyi;

8.      vyjadřuje hluboké znepokojení nad humanitární krizí v Libyi, která ze země vyhnala tisíce uprchlíků; vyzývá Radu, Komisi a místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby daly k dispozici všechny potřebné finanční a lidské zdroje na pomoc uprchlíkům; zdůrazňuje nutnost poskytovat řádnou humanitární pomoc vysídleným osobám;

9.      vyzývá EU, aby okamžitě ukončila svou politiku vůči uprchlíkům ze severní Afriky; znovu potvrzuje svůj postoj proti agentuře Frontex a domnívá se, že v souladu se zásadou nenavracení zakotvenou v čl. 19 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie nesmí operace agentury vést k tomu, že budou lidé navráceni do Libye nebo do jakékoli jiné země, kde jsou jejich životy v ohrožení;

10.    vyzývá EU, aby ukončila misi EUBAM Libye, neboť má za následek další militarizaci libyjské hranice a vede ke ztrátám na životech uprchlíků; domnívá se, že EU musí poslat do Libye humanitární a civilní pomoc;

11.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, předsedovi Komise, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, předsedům parlamentů členských států, misi EUBAM Libye, misi UNSMIL, vládě a Sněmovně Libye.

(1)

Úř. věst. C 51 E, 22.2.2013, s. 114.

(2)

Kanadská společnost Aeryon Labs Inc. dodala bezpilotní letouny Aeron Scout, které libyjským povstalcům pomohly na cestě k Tripolisu. Školení pro ovládání letounů poskytla soukromá bezpečnostní společnost Zariba Security Corporation. Viz  http://www.aeryon.com/news/pressreleases/271-libyanrebels.html

Právní upozornění