Postupak : 2014/2844(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0135/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0135/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2014 - 10.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0028

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 124kWORD 61k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0111/2014
16.9.2014
PE537.037v01-00
 
B8-0135/2014

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Libiji (2014/2844(RSP))


Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Louis Michel u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Libiji (2014/2844(RSP))  
B8‑0135/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Libiji,

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjsku politiku od 15. kolovoza 2014. i zaključke Europskog vijeća od 30. kolovoza 2014. o Libiji;

–       uzimajući u obzir Rezoluciju 2174 (2014) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o Libiji;

–       uzimajući u obzir izvješće Misije potpore Ujedinjenih naroda u Libiji (UNSMIL) od 4. rujna 2014. pod naslovom „Pregled kršenja međunarodnih ljudskih prava i humanitarnog prava tijekom trenutačnog nasilja u Libiji”,

–       uzimajući u obzir Ženevsku konvenciju iz 1949. i njezine Dodatne protokole iz 1977. te s obzirom na obvezu strana u oružanim sukobima da pod svaku cijenu poštuju i osiguraju poštovanje međunarodnog humanitarnog prava,

–       uzimajući u obzir Konvenciju o sigurnosti osoblja Ujedinjenih naroda i pridruženog osoblja te njezin Fakultativni protokol,

–       uzimajući u obzir Odluku Vijeća od 22. svibnja 2013. o uspostavi misije Europske unije za pomoć u integriranom upravljanju granicama u Libiji (EUBAM),

–        uzimajući u obzir da je Libija 25. travnja 1981. ratificirala Konvenciju Afričke unije o posebnim aspektima problema izbjeglica u Africi,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da su zadnjih mjeseci pojačani sukobi između suprotstavljenih paravojnih snaga, da su borbe za kontrolu nad Tripolijem i Bengazijem posebno destabilizirale Libiju i njezinu demokratsku tranziciju te su dovele do sve većeg broja civilnih žrtava, interno raseljenih osoba i izbjeglica;

B.     budući da su sigurnosno stanje i politička stabilnost u Libiji tijekom zadnjih tjedana znatno pogoršani;

C.     budući da su paravojne postrojbe koje su se priključile islamistima 24. kolovoza 2014. preuzele kontrolu nad Tripolijem i njegovom civilnom zračnom lukom;

D.     budući da UNSMIL ima glavni zadatak izgradnje državnih struktura te da se Europska unija usredotočila na potporu Libiji s pomoću EUBAM-a;

E.     budući da postoje izvješća o vanjskom utjecaju na nasilje u Libiji, uključujući vojne akcije i isporuku oružja i streljiva;

F.     budući da se rezolucijom 2174 (2014) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda odobrava zabrana putovanja i zamrzavanje imovine „pojedincima i tijelima za koje Odbor smatra da sudjeluju u radnjama kojima se ugrožavaju mir, stabilnost i sigurnost Libije ili kojima se ometa ili potkopava uspješni završetak njezine političke tranzicije ili onima koji takve radnje podupiru”;

1.      poziva sve strane da pristanu na hitno primirje i zaustavljanje borbi te osuđuje sve veće nasilje, posebice nad civilnim stanovništvom i civilnim ustanovama;

2.      naglašava da nastavak destabilizacije Libije predstavlja ozbiljnu prijetnju regiji, libijskom narodu i Europskoj uniji;

3.      duboko je zabrinut zbog izvješća o uplitanju regionalnih aktera u nasilje u Libiji;

4.      osuđuje sve vrste nasilja i zastrašivanja, uključujući ubojstva, silovanja i seksualna zlostavljanja, oružane pljačke, otmice, uzimanja talaca, kidnapiranja, uznemiravanja i nezakonita uhićenja i pritvaranja;

5.      podupire napore Misije potpore Ujedinjenih naroda u Libiji (UNSIMIL) i posebnog izaslanika UN-a za Libiju;

6.      poziva međunarodnu zajednicu da preko Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i Misije potpore Ujedinjenih naroda u Libiji poduzme korake u vezi sa stanjem u Libiji;

7.      poziva Visoku predstavnicu da revidira mandat misije Europske unije za pomoć u integriranom upravljanju granicama radi stvaranja nove misije u sklopu zajedničke vanjske i sigurnosne politike, koja će uzeti u obzir promjene stanja u Libiji, posebno kada je riječ o hitnoj potrebi izgradnje državnih struktura, jačanju institucija i reformi sigurnosnog sektora;

8.      predlaže da Visoka predstavnica i Europska služba za vanjsko djelovanje preuzmu mjerodavnu ulogu pri parafiranju primirja u Libiji i izradi mehanizma za njegovo nadziranje;

9.      traži od Visoke predstavnice da provjeri mogućnost poduzimanja mjera protiv određenih osoba koje sudjeluju u produljenju nasilja, a time i u kršenju ljudskih prava;

10.    i dalje je zabrinut zbog širenja oružja, streljiva i eksploziva u Libiji, što predstavlja opasnost za stabilnost zemlje i njezinog stanovništva;

11.    uviđa ključnu ulogu koju su žene odigrale u libijskom procesu tranzicije te ističe važnost punog sudjelovanja žena u nacionalnim postupcima donošenja odluka u Libiji, kao i u izgradnji nacionalnih institucija na svim razinama;

12.    pozdravlja proširenje mjera protiv određenih pojedinaca u skladu s odlukom iz Rezolucije 2174 (2014) Vijeća sigurnosti UN-a; poziva Visoku predstavnicu da pregleda poduzimanje mjera protiv onih pojedinaca na koje se može primijeniti ta definicija;

13.    naglašava da središnja vlada mora upravljati eksploatacijom i prodajom nafte te poziva međunarodnu zajednicu da se uzdrži od bilo kakvih transakcija s drugim akterima;

14.    poziva na potrebu da sve strane koje su uključene u oružani sukob poštuju načela čovječnosti, neutralnosti, nepristranosti i nezavisnosti kako bi se osiguralo pružanje humanitarne pomoći te sigurnost humanitarnog osoblja i civila koji primaju pomoć;

15.    Podsjeća na to da se u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda napadi koji se namjerno usmjeravaju prema osoblju koje sudjeluje u humanitarnoj pomoći ili mirovnoj misiji smatraju ratnim zločinom u skladu s Rimskim statutom Međunarodnog kaznenog suda;

16.    poziva sve države, a posebno susjedne države Libije, da postrože nadzor nad svojim granicama, uključujući morske i zračne luke, te da i dalje nastave podvrgavati temeljitim kontrolama sav teret koji se uvozi u Libiju ili se iz nje izvozi;

17.    duboko je zabrinut zbog sve veće prisutnosti terorističkih skupina i pojedinaca u Libiji koji su povezani s Al-Kaidom, te ponovno potvrđuje potrebu da se, u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda i u okviru međunarodnog prava, uključujući međunarodna ljudska prava te pravo o izbjeglicama i humanitarno pravo, svim sredstvima suzbija ugrožavanje međunarodnog mira i sigurnosti prouzročeno terorističkim djelovanjem;

18.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, libijskoj vladi i Općem nacionalnom kongresu, glavnom tajniku UN-a, Arapskoj ligi i Afričkoj uniji.

Pravna napomena