NÁVRH ZMĚNY JEDNACÍHO ŘÁDU EVROPSKÉHO PARLAMENTU
PDF 144kWORD 166k
30.10.2014
PE537.091v01-00
 
B8-0188/2014

předložený v souladu s článkem 227 jednacího řádu


Změna článku 49 (Legislativní zprávy)


Dennis de Jong

Změna článku 49 (Legislativní zprávy)  
B8‑0188/2014

Pozměňovací návrh    1

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 49

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

Článek 49: Legislativní zprávy

 

1. Předseda výboru, jemuž byl postoupen návrh legislativního aktu, navrhne výboru postup, kterým je třeba se řídit.

2. Po rozhodnutí o postupu, kterým je třeba se řídit, a pokud se nepoužije článek 50, jmenuje výbor z členů nebo stálých náhradníků zpravodaje k návrhu legislativního aktu, pokud tak již neučinil na základě pracovního programu Komise dohodnutého podle článku 37.

3. Zpráva výboru se skládá z:

a) případných pozměňovacích návrhů, spolu se stručným odůvodněním, za které je odpovědný zpravodaj a o němž se nehlasuje,

b) návrhu legislativního usnesení podle čl. 59 odst. 2,

c) případného vysvětlujícího prohlášení, včetně finančního rozkladu o finančním dopadu zprávy a o její slučitelnosti s víceletým finančním rámcem.

 

Článek 49: Legislativní zprávy

 

1. Předseda výboru, jemuž byl postoupen návrh legislativního aktu, navrhne výboru postup, kterým je třeba se řídit.

2. Po rozhodnutí o postupu, kterým je třeba se řídit, a pokud se nepoužije článek 50, jmenuje výbor z členů nebo stálých náhradníků zpravodaje k návrhu legislativního aktu, pokud tak již neučinil na základě pracovního programu Komise dohodnutého podle článku 37.

3. Po hlasování ve výboru se koordinátoři rozhodnou, zda je vhodné provést posouzení dopadu (včetně posouzení sociálního dopadu a testu dopadů na malé a střední podniky) pozměňovacích návrhů přijatých výborem.

4. Zpráva výboru se skládá z:

a) případných pozměňovacích návrhů, spolu se stručným odůvodněním, za které je odpovědný zpravodaj a o němž se nehlasuje,

b) návrhu legislativního usnesení podle čl. 59 odst. 2,

c) případného vysvětlujícího prohlášení, včetně finančního rozkladu o finančním dopadu zprávy a o její slučitelnosti s víceletým finančním rámcem,

d) případného posouzení dopadu vypracovaného Parlamentem.

 

Or. en

Odůvodnění

Parlament má oddělení pro posuzování dopadů, jehož služeb může využít, když řeší složité právní předpisy. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je institucionalizovat rozhodnutí o tom, zda provést posouzení dopadu návrhu přijatého příslušným výborem Parlamentu.

 

 

Právní upozornění