NÁVRH USNESENÍ
PDF 118kWORD 49k
10.11.2014
PE537.133v01-00
 
B8-0229/2014

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o dokumentu Mezinárodní zdravotnické organizace o sexuální výchově


Mara Bizzotto

Návrh usnesení Evropského parlamentu o dokumentu Mezinárodní zdravotnické organizace o sexuální výchově  
B8‑0229/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Federální středisko pro zdravotnické vzdělávání a Mezinárodní federace plánovaného rodičovství v Kolíně nad Rýnem zveřejnily spolu s regionální kanceláří WHO pro Evropu dokument s názvem „Normy pro sexuální výchovu v Evropě“, který se s daným tématem vypořádává diskutabilním způsobem, nebere v potaz etickou stránku věci, která je pro sexuální oblast příznačná, a uráží city celé řady sdružení rodičů;

B.     vzhledem k tomu, že daný dokument, který zcela opomíjí vůli rodičů, vybízí od nejranějšího věku k diskutabilnímu chování, jako je prozkoumávání vztahů s osobami stejného pohlaví, a podporuje kromě toho ideologii pohlaví na základě výběru postrádajícího lékařské či vědecké základy, která však reaguje pouze na zjevné požadavky kulturní propagandy;

1.      žádá Komisi, aby od WHO získala informace, které by ujasnily, jak byl definován vědecký obsah uvedeného dokumentu, a požádala o jeho stažení;

2.      žádá Komisi, aby přijala opatření, která by zaručila, že sexuální výchova dětí v Evropě nebude ovlivněna zájmy určitých lobbistických skupin, které na tělo a tělesnost nahlížejí výlučně z materialistického pohledu.

Právní upozornění