FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 110kWORD 48k
10.11.2014
PE537.133v01-00
 
B8-0229/2014

jf. forretningsordenens artikel 133


om Verdenssundhedsorganisationens dokument om seksualundervisning


Mara Bizzotto

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om Verdenssundhedsorganisationens dokument om seksualundervisning  
B8‑0229/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at den tyske forbundscentral for sundhedsoplysning (BZgA) og Det Internationale Familieplanlægningsforbund (IPPF) i Köln sammen med Verdenssundhedsorganisationen WHO's regionalkontor for Europa har offentliggjort et dokument om standarder for seksualundervisning i Europa, som behandler dette emne på diskutabel vis, idet det ser bort fra den etiske problematik, der er typisk for den seksuelle sfære, og støder mange forældresammenslutningers følelser;

B.     der henviser til, at dokumentet, der fuldstændigt ignorerer den rolle, som forældrenes ønsker spiller, opfordrer til, at der ­ – og det lige fra den allertidligste barndom – følges en diskutabel tilgang med f.eks. at udforske forhold mellem personer af samme køn, og desuden fremmer en kønsideologi, som hviler på et valg, der er blottet for ethvert lægevidenskabeligt grundlag og kun tjener et åbenlyst ønske om at føre kulturel propaganda;

 

1.      anmoder Kommissionen om at indhente oplysninger hos WHO for at få klarlagt, hvad der ligger bag valget af dokumentets videnskabelige indhold, og kræve, at det bliver trukket tilbage;

2.      anmoder Kommissionen om at træffe foranstaltninger til sikring af, at seksualundervisning for børn i Europa forbliver neutral i forhold til interesserne hos visse lobbyer, der udelukkende betragter kroppen og det fysiske aspekt ud fra en materialistisk synsvinkel.

Juridisk meddelelse