RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 108kWORD 46k
10.11.2014
PE537.133v01-00
 
B8-0229/2014

vastavalt kodukorra artiklile 133


seksuaalharidust käsitleva Maailma Terviseorganisatsiooni dokumendi kohta


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek seksuaalharidust käsitleva Maailma Terviseorganisatsiooni dokumendi kohta  
B8-0229/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Saksamaa tervisekasvatuse keskus (Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung – BZgA) ja ühenduse International Planned Parenthood Federation Kölni haru on koos Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkondliku bürooga avaldanud dokumendi „Standards for Sexuality Education in Europe” („Seksuaalhariduse standardid Euroopas”), milles on kõnealust teemat käsitletud küsitaval moel, sest tähelepanu ei ole pööratud seksuaalsusega seonduvatele eetilistele probleemidele, mis on pahandanud paljusid vanemate ühendusi;

B.     arvestades, et nimetatud dokumendis, kus vanemate soovid on täiesti tähelepanuta jäänud, ergutatakse juba varajasest lapseeast selliseid küsitavaid käitumismalle nagu samasooliste isikute vaheliste suhete tundmaõppimine ning propageeritakse sellist sooküsimustega seotud ideoloogiat, mis ei lähtu ei meditsiinilistest ega teaduslikest alustest, vaid teenib puhtalt kultuuripropaganda eesmärke;

1.      palub, et komisjon uuriks Maailma Terviseorganisatsioonilt, kuidas dokumendi teaduslik sisu koostati ning nõuaks selle levist kõrvaldamist;

2.      palub, et komisjon võtaks meetmeid tagamaks, et laste seksuaalharidus Euroopas jääks neutraalseks teemaks, mida ei käsitleta keha ja füüsist üksnes materialistlikust vaatenurgast käsitlevate huvirühmade huvidest lähtuvalt.

Õigusalane teave