ONTWERPRESOLUTIE
PDF 112kWORD 46k
10.11.2014
PE537.133v01-00
 
B8-0229/2014

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het document van de Wereldgezondheidsorganisatie over seksuele voorlichting


Mara Bizzotto

B8‑0229/2014 Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het document van de Wereldgezondheidsorganisatie over seksuele voorlichting  

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat het Duitse Federale Centrum voor Gezondheidsvoorlichting (BzgA) en de Internationale Federatie voor Ouderschapsplanning (IPPF) samen met het Regionaal Bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie een document hebben gepubliceerd onder de titel "Standards for Sexuality Education in Europe", waarin het betrokken onderwerp op discutabele wijze wordt behandeld omdat de ethische problematiek die typerend is voor de seksuele sfeer verwaarloosd wordt en het document door veel verenigingen van ouders als schokkend wordt ervaren;

B.     overwegende dat het document, dat volledig voorbijgaat aan de rol van de ouderlijke wil, aanmoedigt tot discutabele gedragingen al op zeer jonge leeftijd, zoals het verkennen van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht, en bovendien de genderideologie bevordert op basis van een keuze die verstoken is van elke medisch-wetenschappelijke onderbouwing en alleen maar beantwoordt aan evidente eisen van culturele propaganda;

1.      verzoekt de Commissie bij de Wereldgezondheidsorganisatie informatie in te winnen over de wijze waarop de wijze waarop de wetenschappelijke inhoud van het document tot stand is gekomen en te vragen om intrekking van het document;

2.      verzoekt de Commissie maatregelen te nemen om te waarborgen dat de seksuele voorlichting van kinderen in Europa een thema blijft dat niet wordt beïnvloed door de belangen van bepaalde lobby's, die een louter materialistische kijk hebben op lichaam en lichamelijkheid.

Juridische mededeling