PROJEKT REZOLUCJI
PDF 118kWORD 48k
10.11.2014
PE537.133v01-00
 
B8-0229/2014

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie dokumentu Światowej Organizacji Zdrowia na temat edukacji seksualnej


Mara Bizzotto

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie dokumentu Światowej Organizacji Zdrowia na temat edukacji seksualnej  
B8-0229/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej (BZgA) i Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa z Kolonii, wraz z Biurem Regionalnym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla Europy, opublikowały dokument pt. „Standardy edukacji seksualnej w Europie”, w którym temat ten podjęto w dyskusyjny sposób, pomijając problematykę etyczną związaną ze sferą seksualną oraz godząc we wrażliwość licznych stowarzyszeń rodziców;

B.     mając na uwadze, że dokument ten, który całkowicie pomija rolę woli rodziców, zachęca – już od najwcześniejszego dzieciństwa – do dyskusyjnych zachowań, takich jak zgłębianie relacji między osobami tej samej płci, a ponadto promuje ideologię gender w oparciu o stanowisko pozbawione podstaw medycznych czy naukowych, służące wyłącznie oczywistym celom propagandy kulturowej;

1.      zwraca się do Komisji o uzyskanie od WHO informacji, aby wyjaśnić, w jaki sposób opracowano zawartość naukową dokumentu, i zażądać jego wycofania;

2.      zwraca się do Komisji o podjęcie działań w celu dopilnowania, aby edukacja seksualna dzieci w Europie pozostała kwestią neutralną wobec interesów niektórych grup, które postrzegają ciało i fizyczność w sposób czysto materialistyczny.

Informacja prawna