NÁVRH UZNESENIA
PDF 117kWORD 50k
10.11.2014
PE537.133v01-00
 
B8-0229/2014

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o dokumente Svetovej zdravotníckej organizácie o sexuálnej výchove


Mara Bizzotto

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o dokumente Svetovej zdravotníckej organizácie o sexuálnej výchove   
B8‑0229/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže Spolkové centrum pre výchovu k zdraviu (BZgA) a Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo v Kolíne spolu s európskou regionálnou kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie uverejnili dokument s názvom Normy sexuálnej výchovy v Európe, ktorý sa diskutabilným spôsobom zaoberá touto otázkou a neberie do úvahy morálny prvok sexuálnej problematiky, čo je v rozpore s vnímaním týchto citlivých otázok mnohých združení rodičov;

B.     keďže tento dokument, ktorý absolútne ignoruje rodičovskú vôľu a jej úlohu, nabáda už od najranejšieho detstva k spornému správaniu, ako je skúmanie vzťahov medzi jednotlivcami rovnakého pohlavia, a navyše podporuje rodovú ideológiu na báze výberu bez akýchkoľvek lekárskych a vedeckých základov, čím reaguje výlučne na očividné potreby kultúrnej propagandy;

1.      žiada Komisiu, aby získala informácie o  Svetovej zdravotníckej organizácie s cieľom objasniť, akým spôsobom bol vymedzený vedecký obsah tohto dokumentu a požiadala ju, aby tento dokument stiahla;

2.      žiada Komisiu, aby podnikla kroky na to, aby sexuálna výchova detí v Európe zostala neutrálnou témou voči záujmom niektorých skupín, ktoré vidia ľudské telo a telesnosť výlučne v materiálnom svetle.

Právne oznámenie