PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 101kWORD 48k
10.11.2014
PE537.133v01-00
 
B8-0229/2014

v skladu s členom 133 Poslovnika


o dokumentu Svetovne zdravstvene organizacije o spolni vzgoji


Mara Bizzotto

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o dokumentu Svetovne zdravstvene organizacije o spolni vzgoji  
B8-0229/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker sta nemški zvezni center za zdravstveno vzgojo (Bundezentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZgA) in mednarodna federacija za načrtovano starševstvo s sedežem v Kölnu v sodelovanju z evropskim regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije objavila dokument z naslovom Standardi za spolno vzgojo v Evropi, ki to temo obravnava na vprašljiv način, ne ozirajoč se na etična vprašanja, značilna za to področje, s čemer žali čustva mnogih združenj staršev;

B.     ker dokument, ki povsem zanemarja vlogo volje staršev, spodbuja vprašljivo obnašanje že v najbolj zgodnjem otroštvu, na primer raziskovanje odnosov med osebami istega spola, ter podpira ideologijo spola na osnovi izbire, ki ni zdravstveno ali znanstveno utemeljena, temveč predstavlja le očiten odziv na potrebe kulturne propagande;

1.      poziva Komisijo, naj Svetovno zdravstveno organizacijo zaprosi za pojasnilo o tem, kako je bila opredeljena znanstvena vsebina dokumenta, ter zahteva njegov umik;

2.      poziva Komisijo, naj uvede ukrepe, da bo spolna vzgoja otrok v Evropi še naprej ostala nevtralna tema glede na interese nekaterih lobijev, ki gledajo na telo in spolnost izključno z materialističnega vidika.

Pravno obvestilo