FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 111kWORD 48k
10.11.2014
PE537.133v01-00
 
B8-0229/2014

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om Världshälsoorganisationens dokument om sexualundervisning


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om Världshälsoorganisationens dokument om sexualundervisning Europaparlamentet utfärdar denna resolution   
B8‑0229/2014

A.     Tysklands centrum för hälsoupplysning och det internationella familjeplaneringsförbundet (IPPF) i Köln har tillsammans med Världshälsoorganisationens (WHO) regionala Europakontor publicerat ett dokument med titeln ”Standarder för sexualundervisning i Europa”. Dokumentets tema behandlas på ett tvivelaktigt sätt där man bortser från den etiska problematik som är typisk för sexualområdet, vilket har väckt ont blod hos många föräldraföreningar.

B.     Dokumentet – som fullständigt ignorerar föräldraviljans roll – uppmuntrar redan från de tidiga barnaåren tvivelaktiga beteenden som utforskning av relationer mellan personer av samma kön och främjar dessutom en genusideologi på ett sätt som inte har någon medicinsk eller vetenskaplig förankring utan uppenbarligen bara böjer sig för kulturpropagandans krav.

 

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samla in information från WHO för att klarlägga hur dokumentets vetenskapliga innehåll fastställts och att begära att dokumentet dras tillbaka.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att garantera att sexualundervisningen för barn i Europa förblir neutral i förhållande till en del lobbyintressen som ser kroppen och det fysiska uteslutande ur materialistisk synvinkel.

Rättsligt meddelande