NÁVRH USNESENÍ
PDF 119kWORD 49k
10.11.2014
PE537.135v01-00
 
B8-0231/2014

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o šíření jevu zvaného „grooming“ a o ochraně nezletilých uživatelů sociálních sítí


Mara Bizzotto

Návrh usnesení Evropského parlamentu o šíření jevu zvaného „grooming“ a o ochraně nezletilých uživatelů sociálních sítí  
B8‑0231/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Twitter, Google a Facebook jsou nejen oblíbenými sociálními sítěmi, ale i nebezpečným nástrojem navazování kontaktu s dětmi – tzv. groomingu – a výměny dětského pornografického materiálu; vzhledem k tomu, že on-line navazování kontaktu je jevem, který se neustále rozšiřuje a který se čím dál častěji týká nezletilých;

B.     vzhledem k tomu, že z průzkumu, který v nedávné době zveřejnila mezinárodní podpůrná síť pro zamezení dětské prostituce, dětské pornografie a obchodování s dětmi pro sexuální účely (ECPAT International) a kterého se zúčastnilo 131 studentů, vyplývá, že 90 % dotázaných si otevřelo profil na Facebooku ještě před dosažením 13 let – minimální věkové hranice pro využívání sociálních sítí, dva studenti na třídu mají více než 1200 „přátel“ a 60 % již obdrželo komentáře se sexuálním podtextem, přičemž 90 % dotázaných by v případě, že by se na internetu cítili ohroženi, nehovořili o svých pocitech s rodiči, neboť by měli strach z jejich reakce;

1.      žádá Komisi, aby přijala opatření zaměřená na boj s groomingem v Evropě;

2.      žádá Komisi, aby propagovala správné a odpovědné využívání internetu tak, aby pro mladé lidi a nezletilé uživatele nepředstavoval zdroj nebezpečí;

 

Právní upozornění