NÁVRH USNESENÍ
PDF 113kWORD 48k
11.11.2014
PE537.136v01-00
 
B8-0232/2014

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o ohrožených druzích


Mara Bizzotto

Návrh usnesení Evropského parlamentu o ohrožených druzích  
B8‑0232/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že podle odhadů nevládní organizace BirdLife International je každý osmý druh ptactva ohrožen vyhynutím, což celkem představuje více než 1300 druhů;

B.     vzhledem k tomu, že v celé Africe klesají počty dravců, ale mizí také kolonie mořských ptáků a ptáků žijících na březích řek a na mořském pobřeží, problémy byly zaznamenány také u australských a jihoamerických papoušků a některým druhům tučňáků v Antarktidě hrozí smrt hladem;

C.     vzhledem k tomu, že jejich úbytek je způsoben mizením přírodních stanovišť, kde by mohli žít a množit se, a malou dostupností potravy a že v důsledku toho je ohroženo životní prostředí a lidé;

1.      žádá Komisi, aby v souladu se směrnicí 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin aktivněji usilovala o ochranu a zachování přírodních stanovišť evropského ptactva.

Právní upozornění