PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 97kWORD 47k
11.11.2014
PE537.136v01-00
 
B8-0232/2014

v skladu s členom 133 Poslovnika


o ogroženih vrstah


Mara Bizzotto

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o ogroženih vrstah  
B8-0232/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker je nevladna organizacija BirdLife International ocenila, da je ena od osem vrst ptic ogrožena, kar je skupaj 1300 vrst;

B.     ker se populacija ujed zmanjšuje v celotni Afriki, vendar izginjajo tudi kolonije morskih ptic in ptic, ki živijo ob rečnih in morskih obalah, medtem ko avstralski in južnoameriški papagaji živijo v težkih pogojih, nekatere vrste pingvinov na Antarktiki pa so v nevarnosti, da umrejo zaradi lakote;

C.     ker je vzrok njihovega upadanja izguba krajev, v katerih lahko živijo in se razmnožujejo, ter omejena hrana na voljo, zato so ogroženi naravno okolje in ljudje;

1.      zahteva, da Komisija v skladu z direktivo 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst dejavneje ukrepa, da bi ohranili habitate evropske ornitološke dediščine.

Pravno obvestilo