PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 96kWORD 47k
11.11.2014
PE537.138v01-00
 
B8-0234/2014

v skladu s členom 133 Poslovnika


o kršenju predpisov o prevozu živali


Mara Bizzotto

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o kršenju predpisov o prevozu živali  
B8-0234/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker se po evropskih cestah vsakodnevno prevažajo živali, namenjene tako reji kot zakolu;

B.     ker je mogoče še vedno najti živali, s katerimi se slabo ravna oziroma se puščajo v slabem zdravstvenem stanju med prevozi, navkljub določbam iz Uredbe (ES) št. 1/2005, ki je začela veljati 5. januarja 2007;

C.     ker je v Italiji prometna policija med kontrolo 917 vozil ugotovila 535 kršitev, od katerih je bilo 110 takšnih, ki so kršile omenjeno uredbo;

1.      poziva Komisijo, naj posreduje, da bi okrepila preprečevanje in nadzor kršitev pri prevozu živali ter s tem varovala zdravje živali in varnost hrane za potrošnike.

Pravno obvestilo