PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 103kWORD 49k
11.11.2014
PE537.141v01-00
 
B8-0237/2014

v skladu s členom 133 Poslovnika


o oblikovanju evropske uredbe o igrah na srečo


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o oblikovanju evropske uredbe o igrah na srečo  
B8-0237/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

–       ob upoštevanju členov 51, 52 in 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–       ob upoštevanju protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen k PDEU,

A.     ker je odvisnost od iger na srečo vedenjska motnja, razvrščena v diagnostično kategorijo motenj nadzora impulzov, ki v skladu s priročnikom DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), izdanim maja 2014, sodi v okvir t.i. vedenjskih odvisnosti;

B.     ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. septembra 2013 o spletnih igrah na srečo na notranjem trgu;

C.     ker so spletne igre na srečo vedno bolj priljubljene: poker, casino, športne stave in loterije so spletnim operaterjem iger na srečo že prinesli 9,3 milijarde evrov dobička do konca leta 2015 pa naj bi se ta številka povzpela na 13 milijard evrov;

D.     ker ni na voljo zanesljivih podatkov o prihodkih evropskih igralnic, ki so po nekaterih ocenah veliki;

E.     ker denar, ki ga ljudje porabijo za igre na srečo, ne nosi koristi evropskemu gospodarstvu, saj izgubljeni denar ostane izgubljen, dobički pa se ponovno vložijo v igre na srečo, splošni rezultat tega pa je pogosto slabši ekonomski položaj družin;

F.     ker je evropski zakonodajni okvir, ki ureja igre na srečo, preveč razdrobljen in podroben ter kot tak precej neučinkovit glede doseganja ciljev regulacije tega pojava;

1.      poziva Komisijo, naj sprejme nov predlog uredbe o splošni ureditvi iger na srečo ter tako pripomore k odpravi sedanje razdrobljene in neučinkovite zakonodaje.

Pravno obvestilo