PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 98kWORD 48k
11.11.2014
PE537.142v01-00
 
B8-0238/2014

v skladu s členom 133 Poslovnika


o raku glave in vratu


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o raku glave in vratu  
B8-0238/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker je rak glave in vratu šesti najpogostejši rak na svetu;

B.     ker v Evropi vsako leto rak glave in vratu odkrijejo pri 150 000 osebah, od katerih jih 70 000 zaradi njegovih posledic umre;

C.     ker v približno 60 % primerih bolezen odkrijejo šele v pozni fazi, in ker približno polovica obolelih umre v petih letih;

D.     ker imajo pacienti, pri katerih raka odkrijejo in zdravijo v zgodnjih fazah bolezni, 80 do 90 % možnost preživetja;

E.     ker so samomori pri pacientih z rakom glave in vratu dvakrat pogostejši kot pri ostalih rakavih pacientih;

F.     ker multidisciplinarni terapevtski pristop k raku glave in vratu, pri katerem so udeleženi različni strokovnjaki (npr. kirurgi, onkologi, radiologi), specializirane bolniške sestre, socialni delavci in izvajalci pomoči, zmanjšuje čas za diagnozo in zdravljenje;

1.      poziva Komisijo, naj oblikuje zakonodajo, ki bo omogočila, da bodo državljani zadostno obveščeno o simptomih raka glave in vratu, tako da bodo znali bolezen prepoznati že v zgodnjih fazah;

2.      poziva Komisijo, naj podpre razširitev multidisciplinarnega pristopa med državami članicami EU ter izda evropske smernice, s čimer bi zagotovila, da bodo imeli vsi državljani enak dostop do najboljšega razpoložljivega zdravljenja;

3.      na koncu Komisijo poziva, naj spodbuja programe rehabilitacije, ki bi pacientom nudili podporo med zdravljenjem in okrevanjem;

4.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji.

Pravno obvestilo