FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 110kWORD 43k
13.11.2014
PE537.143v01-00
 
B8-0239/2014

jf. forretningsordenens artikel 133


om forbud mod udvinding af skifergas ved hydraulisk frakturering


Dominique Bilde, Sophie Montel, Mireille D'Ornano

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om forbud mod udvinding af skifergas ved hydraulisk frakturering  
B8‑0239/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at visse medlemsstater, såsom Polen, for at imødegå energimæssige udfordringer har givet tilladelse til efterforskning af skifergas;

B.     der henviser til, at den nuværende anvendte metode til udvinding (hydraulisk frakturering) består i at bore lodret ned og derefter under højt tryk at pumpe vand, sand og kemikalier vandret ind;

C.     der henviser til, at de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af denne metode har vist sig at være bekymringsvækkende, navnlig for så vidt angår de skadelige virkninger, der er observeret i USA;

1.      kræver på baggrund af forsigtighedsprincippet gennemførelse af et europæisk moratorium for udvinding af skifergas ved hydraulisk frakturering;

2.      opfordrer alle medlemsstaterne til at suspendere efterforskningstilladelserne og bestille seriøse undersøgelser af konsekvenserne for miljøet og sundheden;

3.      opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indlede undersøgelser for at finde alternative metoder til udvinding af skifergas, der ikke har skadelige virkninger for folkesundheden og miljøet;

4.      pålægger sin formand at sende denne beslutning med angivelse af underskrivernes navne til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

 

Juridisk meddelelse