PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 100kWORD 49k
13.11.2014
PE537.143v01-00
 
B8-0239/2014

v skladu s členom 133 Poslovnika


o prepovedi izkoriščanja zemeljskega plina iz skrilavca s hidravličnim lomljenjem


Dominique Bilde, Sophie Montel, Mireille D'Ornano

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o prepovedi izkoriščanja zemeljskega plina iz skrilavca s hidravličnim lomljenjem  
B8-0239/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker so nekatere države članice, na primer Poljska, zaradi obvladovanja energetskih izzivov, izdale dovoljenja za raziskovanje zalog zemeljskega plina iz skrilavca;

B.     ker se pri sedanji metodi pridobivanja (hidravlično lomljenje) v navpično izvrtano vrtino pod visokim pritiskom vodoravno vbrizgava mešanica vode, peska in kemikalij;

C.     ker so posledice, ki jih ima ta metoda za okolje in zdravje, zaskrbljujoče, zlasti če upoštevamo škodljive učinke, ki so jih opazili v Združenih državah;

1.      poziva, naj se v skladu s previdnostnim načelom uvede evropski moratorij na izkoriščanje zemeljskega plina iz skrilavca s hidravličnim lomljenjem;

2.      poziva vse države članice, naj ukinejo dovoljenja in naročijo izvedbo prodornih študij o okoljskih in zdravstvenih posledicah;

3.      poziva Komisijo in države članice, naj opravijo raziskave, da bi odkrili nadomestne metode pridobivanja zemeljskega plina iz skrilavca, ki bodo brez škodljivih posledic za javno zdravje ali okolje;

4.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

Pravno obvestilo